Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KSIĘGA

  Por. Książka; Kodeks; Biblioteka; Biblia. Biała księga zob.-Biały. (I) książki mąją swoje losy, łac. habent sua fata libelli\ por. też niżej Los książek zależy... Księga czterech królów zob. Cztery.

  Księga dobrej miłości, hiszp. Libro del buen amor, słynny obszerny poemat poety hiszp. Juana...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Epifan Dodano /28.03.2012 Znaków /8 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KTESIBIOS

  Grecki mechanik z Aleksandrii (III w. pne.), który dokonać miał wielu wynalazków, a wśród nich czterech o wielkim znaczeniu: zegar wodny (horologium) wskazujący godziny różnej długości, zależnie od pory roku, organy wodno-powietrzne {hydrauliś), działo pneumatyczne (niepraktyczne, gdyż zbyt szybko się...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Epifan Dodano /28.03.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĘSTWO WARSZAWSKIE

  Utworzone przez Napoleona I na mocy traktatu tylżyckiego 7-9 VII 1807 jako państwo niepodległe, w sojuszu z Francją, utworzone z ziem II i III zaboru pruskiego (bez Gdańska) z 104 000 km2 ok. 2 600 000 ludności; po wojnie 1809 rozszerzone o odebrany Austrii Kraków z okręgiem, o Kieleckie i Lubelskie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Epifan Dodano /28.03.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSIĄDZ

  Znaczył jeszcze w XVI w. nie tylko jak dziś 'duchownego', ale i 'świeckiego panującego', oznaczanego później, dla uniknięcia nieporozumień, wyłącznie zdrobnieniem (od ksiądz): książę, książęcia, książęciu, co ściągnięto do księcia, księciu. Ksiądz mi zakazował pop. piosenka...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Epifan Dodano /28.03.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYŻ

  Motyw ornamentalny i znak symboliczny znany Większości kultur od zamierzchłych czasów. Używany w Kartaginie w celach dekoracyjnych. Krzyże runiczne stawiali na granicach posiadłości Skandynawowie; wznoszono je na grobach królów i bohaterów. Cicero donosi (De dmnatione, 2, 27 i 80,81), że laski augurów...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutogniew Dodano /28.03.2012 Znaków /7 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZESZÓW

  Wieś w kotlinie śródgórskiej nad rzeką Zadrną (dopływ Bobru), 7 km na płd. od Kamiennej Góry, w woj. jeleniogórskim. Opactwo benedyktynów zał. w 1242 przez księżnę Annę, wdowę po Henryku II Pobożnym. W 1292 książę świdnicko-jaworski Bolesław I osadził tu cystersów sprowadzonych z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutogniew Dodano /28.03.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYŻACY

  Przyjęta w Polsce nazwa nm. zakonu rycerskiego (w Niemczech żw. Deutschąr Orden 'Zakon Nm.'), oficjalnie: Zakon Szpitala NMP Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zał. w 1190 w Syrii, oparty na regułach templariuszy i joannitów.

  Zadaniem braci była opieka nad pielgrzymami i chorymi oraz walka z niewiernymi;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutogniew Dodano /28.03.2012 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZTA

  Przest. odrobina, kruszyna, ździebło, krzty na; dziś tylko: krzty, ani krzty, bez krzty. Do krzty przest. zupełnie, całkiem, doszczętnie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutogniew Dodano /28.03.2012 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYŻMO

  Chryzmo, olej św. (mieszanina oliwy i balsamu) poświęcany przez biskupa, używany przy niektórych sakramentach i ceremoniach liturgii kat.; z łac. chrisma, od gr. 'maść'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutogniew Dodano /28.03.2012 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRZYSZKOWO

  Wieś w woj. poznańskim, gdzie w 1157 cesarz Fryderyk (zob.) I Barbarossa zawarł pokój z Bolesławem Kędzierzawym, który stał się lennikiem cesarza, złożył mu . hołd i zapłacił pokaźny okup; jednak celu wyprawy nm. na Polskę Fryderyk nie osiągnął, bo nie udało mu się umieścić na tronie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutogniew Dodano /28.03.2012 Znaków /367

  praca w formacie txt

Do góry