Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SENNIK WSPÓŁCZESNY, powieść T. Konwickiego

  SENNIK WSPÓŁCZESNY, powieść T. Konwickiego, wyd. w Warszawie 1963. Głównym wątkiem są losy Pawła (narratora), człowieka przybywającego do zagubionej wśród lasów osady. Powodem przyjazdu są rozrachunki z wojenną jeszcze przeszłością, chęć wytropienia jej tajemnic: żyje tu być może osoba, na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEN SREBRNY SALOMEI. Romans dramatyczny w 5 aktach, dramat J. Słowackiego

  SEN SREBRNY SALOMEI. Romans dramatyczny w 5 aktach, dramat J. Słowackiego, powst. w listopadzie 1843, wyd. w Paryżu 1844, wyst. w Krakowie 24 III 1900. Autor dokonuje historioz. interpretacji tzw. koliszczyzny (powstania chłopskiego na Ukrainie 1768) w duchu podstawowych założeń nauki —> A. Towiańskiego:...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /3 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEN O SZPADZIE, poemat prozą S. Żeromskiego

  SEN O SZPADZIE, poemat prozą S. Żeromskiego, powst. 1905, ogł. w „Trybunie" 1906 pod pseud. Maurycy Zych, wyd. w zbiorze pod tymże tyt. w Krakowie 1915. Utwór napisany pod wrażeniem rewol. walki proletariatu pol., ma charakter patetycznej, emocjonalnej apostrofy, zwróconej do bezim. żołnierza rewolucji i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEMPOŁOWSKA STEFANIA

  SEMPOŁOWSKA STEFANIA, ur. 1 X 1870 w Poleniszu pod Kostrzyniem, zm. 31 I 1944 w Warszawie, działaczka społ. i oświat., publicystka, autorka książek dla dzieci i młodzieży. Studiowała na tajnym tzw. Uniw. Latającym, po czym pracowała jako nauczycielka w Warszawie. Jedna z gł. organizatorek tajnego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /2 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEMBRZYCKI JAN KAROL, pseud. J. Oleckowski. S.

  SEMBRZYCKI JAN KAROL, pseud. J. Oleckowski. S., ur. 10 I 1856 w Olecku, zm. 8 III 1919 w Kłajpedzie, działacz mazur., badacz dziejów i folkloru regionu. Z zawodu aptekarz, przebywał m. in. w Inowrocławiu, Kłajpedzie, Królewcu i Tylży. Pod wpływem W. Kętrzyńskiego działalność swoją poświęcił...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKWENCJA, pieśń liturgiczna

  SEKWENCJA, pieśń liturgiczna śpiewana podczas oficjum mszalnego, odpowiednik —» hymnu w oficjum brewiarzowym. Nazwa pierwotnie oznaczała melodię; tekst zaś utworu zwano prozą. W późniejszym średniowieczu używano obu określeń wymiennie. S. zaczęły powstawać w w. IX. Na IX-XI w. przypada okres tzw...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /3 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKSTYNA, sestyna

  SEKSTYNA, sestyna, strofa składająca się z 6 wersów różno-lub równosylabicznych, najczęściej jedenastozgłoskowych (s. właściwa), o układzie rymów ababcc. Wykształcona w średniow. poezji franc. i wł., na gruncie pol. pojawiła się wokresie renesansu (w Psałterzu J. Kochanowskiego) i odtąd utrwaliła...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKLUCJAN JAN, z Siekluk

  SEKLUCJAN JAN, z Siekluk, ur. ok. 1510-15, wg. A. Brucknera w Siekłukach Wielkopol., wg S. Rosponda w Siekluce w Radomskiem, zm. 1 poł. 1578 zapewne w Królewcu, pisarz reformacyjny, wydawca; kaznodzieja luterański. Po studiach w Lipsku przebywał od 1538 w Poznaniu, pod patronatem A. Górki; oskarżony o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /1 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEJM, s. komiczny, gatunek satyr

  SEJM, s. komiczny, gatunek satyr, uprawiany w literaturze staropol. XVI-XVII w.; utwór wierszowany prozaiczny lub mieszany, często dialogowany, a więc zaliczany też do form dramatycznych. Celowi satyr, i komizmowi służy już skontrastowanie dostojnych ram diariusza (protokołu) sejmowego i niewielkiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /1 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEGEL Harold Bernard

  SEGEL Harold Bernard, ur. 13 IX 1930 w Bostonie (Mass.), amer. slawista i polonista, tłumacz. Ukończył studia filol. w Harvard Univ. (doktorat 1955); od 1959 prof. literatur słow. na uniw. Columbia w Nowym Jorku. W 1962 przebywał w Warszawie, związany z Instytutem Badań Lit. PAN. Z literatury pol. wydał we...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt

Do góry