Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SFINKS, miesięcznik lit.-artyst. i nauk.

  SFINKS, miesięcznik lit.-artyst. i nauk., wyd. w Warszawie 1908-17 pod red. W. Bukowińskiego (1908-14), W. Kłyszewskiego (1914-16) i A. Popławskiego (1916-17), przy współpracy I. Matuszewskiego, I. Chrzanowskiego, E. Abramowskiego i S. Żeromskiego. S. reprezentował poglądy postępowej części...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /1 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SĘP SZARZYŃSKI, Sęp, MIKOŁAJ

  SĘP SZARZYŃSKI, Sęp, MIKOŁAJ, ur. ok. 1550 w Zimnej Wodzie lub Rudnie pod Lwowem, zm. wiosną 1581 prawdop. w Wolicy pod Przemyślem, poeta. Syn Joachima Sępa z przydomkiem Szarzyński, podstolego lwowskiego. Pierwsze nauki pobierał zapewne we Lwowie, 1565 zapisał się na uniw. w Wittenberdze, potem w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /6 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SĘDZIWÓJ, powieść J.B. Dziekońskiego

  SĘDZIWÓJ, powieść J.B. Dziekońskiego, wyd. w Warszawie 1845, t.1-3. Akcja, osnuta wokół prób zdobycia kamienia filoz. i eliksiru życia przez pol. alchemika Michała Sędziwoja, rozgrywa się w pocz. XVII w. w Szwajcarii, Niemczech i Polsce. Utwór, skupiający większość motywów i chwytów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SĘDZIOWIE. Tragedia, utwór dram. S. Wyspiańskiego

  SĘDZIOWIE. Tragedia, utwór dram. S. Wyspiańskiego, wyd. w Krakowie 1907, wyst. w Wilnie t.r. Nie ma podziału na akty, miejscem akcji jest wnętrze karczmy. Dramat jest osnuty na tle zdarzenia autentycznego, zbrodni dokonanej w pewnej wsi we wsch. Galicji, odnotowanej w prasie i zakończonej procesem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /2 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SĘDZICKI FRANCISZEK

  SĘDZICKI FRANCISZEK, ur. 11 III 1882 w Rotembarku pod Kościerzyną, zm. 19 IV 1957 w Gdańsku, kaszubski pisarz i publicysta. Wiedzę zdobytą w niem. gimnazjum w Kościerzynie uzupełniał przez samokształcenie i uczestnictwo w pol. życiu społ.-kult. i politycznym. W 1906-11 współpracował z A...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /2 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEZONOWA MIŁOŚĆ. Powieść współczesna, powieść G. Zapolskiej

  SEZONOWA MIŁOŚĆ. Powieść współczesna, powieść G. Zapolskiej, prwdr. w „Kurierze Warsz." 1904, wyd. os. w Warszawie 1905. Tematem utworu jest wakacyjny flirt w Zakopanem płytkiej i ograniczonej żony drobnego urzędnika, Tuśki Żebrowskiej, z aktorem Porzyckim. Błaha fabuła jest dla pisarki pretekstem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEWERYN TADEUSZ

  SEWERYN TADEUSZ, ur. 21 VIII 1894 w Żabnie (obecnie w woj. tarnowskim), zm. 17 I 1975 w Krakowie, etnograf, historyk sztuki lud. i artysta malarz. Studiował na UJ i w ASP w Krakowie. Będąc wykładowcą w seminariach nauczycielskich i gimnazjach w Janowie Lub., Chełmie, Krakowie, podjął badania nad...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /1 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERENADA, pieśń wieczorna

  SERENADA, pieśń wieczorna, śpiewana przy wtórze lutni, gitary lub mandoliny - popularna odmiana liryki trubadurów, oparta na stereotypie tematycznym pochwały czy oczekiwania nocy jako pory sprzyjającej przeżyciom miłosnym. Jej strukturę gatunkową wykształcił Guiraut Riquier. Szlakami ekspansji liryki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SENTYMENTALIZM, prąd lit. polskiego oświecenia

  SENTYMENTALIZM, główny, obok —> klasycyzmu, prąd lit. polskiego oświecenia. Występował w twórczości lirycznej, epickiej, dram. i publicyst., począwszy od 1760-70 (przekł. i adaptacje —> dramy mieszcz.) do przełomu romantycznego. Z analogicznym nurtem eur. wiązała s. polski przede wszystkim wspólnota...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /6 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SENTENCJA, aforyzm, gnoma, maksyma

  SENTENCJA, aforyzm, gnoma, maksyma, krótkie, zwykle jednozdaniowe prozaiczne lub rymowane wypowiedzenie zawierające myśl ogólną odnoszącą się do sfery zjawisk filoz., etycznych, obycz., psychol. czy estetycznych. Ma najczęściej kształt nakazu, zakazu lub sądu, z którego wyciągnąć można właściwe...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /28.03.2012 Znaków /3 521

  praca w formacie txt

Do góry