Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  LEDERWERKI

  W XVIII i XIX w. pasy rzemienne, podtrzymujące tornister, ładownicę, tasak i bagnet żołnierza; nm. Lederwerk 'wyroby skórzane'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dobrociech Dodano /29.03.2012 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  van LEEUWENHOEK Antony

  (wym. lęjwnhuik), 1632-1723, Hol. przyrodnik i wytwórca mikroskopów. Był praktykantem u sukiennika w Amsterdamie; lupy, których musiał używać przy badaniu jakości sukna, stały się same przedmiotem jego zainteresowania.

  Zajął się ich amatorską produkcją, co doprowadziło go do skonstruowania...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dobrociech Dodano /29.03.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGENDA

  Opowieść z życia bohaterów, zazw. świętych i męczenników, nie znajdująca potwierdzenia w materiale hist.; opowieść fantastyczna o wydarzeniach hist., oparta zazw. na podaniach lud.; klechda, mit; wyjaśnienie symboli na mapach, tabelach, wykresach itp.; napis na medalu, monecie; ze śrdw.-łac. 'opis...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dobrociech Dodano /29.03.2012 Znaków /2 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEGIA

  Staroż. legion (zob.); ochotniczy oddział wojska; gromada, rzesza, mnóstwo.

  Legia Cudzoziemska, fr. Legion Etrangere, fr. formacja wojsk, utworzona w 1792 z oddziałów cudzoziemskich wojsk najemnych na służbie fr., zorganizowana na nowo w 1831 dla służby w Algierii, rekrutowana z cudzoziemców, bez dociekania...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dobrociech Dodano /29.03.2012 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECOUVREUR Adrienne

  (wym. lókuwręr), 1692-1730, Słynna aktorka fr. Debiutowała na prowincji w 1707, w Comedie-Franęaise w 1717, zyskując od razu sławę tak w tragedii, jak i w komedii, dzięki zastąpieniu panującego dotychczas w rolach królowych pompatycznego deklamatorstwa naturalnością i prostotą, będącymi wynikiem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dobrociech Dodano /29.03.2012 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monsieur LECOQ

  Bohater licznych powieści pisarza fr. Emila Gaboriau, 1832-73, uważanego za twórcę powieści kryminalnej; jeden z najwcześniejszych słynnych detektywów w lit. światowej; por. Vidocq.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dobrociech Dodano /29.03.2012 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Król LEAR

  (wym. li:r), Król Lir, legendarny król Brytów, bohater tytułowy tragedii (1606, wyst. pol. w przeróbce Ducisa, Warszawa 1805) Szekspira.

  Stary, pyszny i próżny król, samowładny egoista, postanawia podzielić swój kraj, jeszcze za życia, między 3 córki, Gonerylę, Reganę i Kordelię. Dwie starsze zapewniają...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dobrociech Dodano /29.03.2012 Znaków /2 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECH

  Twórca państwa polskiego z legendy literackiej, który miał być bratem Czecha i Mecha (Rusa), bajecznych założycieli-eponimów państwa czeskiego i ruskiego. W Polsce podanie o Lechu pojawia się w Kronice wielkopolskiej, jest to jednak prawdop. późniejsza interpolacja.

  „Ten Czech z Lechem bratem, które nam i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dobrociech Dodano /29.03.2012 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECHA

  Dawn., zwł. na Podlasiu i pin. Mazowszu, nazwa kawałka pola zawierającego ok. pięciu zagonów;, pot. szeroki zagon, grzęda, smuga, niwa, większy obszar gruntu.

  Oto jest lecha ziemi, pługami gęsto zryta,

  A czas nastanie, kmiecie, i. wzrośnie łanem żyta.

  J. Tuwim, Mądrość, 3-4 (1913).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dobrociech Dodano /29.03.2012 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECHOWE POLE

  Z nm. Lechfeld, nizina między rzekami Lech i Wertach na płd. od Augsburga w Bawarii (RFN), gdzie rozegrała się słynna bitwa 10 VIII 955, w której król nm. Otton I zwyciężył Węgrów, kładąc kres ich ekspansji.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Dobrociech Dodano /29.03.2012 Znaków /239

  praca w formacie txt

Do góry