Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  LEONIDAS

  Król i bohater spartański z rodu Agiadów; panował 491-480 pne., obrońca Termopil (zob.) przed wojskami króla pers. Kserksesa I. Dowiedziawszy się, że zdrajca Efialtes przeprowadził Persów na tyły bronionego przesmyku, odesłał sprzymierzeńców, a sam z 300 spartiatami pozostał, by, atakowany z obu stron...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sulimir Dodano /29.03.2012 Znaków /1 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LENINGRAD

  1703-1914 Petersburg ros. Sankt-Pietierburg, 1914-24 Piotrogród, Pietrograd, miasto nad Newą przy jej ujściu do Zatoki Fińskiej, zbudowane na ziemiach odebranych Szwedom w 1703 na początku wojny północnej przez cara Piotra I, na tzw. Wyspie Zajęczej, pod osłoną twierdz Petropawłowskiej i Kronszłotu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sulimir Dodano /29.03.2012 Znaków /3 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEMURY

  Łac. Lemures, Larwy, mit. rz. duchy zmarłych usiłujące szkodzić żywym, straszące nocą pod postacią widm i szkieletów (w przeciwieństwie do dobroczynnych duchów opiekuńczych, larów i penatów). W ich święto, Lemuria, obchodzone 9., 11. i 13. maja, usiłowano zarazem pojednać się z nimi i wypędzić je...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sulimir Dodano /29.03.2012 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LELUM POLELUM

  Lei i Polel, leli, ileli, przyśpiewy staropolskich pieśni wiosennych, w których walczące z pozostałościami pogaństwa duchowieństwo dopatrywało się nazw rzekomych bóstw słowiańskich a. imion diabłów, a Długosz dopatrzył się imion słowiańskich odpowiedników Kastora i Polluksa (!). Idzie jak lelum...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sulimir Dodano /29.03.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEMIESZ

  W pługu - ostrze podcinające skibę, nóż krojący glebę; por. Miecz (I przekują...). Lemieszka reg. wsch. prażucha, potrawa z prażonej mąki pszennej, żytniej, a. gryczanej ze słoniną a. mlekiem.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sulimir Dodano /29.03.2012 Znaków /212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEMNOS

  Dziś Limnos, jedna z największych wysp na M. Egejskim, w pobliżu Cieśniny Dardanelskiej; wg mit. gr. spadł na nią Hefajstos strącony przez Zeusa z Olimpu i założył swą kuźnię w kraterze wulkanu Mosychlos.

  Czyny lemnijskie okrutne; Argonauci, zatrzymawszy się na Lemnos, znaleźli tam państwo kobiet...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sulimir Dodano /29.03.2012 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEK(ARSTWO)

  Zob. Bezoar; Driakiew; Kocioł (Medei); Moly; Nepentes; Panaceum; Pigułka. Ani na lekarstwo ani trochę, wcale. Bywają leki gorsze od choroby, łac. graviora quaedam sunt remedia periculis maksyma Publiusza Syrusa, ok. 43 pne.; por. Hipokrates (Na krańcowe zło...).

  Dobry lek zawsze gorzki aforyzm Konfucjusza...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sulimir Dodano /29.03.2012 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEKARZ

  Zob. Asklepios; Galen; Hipokrates; Paracelsus; Yesalius. Lekarzu, ulecz samego siebie!, łac. medice, cura te ipsum!, z Wulgaty, Ew. wg Luk., 4, 23.

  Mimo lekarzy żyjemy aż do śmierci przysł. fr. Pewnie, szybko i przyjemnie, łac,. tuto, celeriter, iucunde, zasada leczenia, głoszona przez filozofa i lekarza...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sulimir Dodano /29.03.2012 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEKCJA

  Jednostka zajęć szkolnych a. nauczania prywatnego; zadanie domowe do odrobienia przez ucznia; (lekcja mszalna) epistoła, ustęp z Biblii czytany we mszy po Oracji a przed Ewangelią; (lekcja brewiarzowa) ustęp z Biblii, żywotów świętych a. urywki pism ojców kościoła odmawiane w jutrzni; filol. jeden z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sulimir Dodano /29.03.2012 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEKKI

  Cudze ręce lekkie, ale niepożyteczne przysł. Kobieta lekka, lekkich obyczajów dama z półświatka; kokota; kurtyzana; prostytutka. Lekka atletyka dyscyplina sportowa obejmująca ćwiczenia naturalnych form ruchu: chód, bieg, skok i rzut.

  Lekka broń, lekkiego, małego kalibru, o lufach z małą średnicą...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sulimir Dodano /29.03.2012 Znaków /1 580

  praca w formacie txt

Do góry