Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SIŁACZKA, opowiadanie S. Żeromskiego

  SIŁACZKA, opowiadanie S. Żeromskiego, prwdr. w „Głosie" 1891, wyd. w zbiorze Opowiadania w Warszawie 1895. Pierwowzorem postaci tyt. miała być F. Morzycka, działaczka oświat, na Lubelszczyźnie, z którą Żeromski współpracował w tow. „Światło". Opowiadanie jest historią młodej nauczycielki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /1 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SILVILUDIA POETICA, Leśne zabawy poetyckie

  SILVILUDIA POETICA, Leśne zabawy poetyckie, cykl 10 łac. krótkich utworów, osnuty wokół tematu łowów Władysława IV w pobliżu mereckiego zameczku, w lasach koło Berszt na Litwie 1637. Jako dzieło Sarbiewskiego wydał je z rkpsu A. Naruszewicz 1757, w 21. później J. Barbou w Paryżu. Napisane rzadkimi w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SILVA RERUM. Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Książki

  SILVA RERUM. Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Książki, od 1930 z podtyt. Czasopismo Polskich Towarzystw Bibliofilskich, czasopismo, wyd. w Krakowie 1925-39 z przerwami 1926, 1929 i od lipca 1931 do jesieni 1938. Kolejnymi redaktorami byli: W. Kluger, od 1927 K. Piekarski, od 1930 H...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIKORA Adam

  SIKORA Adam, ur. 14 XII 1819 w Jabłonkowie, zm. 14 XII 1871 tamże, śl. poeta ludowy. Ukończył dwuklasową szkołę parafialną, samouk, zajmował się tkactwem i sadownictwem. Zapoczątkował pisarstwo lud. na Śląsku Cieszyńskim. Twórczość jego obejmuje utwory rel. - kolędy, pieśni kośc. i przygodne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /1 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIESICKA Krystyna

  SIESICKA Krystyna, ur. 22 XI 1928 w Dęblinie, pisarka dla młodzieży. W swych powieściach odznaczających się dużą znajomością realiów życia współcz. „nastolatków" przedstawia rozmaite problemy okresu dojrzewania: doświadczenia pierwszej miłości, kształtowanie się charakterów i postaw, wobec...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /1 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIERPIŃSKI SEWERYN ZENON

  SIERPIŃSKI SEWERYN ZENON, ur. 1818 w Szczebrzeszynie (?), zm. 8 II 1843 w Warszawie, prozaik. Członek —» Cyganerii warsz., zamieszczał w jej organach oraz w „Przeglądzie Warsz.", „Piśmiennictwie Krajowym" i in. periodykach gawędy i opowiadania*o tematyce hist. i współcz.; ważniejsze zebrał w Nowym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBERTYNI

  Nazwa nadawana w XVII i w pocz. XVIII w., wolnomyślicielom, sceptykom, spadkobiercom intelektualnym Rabelais'go i Montaigne'a, wyznawcom doktryn materialistycznych, racjonalistycznych (którzy przygotowywali grunt dla Woltera i encyklopedystów), epikureizmu religijnego czy wprost ateizmu, atakowanych przez teologów...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sulimir Dodano /29.03.2012 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBERUM VETO

  Łac., 'wolne „nie pozwalam'", w Polsce od 1652 do 1791 -pot. prawo zrywania sejmu przez jednego posła okrzykiem: „nie pozwalam" a. „protestuje się".

  Okrzyk ten unieważniał wszystkie uchwały danego sejmu, przy czym poseł nie był obowiązany do uzasadnienia swego protestu. Prawo to, odrzucające zasadę...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sulimir Dodano /29.03.2012 Znaków /1 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIBERTACJA

  W dawnej Polsce zwolnienie od powinności, świadczeń publ., podatków; uwolnienie z poddaństwa; ze śrdw.-łac. libertatio od łac. libertas 'wolność'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sulimir Dodano /29.03.2012 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEŻAJSK

  Miasto w woj. rzeszowskim, w 1. poł. XVII wieku stało się miejscem odpustowym w związku ze wzniesieniem w 161.8-28 późnorenesansowego kościoła (polichromia S. Stroińskiego; słynne organy Jana Głowińskiego z 1682, powiększone w 1716) i klasztoru bernardynów w 1637; ośrodek sukiennictwa w XVIII-XIX w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Sulimir Dodano /29.03.2012 Znaków /583

  praca w formacie txt

Do góry