Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  LICEUM

  Gr. Lykeion, łac. lyceum, zakład gimnastyczny (,gymńasión, zob. Gimnazjum) przy świątyni Apollina Likejosa (gr. lykeios 'świetlisty', stąd nazwa); perypatetycka szkoła filozoficzna założona w tym źakładzie przez Arystotelesa w 335 pne., która aż do 269 pne. miała istotne znaczenie dla rozwoju...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /29.03.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LICHO

  Bieda, kłopot, ambaras, kram; eufemistycznie o diable w niezliczonych zwrotach, jak np. do licha, niech licho porwie, na licho się zda, po kiego licha, licha warte, pał licho, licho wie, licho wzięło (umarł), licho nadało, podkusiło, zły jak licho, nie budź licha, licho nie śpi itd. dawn. liczba...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /29.03.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKANDYNAWSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

  SKANDYNAWSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Kontakty Polski z krajami skand., tj. z Danią, Finlandią, Islandią, Norwegią i Szwecją, datują się od średniowiecza; pocz. były to kontakty gosp., handlowe, nast. powiązania dynastyczne: córka Mieszka I, Świętosława (skand. Sigrida), była żoną króla...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /38 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKAMANDER. Miesięcznik poetycki

  SKAMANDER. Miesięcznik poetycki, czasopismo lit., wyd. w Warszawie 1920-28 (nieregularnie) i 1935-39, początkowo pod red. W. Zawistowskiego, a od 1922 M. Grydzewskiego. W pierwszym okresie kierowane w istocie zespołowo, przez pięciu gł. poetów grupy S. (J. Iwaszkiewicz, J. Lechoń, A. Słonimski, J. Tuwim...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /8 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIWEK FRANCISZEK

  SIWEK FRANCISZEK, ur. 30 I 1858 w Suchej Górnej pod Karwiną, zm. 21 VI 1933, tamże; śl. pisarz ludowy. Z zawodu cieśla górniczy. Wiedzę zdobywał drogą samouctwa. Kolporter prasy pol., też pozaśląskiej, korespondent „Głosu Ludu Śl." (od 1896 we Frysztacie), współpracował z „Wieńcem" i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SITO JERZY STANISŁAW

  SITO JERZY STANISŁAW, ur. 8 XI 1934 w Pińsku (Polesie), poeta, dramatopisarz, krytyk lit., tłumacz. W 1940—42 w ZSRR, nast. w Indiach, od 1948 w Londynie, gdzie ukończył studia techn. i 1957 rozpoczął pracę zawodową. Debiutował 1955 w paryskim mies. „Kultura", należał do grupy poetów skupionych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /2 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIOŁO. Pismo zbiorowe, poświęcone rzeczom ludowym ukraińsko-ruskim

  SIOŁO. Pismo zbiorowe, poświęcone rzeczom ludowym ukraińsko-ruskim, pol.-ukr. kwartalnik lit., wyd. we Lwowie 1866-67 przez K. Pillera, pod red. P. Święcickiego. W S. drukowano alfabetem łac. utwory pisarzy ukr. (gł. T. Szewczenki, Marka Wowczka, O. Fedkowicza, H. Kwitki-Osnowianenki) oraz literaturę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SINKO TADEUSZ

  SINKO TADEUSZ, ur. 14 IX 1877 we wsi Małej (pod Ropczycami), zm. 22 VII 1966 w Krakowie, filolog klas., badacz literatury polsko-łacińskiej. Studiował filologię klas. i pol. na UJ, nast. w Niemczech, od 1907 prof. Uniw. Lwow.', 1913-60 prof. UJ; czł. AU (od 1910), później PAU i PAN (od 1957), oraz TNW...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /2 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIMONIDES Jarosław

  >

  Wywiady z J.S. „Literatura na Świecie" 1976 nr 12.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIMONIDES Dorota

  SIMONIDES Dorota, ur. 19 XI 1928 w Janowie (woj. katowickie), folklorystka. Studiowała filologię pol. na UJ (1951-53), równolegle z etnografią, i na UWr. (1953-55), habilitowała się 1970. Związana z WSP w Opolu, od 1975 dyr. Instytutu Filologii, Pol., kieruje zakładem folklorystyki, od 1977 profesor...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jota11 Dodano /29.03.2012 Znaków /1 790

  praca w formacie txt

Do góry