Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  LIZYSTRATA

  Gr. Lysistrate 'rozpuszczająca armie', Gromiwoja, Bojomira, bohaterka tytułowa komedii (411 pne., wyst. pol. Kraków 1895) Arystofanesa.

  W 21. roku wojny peloponeskiej gospodyni ateńska, piękna i dzielna Lizystrata, zwołuje wiec kobiet z całej Grecji i wzywa je do położenia kresu wojnie przy pomocy strajku:...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITTRE Emile

  1801-81, Historyk i filozof fr., przedstawiciel pozytywizmu, uczeń i popularyzator Comte'a, zasłynął jednak gł. jako filolog i leksykograf.

  Jego Słownik jęz. fi. (1863-72 w 4 tomach, suplement w 1877, całość przedrukowana w 1950) jest prawdop. największym słownikiem ułożonym kiedykolwiek przez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LLOYD'S

  Ang. Corporations of Lloyd's, londyński międzynarodowy „rynek" ubezpieczeń (z wyj. ubezpieczeń na życie i od pożaru) i centrum informacji morskich i lotniczych, obecnie na Lime Street, przy Leadenhall Street, zał. przez grupę kupców, armatorów i agentów ubezpieczeniowych w 1688 w kawiarni Edwarda Lloyda w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIST

  Pismo do jakiejś osoby a. instytucji; dawniej ten sam wyraz oznaczał list papierowy i list na drzewie, a rzeczownik zbiorowy był liście (tak jak ciernie, pierze), z którego w XVI w. utworzono nowy rzeczownik w l.poj.: liść, oznaczający tylko 'organ rośliny' w odróżnieniu od rzeczownika list, oznaczającego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Budzimir Dodano /30.03.2012 Znaków /13 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SNOPEK NADWIŚLAŃSKI z płodów piśmiennictwa polskiego zebrany, noworocznik

  SNOPEK NADWIŚLAŃSKI z płodów piśmiennictwa polskiego zebrany, noworocznik, wyd. w Warszawie 1844-45 przez K. Balińskiego i M. Cieplińskiego (pod pseud. Karol B. z Jarosławca i Marcin Ossoria). Wśród zapełniających go w przeważnej części epigońskich wierszy wyróżniają się: autobiogr. erotyk...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /29.03.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SNOBIZM I POSTĘP, szkic lit. S. Żeromskiego

  SNOBIZM I POSTĘP, szkic lit. S. Żeromskiego, wyd. w Warszawie 1922 z datą 1923. Utwór jest wyrazem poszukiwania dróg postępu rzeczywistego, zmierzającego do autentycznego wzbogacenia kultury nar., w przeciwieństwie do postępu pozornego, czyli snobizmu, który będąc naśladowaniem obcych wzorów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /29.03.2012 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SMOTRYCKI MELECJUSZ (imię zakonne; imię chrzestne Maksym), pseud. Theofil Ortholog

  SMOTRYCKI MELECJUSZ (imię zakonne; imię chrzestne Maksym), pseud. Theofil Ortholog, ur. ok. 1578 w Smotryczu (Podole), zm. 27 XII 1633 w Dermaniu (Wołyń), pol.-ukr. pisarz, polemista rei., gramatyk. Syn Herasyma S„ wychowywał się w kręgu działalności obrońcy prawosławia K. Ostrogskiego. Kształcił...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /29.03.2012 Znaków /1 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SMOLIK PRZECŁAW, pseud. Czesław Wrocki i in.

  SMOLIK PRZECŁAW, pseud. Czesław Wrocki i in., ur. 1877 w Bochni, zm. 15 II 1947 w Łodzi, historyk kultury, bibliofil, działacz kulturalny. W czasie I wojny świat, przebywał jako jeniec na Syberii i Dalekim Wschodzie. Po powrocie współzałożyciel Tow. Miłośników Książki w Krakowie i nauczyciel. W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /29.03.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SMOLIK JAN

  SMOLIK JAN, ur. ok. 1560 w Smolicach lub Wolwanowicach nad Skawą, zm. po 1598, poeta i tłumacz. Wychował się w domu protest., od 1577 był dworzaninem Stefana Batorego. Ok. 1580 udał się na studia do Włoch; zwiedził m. in. Rzym, poznał język i ówczesną literaturę włoską. Brał udział w bitwie pod...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /29.03.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁUPSK a literatura polska

  SŁUPSK, miasto woj. nad Słupią. Gród, słow. w poł. X w.; rozwijał się od XII w., 1368 stolica księstwa słupskiego. Ścierały się tu wpływy pol., słowińskie i niem.; 1341 ludność wykupiła się spod panowania krzyżackiego, deklarując przynależność do Polski. Okolice S. zachowały charakter...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /29.03.2012 Znaków /4 038

  praca w formacie txt

Do góry