Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  LUDWIK XIV

  1638-1715, Król Francji od 1643, z burbońskiej linii dynastii Kapetyngów, syn i następca Ludwika XIII. W okresie jego małoletności regentką była jego matka, Anna Austriaczka, a rządził kardynał Mazarin jako premier, po którego śmierci w 1661 król panował jako monarcha absolutny, władca zdolny i ambitny...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDWIK XV

  Zw. le Bien-Aime, fr., 'ukochany', 1710-74, król 'Francji od 1715, syn Ludwika, księcia Burgundii, prawnuk Ludwika XIV, mając 15 lat poślubił Marię (zob.) Leszczyńską, panował samodzielnie od 1741.

  W okresie 1758-70 faktyczną władzę sprawował minister Choiseul. Rządy Ludwika XV, dzielone zresztą...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDWIK XVI

  1754-93, Od 1774 król Francji, wnuk Ludwika XV, w 1770 poślubił Marię Antoninę (zob.). Legislatywa pozbawiła go władzy w sierpniu 1792, a 21 1 1793 został ścięty; przen. (fr. Louis-seize) styl klasycystyczny w sztuce fr., rozwijający się ok. 1750-90.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDWIK XVIII

  1755-1824, Przeszło 20 lat na emigracji (w Warszawie w 1801-04), od 1814 (po abdykacji Napoleona) król Francji.

  W 1815, w ciągu Stu Dni Napoleona, przebywał w Gandawie, a po bitwie pod Waterloo powrócił do Paryża, na tron. Wnuk Ludwika XV.

  Punktualność jest grzecznością królów, fr. l'exactitude est la...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDGARDA

  ok. 1261-ok. 1283, Córka Henryka I Pielgrzyma, księcia meklemburskiego, i Anastazji, córki Barnima I, księcia zachodniopomorskiego, żona Przemyśla II, księcia wielkopolskiego, późniejszego króla polskiego. Wg nie opartego na żadnych dowodach podania została uduszona na polecenie męża, bo nie dała mu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDWIK FILIP I

  1773-1850, Wstąpił na tron tr. po obaleniu Karola X przez rewolucję lipcową w 1830. Sam został obalony przez rewolucję lutową 1848 i emigrował do Anglii; pochodził z orleańskiej linii Burbonów: przen. (fr. Louis-Philippe) piast. styl (faza rozwojowa) meblarstwa fr. za Ludwika Filipa I, uproszczony...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDWIK

  St.-g.-nm. Hludowig (hlul + wig) głośny, słynny + walka'; nm. Ludwig, fr. Louis, st.-fr. Chlodovig (Clovis), ang. Lewis, wł. Lodovico, prowans. Aloyssius, hiszp. Luis, węg. Lajos.

  Imię wielu cesarzy rz.-nm. i 18 królów fr. (jeśli liczyć Ludwika XVII, małego Delfina, który zmarł od złego traktowania go...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUBLIN

  Miasto wojewódzkie nad Bystrzycą; w XII w. gród obronny, w XIII w. kilkakrotnie niszczony przez najazdy Tatarów, Litwinów i Jaćwingów; prawa miejskie nadane w 1317 przez Władysława Łokietka; Kazimierz Wielki otacza miasto murami; prawo składu i przywileje celne uzyskane w 1392 od Władysława Jagiełły...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUBOSTROŃ

  Wieś w dolinie Noteci w woj. bydgoskim, ośrodek wypoczynkowy. Pałac zbud. przez Stanisława Zawadzkiego w 1800, jeden z najpiękniejszych pałaców klasycystycznych w Polsce.

  Budowla na planie kwadratu z czterema portykami z okrągłym salonem w środku, na wzór Villa Capra (tzw. Villa Rotonda) koło Vicenzy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUCYFER

  Lud. Lucyper, łac. Lucifer, dosł. 'nosiciel światła; gwiazda zaranna, Wenus-Jutrzenka'; gr. Phosphóros, imię nadane upadłemu aniołowi, księciu ciemności, szatanowi, przez nieporozumienie: w Biblii, Izajasz, 14,12, prorok, urągając pysze Nabuchodonozora, króla babilońskiego pokonanego przez Medów, woła:...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 614

  praca w formacie txt

Do góry