Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ŁASZT

  W XIV-XIX w. w portach nadbałtyckich (i podobnie w całej płn. Europie-nm. , ang. last '12 worków wełny; 12 tuzinów skór, 12 beczek śledzi') największa miara ziarna, czasami soli, później węgla, licząca 60 korców gdańskich, 30 polskich, również okrętowa miara objętości; w Polsce do XVIII w. równy ok...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁANIA

  Samica jelenia a. daniela. Łania kerynejska zob. Herakles, 3. praca. Łania Sertoriusza. Kwintus Sertoriusz, Rzymianin obdarzony geniuszem wojennym, na prośbę walecznego iberyjskiego plemienia Luzytanów stanął w 80 pne. na czele ich rewolty przeciw Rzymowi, zorganizował armię hiszpańską i przez 8 lat...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAWA

  Długa deska na podpórkach, siedzenie kilkuosobowe; w dawnej Polsce stragan, kram, stoisko targowe; dawna kawaleryjska taktyka rozgrywania bitwy: atak frontowy w szyku zwartym z równoczesnym oskrzydlaniem a. w miarę możności otaczaniem przeciwnika oddziałami w szyku luźnym (harcownikami), stosowana naprzód...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAŃCUT

  Miasteczko na Podgórzu Rzeszowskim, w woj. rzeszowskim, zał. przez Kazimierza Wielkiego, który osadził tu kolonistów z bawarskiego Landshut (stąd nazwa); prawa miejskie w 1367; w XV-XVI należał do Pileckich, w XVI-XVII do Stadnickich, m.in. do Stanisława, zwanego „diabłem łańcuckim" (zob. Diabeł), w XVII...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAPCIE

  Postoły, dawne obuwie słowiańskie, wyplatane techniką krzyżową z łyka (gł. lipy i wiązu), wkładane na nogę owiniętą onucą i przewiązane nawłokami ze sznurka.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAPSERDAK

  Przest. pot. łapciuch, oberwus, oberwaniec, obszarpaniec, gałgan; dawn, pot. łekc. chłopak żydowski, Żydziak; chałat żyd., kapota żyd.; z jid., 'oberwaniec'; łab z nm. Leib 'ciało' (połączenie na wzór nm. Leibrock, Leibwasche) i pol .serdak.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁASKA Beata z Kościeleckich

  Żona nadżupana spiskiego, Olbrachta Łaskiego, która przedsięwzięła wycieczkę w głąb Tatr w 1565, stając się w ten sposób pierwszym historycznie stwierdzonym turystą w Tatrach.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUŹNI LUDZIE

  Hultaje, w dawnej Polsce od XV w. ludzie (zazw. zbiegli chłopi) bez stałego zajęcia i miejsca zamieszkania, bez majątku, pracujący sezonowo, dorywczo, nie dający się, mimo uchwalanych przeciw nim praw, włączyć w system feudalnej gospodarki folwarcznej i pańszczyźnianej.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUTNIA

  Dawny instrument muz. strunowy (6-16 strun) szarpany, o wypukłym korpusie rezonansowym o kształcie migdałowym, z krótką szyjką i mocno wygiętą ku dołowi główką. Przybyła z krajów arabskich do Europy we wczesnym śrdw., z czasem wyparta przez mandolinę i gitarę. Ze śr.-g.-nm. lute od wł. liuto z arab...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LWÓW

  (ukr. Lwiw) Miasto nad Pełtwią, na krawędzi Wyżyny Podolskiej, na wielkim europejskim dziale wodnym, zał. w poł. XII w. na Rusi Halicko-Wołyńskiej, nazwane na cześć Lwa, syna Daniela Halickiego, w 1349 przyłączone do Polski wraz z Rusią Halicką, otrzymało w 1356 prawa magdeburskie.

  W XV-XVIII w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /2 318

  praca w formacie txt

Do góry