Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ŁOM

  Dawn. łomot, trzask, hałas; dawn. wyłom, luka; dawn. (zwł. w l.mn.) gruzy, rumowiska, ruiny; suche odłamki gałęzi, drzew, chrust, suche łodygi; złom, pokruszone a. odłupane kawałki; bryła, blok, cios skalny, odłam skały; (zwł. w l.mn.) kamieniołom; pręt żelazny do podważania, wyłamywania...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĘG

  Pot. podmokła łąka, zazw. z przepływającym przez nią strumieniem, z zaroślami i wikliną; łąka w dolinie rzeki (smużna, nadrzeczna), na terenach o utrudnionym odpływie wód (nadbrzeżna, zakolowa, rozlewiskowa) a. na glebach bagiennych, mułowo-błotnych (zastoiskowa, śródpolna, dolinowa); zob. Las (Las...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAZIENKI

  Park Łazienkowski, park i zespół pałacowy w Warszawie na terenach Ujazdowa, w miejscu, gdzie w śrdw. był zwierzyniec przy zamku książąt mazowieckich. W 1764 Stanisław August kupił od St. H. Lubomirskiego zamek wraz ze zwierzyńcem, w którym znajdowały się: Ermitaż (dziś po drugiej stronie ul...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /2 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAZIK Z TORMESU

  Bohater tytułowy pierwszej hiszpańskiej powieści łotrzykowskiej (niepewnego autorstwa, wyd. Burgos 1553) La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades hiszp., 'Przygody Łazika z Tormesu, jego dole i niedole', arcydzieła, które wywarło wielki wpływ na lit. hiszp. i znalazło wielu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAWRA

  W kościele wsch. (od V w.) pustelnie anachoretów żyjących oddzielnie, skupione przy kościele a. kaplicy; wielki męski klasztor prawosławny podlegający bezpośrednio synodowi; ros. i ukr., z gr. laura 'uliczka; boczny korytarz'.

  Ławra Peczerska klasztor w Kijowie zbud. w poł. XI w. przez księcia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAZARIEW Michaił

  1788-1851, Podróżnik i admirał rosyjski; brał udział w 3 wyprawach morskich dokoła świata; w 1819-21 wraz z F. F. Bellingshausenem (zob.) opłynął kontynent antarktyczny. W 1827 stał na czele eskadry w bitwie pod Navarino (zob.).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAZARZ

  Z hebr. el 'azar Bóg pomógł'. Łazarz z Betanii wg Biblii, Ew. wg Jana, 11,1, brat Marii i Marty, przyjaciel Jezusa, wskrzeszony przez niego w 4 dni po śmierci, patron trędowatych, pod którego wezwaniem wzniesiono wiele szpitali. Od jego imienia pochodzi wyraz lazaret, przest. 'szpital wojskowy, polowy', przez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAGÓW LUBUSKI

  Miasteczko na Pojezierzu Lubuskim, między jeziorami Ciecz (Trześniowskim) i Łagowskim, w woj. zielonogórskim, wzmiankowane w 1258; w 1347-1810 siedziba komturów rycerskiego zakonu joannitów; prawa miejskie w 1808-1923.

  Zamek joannitów zbud. w poł. XIV w., przebud. w XVIII-XIX w.; na parterze sala z gotyckim...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁASZCZ Samuel

  ok. 1590-1649, Strażnik koronny, znany zabijaka, warchoł i narwaniec, na którym ciążyło 37 infamii i 236 banicji (neutralizowanych wszakże potężną protekcją hetmana Stanisława Koniecpolskiego), mąjący przy tym ładną kartę wojenną w walkach ze Szwedami i Turkami, zaprowadził wśród szlachty modę...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁAN

  Włóka, dawna podstawowa jednostka powierzchni rolnej na wsi polskiej, mierzona czasem pracy, ilością wysiewu a. określana jako obszar wystarczający dla osadnika, zarazem podstawowa jednostka, od której ustalano wysokość świadczeń feudalnych (dlatego chłopi starali się zwiększać, a dwory zmniejszać...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Tolimir Dodano /30.03.2012 Znaków /733

  praca w formacie txt

Do góry