Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SOBIESKI JAN, Jan III

  SOBIESKI JAN, Jan III, ur. 17 VIII 1629 w Olesku, zm. 17 VI 1696 w Wilanowie, syn Jakuba, marszałek w. kor. i hetman polny (1665), hetman w. kor. (1666), król pol. od 1674, w literaturze autor zespołu listów do „Marysieńki", tj. do Marii Kazimiery z domu d'Arquien, pierwotnie żony J. Zamoyskiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /2 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOBIESKI JAKUB

  SOBIESKI JAKUB, ur. 1588, zm. 13 VI 1646 w Żółkwi, ojciec Jana, pamiętnikarz, mówca. Studiował w Akad. Krak., nast. 1607-11 w Paryżu, skąd odbył podróże do Niderlandów i Anglii oraz Hiszpanii, Portugalii i Włoch (Dwie podróże, wyd. E. Raczyński 1833, wyd. uzup. A. Kraushar 1903, hiszp. przekład...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SNY O POTĘDZE, debiutancki tom wierszy L. Staffa

  SNY O POTĘDZE, debiutancki tom wierszy L. Staffa, powst. 1898-1900, wyd. w Warszawie 1901. W tomie tym przeciwstawił się poeta nastrojom pesymizmu i niemocy, dominującym w poezji modernist., głosząc - z inspiracji F. Nietzschego -afirmację wartości życia i pochwałę człowieka aktywnego, walczącego o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADRYGAŁ

  Forma małego poematu sielankowego ukształtowanego w poezji wł. XIV w. (Petrarka), o treści zazw. frywolnej i charakterze żartobliwym; w XV-XVII w. jeden z gatunków poezji dworskiej o tematyce miłosnej z motywami mitol. i pasterskimi.

  Wiersz, złożony zwykle z 6-10 wersów, zawierał dowcipnie przesadny i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nawoj Dodano /30.03.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADOG AB OWAIN GWYNEDD

  Legendarny odkrywca Ameryki przed Kolumbem, był (jeśli w ogóle istniał) synem Owaina Gwynedda (zm. w 1170), księcia Gwyneddu w płn. Walii.

  Zirytowany sporem między braćmi o dziedzictwo po zmarłym ojcu, pożeglował na zachód, a po upływie roku powrócił do Walii, zebrał drużynę dla skolonizowania...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nawoj Dodano /30.03.2012 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADONNA

  Matka (zob.) Boska, zwł. wyobrażana w plastyce (wł. ze st.-wł. ma donna 'moja pani'). Istnieją liczne typy ikonografii Madonny, nazywane od ikon przechowywanych w Konstantynopolu, jak: Blacherniotissa, Platytera, stojąca, z rękami uniesionymi gestem orantki, z medalionem a. Chrystusem Emanuelem w mandorli...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nawoj Dodano /30.03.2012 Znaków /3 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  La MADELEINE

  (wym. madlęin) a. Kościół Św. Marii Magdaleny w Paryżu, o fasadzie wychodzącej na rue Royale i plac Zgody, na wzór antycznej świątyni gr., otoczony 52 kolumnami korynckimi, z bogato zdobionym fryzem. Rozpoczęty w 1764 przez Pierre d'Ivry, miał mieć kształt krzyża łac. z kopułą; budowlę rozebrano...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nawoj Dodano /30.03.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADEMOISELLE

  Fr., 'panna (skr. Mile)'; hist. we Francji, użyte bez dodania nazwiska, tytuł pierwszej księżniczki krwi (do czasu zamążpójścia) a. córki brata królewskiego (Monsieur); od fr. ma demoiselle 'moja panna'.

  La Grandę Mademoiselle tak nazywano powszechnie Ludwikę Orleańską, księżnę Montpensier, 1627-93...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nawoj Dodano /30.03.2012 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADISON James

  1751-1836, Prezydent USA w 1809-17, współredaktor konstytucji Stanów w 1787.

  Madison Avenue aleja w Nowym Jorku, od 40. lat XX w. centrum amer. przemysłu reklamowego, nazwana ku czci prezydenta J. Madisona; przen. reklama amer. jako organizacja, przemysł; coś co ma charakterystyczne cechy amer. przemysłu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nawoj Dodano /30.03.2012 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MADAME DEFICIT

  Fr., 'Pani Deficyt', pogardliwy przydomek Marii Antoniny (zob.), której rozrzutność była w oczach ludu przyczyną katastrofalnego stanu finansów francuskich.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nawoj Dodano /30.03.2012 Znaków /174

  praca w formacie txt

Do góry