Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SOKORSKI WŁODZIMIERZ

  SOKORSKI WŁODZIMIERZ, ur. 2 VII 1908 w Aleksandrow-sku (Rosja), działacz polit. i kult., publicysta, krytyk lit., prozaik. W l. międzywojennych czł. PPS-Lewicy i KPP, 1931-36 więziony, współpracownik pism lewicowych („Dziennik Popularny", „Oblicze Dnia"), pod pseud. Andrzeja Sokory ogłosił powieść...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOKOŁOWSKI STANISŁAW

  SOKOŁOWSKI STANISŁAW, ur. 1537 w Krakowie, zm. 31 III ( lub 7-8 IV) 1593 tamże, teolog kat. i kaznodzieja, teoretyk oratorstwa. Pochodził z ubogiej rodziny mieszczańskiej. Studiował w Akad. Krak., a nast. m. in. w Wittenberdze oraz Bolonii, gdzie 1575 uzyskał doktorat teologii. Przyjąwszy święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOJKA ERICH

  SOJKA ERICH, ur. 11 IX 1922 w Ostrawie, czes. poeta, prozaik i publicysta, tłumacz literatury polskiej. Studiował slawistykę i filozofię na uniw. Karola w Pradze. Autor wysoko ocenionego przez krytykę przekładu Pana Tadeusza (1969) Mickiewicza. Systematyczna praca przekładowa S. objęła czołowych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SODALITAS LITTERARIA VISTULANA, stowarzyszenie literackie

  SODALITAS LITTERARIA VISTULANA, stowarzyszenie literackie, zał. w Krakowie u schyłku l. osiemdziesiątych XV w. przez K. Celtisa, skupiające zwolenników renesansowego humanizmu. Należeli do niego magistrowie Akad. Krak.: Wojciech z Brudzewa, J. Sommerfeld st., J. Ursinus, W. Korwin, J. Sommerfeld mł. oraz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCYN, Socinus, Sozzini, FAUST

  SOCYN, Socinus, Sozzini, FAUST, ur. 5 XII 1539 w Sienie (Toskania), zm. 3 III 1604 w Lusławicach; wł. myśliciel, teolog i polemista ariański, osiadły w Polsce. Opuścił definitywnie Włochy 1575, po pobycie w Bazylei, Kolozsvarze (Siedmiogród) przybył 1579 do Krakowa, gdzie przebywał (z przerwą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOLOGIA LITERATURY

  SOCJOLOGIA LITERATURY, dyscyplina rozwijająca się na pograniczu —> nauki o literaturze i socjologii, obejmująca swymi zainteresowaniami zjawiska społ. genezy twórczości, drogi obiegu dzieł lit. w społeczeństwie, mechanizmy życia lit., socjalne uwarunkowania aktywności czytelniczej oraz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /7 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOBÓTKA, Tygodnik beletrystyczny ilustrowany

  SOBÓTKA, Tygodnik beletrystyczny ilustrowany, czasopismo wyd. i red. 1869-71 w Poznaniu przez M. Leitgebera; od kwietnia 1869 do marca 1870 redaktorem odpowiedzialnym był R. Szymański, działacz lud. i publicysta. Jedyne w tym czasie czasopismo lit. w Wielkopolsce, stawiające sobie zadanie „niesienia pokarmu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOBÓL I PANNA. Cykl myśliwski, powieść J. Weyssenhoffa

  SOBÓL I PANNA. Cykl myśliwski, powieść J. Weyssenhoffa, wyd. w Warszawie 1912, z ilustracjami H. Weyssenhoffa. Autor nawiązywał do bogatej, tradycji sięgającej Pola, Mickiewicza, Reja. Podjął aktualny w okresie modernizmu problem stosunku natury do cywilizacji. Uważał tę opozycję za nieodzowny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOBOLEWSKI PAWEŁ

  SOBOLEWSKI PAWEŁ, ur. 16 VI 1816 na Podolu, zm. 30 V 1884 w Chicago, poeta, wydawca, działacz polonijny w Ameryce Pn. Uczestnik powstania 1830-31, został aresztowany przez Austriaków i 1833 deportowany do Stanów Zjedn.; przebywał w różnych ośrodkach, od 1867 w Chicago. Organizował prasę i ruch teatr, w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOBIESZCZAŃSKI FRANCISZEK MAKSYMILIAN, właśc. FRANCISZEK WŁADYSŁAW

  SOBIESZCZAŃSKI FRANCISZEK MAKSYMILIAN, właśc. FRANCISZEK WŁADYSŁAW, ur. 10 X 1814 w Bychawie pod Lublinem, zm. 3 VI 1878 w Warszawie, historyk, dziennikarz. Kształcił się dorywczo, m. in. w zawodzie drukarza, 1834-38 w Krakowie, Niemczech i Paryżu; 1840-42 był, za cenę uwolnienia z Cytadeli, agentem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt

Do góry