Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SOTER ISTVAN

  SOTER ISTVAN, ur. 1 VI 1913 w Szegedzie, węg. prozaik i historyk literatury, komparatysta. Studiował filologię węg. i franc. na uniw. w Budapeszcie, prof. tejże uczelni (1952) i jej rektor (od 1963), dyr. Instytutu Nauki o Literaturze węg. AN (od 1957), czł. węg. AN (1965). Był także prezesem węg...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SONETY PEŁTEWNE

  SONETY PEŁTEWNE, cykl 18 sonetów J. Dunin-Borkowskiego, powst. ok. 1840, wyd. pośm. w t. 1 Pism, Lwów 1856, parodiujących konwencje —> Sonetów krymskich Mickiewicza i petrarkowskie, metodą aluzji lit. i zgrzytu stylist. przy zetknięciu prozaizmów z poetyzmami. Dialogowane realist. scenki bądź opisy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SONETY ODESKIE

  SONETY ODESKIE, rzadziej Sonety erotyczne, przyjęta w badaniach - dla odróżnienia od Sonetów krymskich - nazwa złożonego z 22 utworów cyklu sonetowego A. Mickiewicza, powst. w Odessie i Moskwie 1825-26, z włączeniem przeredagowanych nielicznych sonetów wcześniejszych; wyd. pt. Sonety, razem z Sonetami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SONETY KRYMSKIE

  SONETY KRYMSKIE, cykl 18 sonetów A. Mickiewicza, powst. 1825-26 w wyniku krymskiej wycieczki w lecie i wczesną jesienią 1825, której towarzyszom jest dedykowany, wyd. w Moskwie 1826 z —» sonetami odeskimi i przekł. pers. sonetu V, pt. Sonety. Oparty na wzorze wł. (—» sonet), ułożony został w porządku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /2 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SONET, kunsztowna kompozycja stroficzna złożona z 14 wersów

  SONET, kunsztowna kompozycja stroficzna złożona z 14 wersów; w odmianie klas., ukształtowanej w XIII-XIV w. we Włoszech (Dante, Petrarka), dzieli się na 2 czterowiersze (quatriny) o powtarzających się rymach (abab abab, później abba abba) i 2 trójwiersze (tercety) o rymach odmiennych, początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /6 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOMMERFELD JAN (mł.), Aesticampianus, Rhagius, Rak

  SOMMERFELD JAN (mł.), Aesticampianus, Rhagius, Rak, ur. 1457 w Lubsku (Sommerfeld), zm. 1520 w Wittenberdze, łuż. humanista, poeta łaciński. Mieszczanin, od 1490 w Krakowie, czł. —» Sodalitas litteraria Vistulana, słuchacz K. Celtisa, z którym później korespondował (listy do Celtisa wyd. w: Der...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOMMERFELD JAN (st.), Aesticampianus, pseud. Janus Terinus

  SOMMERFELD JAN (st.), Aesticampianus, pseud. Janus Terinus, ur. w Lubsku (Sommerfeld), zm. 22 X 1501 w Krakowie, łuż. humanista, pisarz i poeta, osiadły w Krakowie; studiował od 1479 w Akad. Krak., 1487-1501 wykładał na wydz. sztuk wyzwolonych, 1494-95 dziekan. Opiekun burs niem. i węgierskiej. Czł. —>...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLIKOWSKI JAN DYMITR

  SOLIKOWSKI JAN DYMITR, ur. 1539 (?) w Sieradzu, zm. 27 VI 1603 we Lwowie, pisarz polit., publicysta, polemista rei., poeta. Wzrastał w środowisku różnowierczym; 1556-59 studiował w Akad. Krak., nast. przez rok w Wittenberdze (u Ph. Melanchtona). W 1564, pod wpływem przyjaźni z P. Skargą i lektury pism S...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLECYZM

  SOLECYZM, forma składniowa lub połączenie frazeologiczne niezgodne z przyjętą normą języka lit. i odczuwane często jako styłist. —> prowincjonalizm lub —> barbaryzm; np.: szukali za nim po całym mieście, ubrała czerwone buciki; określenie od nazwy gr. miasta Soloi, którego mieszkańcy mieli...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOKRATES TAŃCZĄCY, zbiór wierszy J. Tuwima

  SOKRATES TAŃCZĄCY, zbiór wierszy J. Tuwima, wyd. w Warszawie 1920. Zawiera tę część twórczości młodzieńczej poety z okresu 1913-17, która nie weszła do debiutanckiego tomu —> Czyhanie na Boga, oraz wiersze powst. 1917-18. Tom ugruntował popularność wczesnej liryki Tuwimowskiej (3 wznów, do 1930)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 232

  praca w formacie txt

Do góry