Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SRUL Z LUBARTOWA, opowiadanie A. Szymańskiego

  >

  Wyd. —» Szymański Adam. 

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SROKOWSKI MIECZYSŁAW

  SROKOWSKI MIECZYSŁAW, ur. 14 VIII 1873 we wsi Bybło (wsch. Galicja), zm. 11IX 1910 w Warszawie, powieściopisarz i poeta. Studiował na uniw. we Lwowie. Twórczość rozpoczął tomem wierszy Chore sny (1899), utrzymanym w poetyce symbolist. i przekazującym konwencjonalne, młodopol. objawy uczuciowości...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SREBRNE ORŁY, powieść hist. T. Parnickiego

  SREBRNE ORŁY, powieść hist. T. Parnickiego, wyd. w Jerozolimie 1944 (wyd. kraj. Wrocław 1949). Osadzona tematycznie na przełomie X i XI w., ukazuje losy kształtującego się państwa pol. z perspektywy przemian przeżywanych przez całą Europę ówczesną, zwł. Cesarstwo, któremu Otton III zamierza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SREBRNE I CZARNE, tom wierszy J. Lechonia

  SREBRNE I CZARNE, tom wierszy J. Lechonia, wyd. w Warszawie 1924. Zawiera 20 krótkich utworów lirycznych, z których 8 ostatnich tworzy odrębny cykl Siedem grzechów głównych. Tematykę zbioru wyznaczają dwa wątki, wprowadzone przez wiersz inicjalny: śmierć i miłość. Są to wiersze o samotności, o smutku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRZECZKI. Poema żartobliwe w 6 pieśniach, poemat heroikomiczny J. Jasińskiego

  SPRZECZKI. Poema żartobliwe w 6 pieśniach, poemat heroikomiczny J. Jasińskiego, powst. prawdop. 1788-89 (wg R. Wołoszyńskiego; wg J. Kelery 1791-92), fragm. ogł. w „Tygodniku Wil." 1819, całość w Pismach, Kraków 1869. Powstały na gruncie wolteriańskiego libertynizmu utwór (z Woltera wywodzi się m...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWY NARODU, konspiracyjny miesięcznik społ.-kult.

  SPRAWY NARODU, konspiracyjny miesięcznik społ.-kult., wyd. w Warszawie regularnie w postaci druk. od lipca 1943 do lipca 1944 przez SN, m. in. pod red. J. Dobraczyńskiego. W 11 zeszytach (w tym nry podwójne: 5/6,8/9,10/11) opublikowano spośród tekstów lit. m. in. wiersze K.I. Gałczyńskiego (Dzika róża)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWIEDLIWIE. Szkic powieściowy

  SPRAWIEDLIWIE. Szkic powieściowy, szkic W.S. Reymonta, wyd. w Warszawie 1899 z przedmową T. Jeske-Choińskiego. Utwór przedstawia tragiczny los chłopca wiejskiego, Jaśka Winciorka, który uwięziony za pobicie rządcy zalecającego się do jego dziewczyny, ucieka z więzienia i powraca do rodzinnej wsi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWA DOŁĘGI, powieść J. Weyssenhoffa

  SPRAWA DOŁĘGI, powieść J. Weyssenhoffa, wyd. w Warszawie 1901. Autor przeprowadza tu diagnozę położenia arystokracji i możliwości realizowania przez nią nowego programu działania patriotycznego. Bohater, Jan Dołęga, inżynier (a więc w założeniu autorskim człowiek czynu), syn poległego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOŁECZEŃSTWO, tygodnik nauk., społ. i polit.

  SPOŁECZEŃSTWO, tygodnik nauk., społ. i polit., wyd. w Warszawie 1907-10 jako kontynuacja —» „Przeglądu Społ."; pismem kierowali J.W. i J. Dawidowie, ze względu jednak na cenzurę podpisywali je in. współpracownicy. Kierunek S. był radykalnie lewicowy, zbliżony do SDKPiL. Do współpracowników należeli:...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOJRZENIA, miesięcznik społ.-kult.

  SPOJRZENIA, miesięcznik społ.-kult., wyd. w Szczecinie 1971-74, nakładem RSW „Prasa"; do kwietnia 1973 organ Szczec. Tow. Kultury; red. nacz. R. Liskowacki. Do współpracowników należała większość czynnych twórczo pisarzy i publicystów Szczecina. Pismo podejmowało tematykę społ.-gosp. i kult. -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /edulek Dodano /30.03.2012 Znaków /1 438

  praca w formacie txt

Do góry