Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SUFFCZYŃSKI KAJETAN, pseud. K. S. Bodzantowicz

  SUFFCZYŃSKI KAJETAN, pseud. K. S. Bodzantowicz, ur. 1807 w Łańcuchowie (Lubelskie), zm. 7 I 1873 w Łuczycach (wsch. Galicja), powieściopisarz. Brał udział w powstaniu 1830-31; gospodarował w Królestwie, po czym przeniósł się ok. 1860 na dzierżawę do Galicji. W dorobku literackim S., w którym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /30.03.2012 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUCHODOLSKI RAJNOLD

  SUCHODOLSKI RAJNOLD, ur. 1804, zm. 8 IX 1831 w Warszawie, poeta. W gimnazjum w Swisłoczy należał do Tow. Zorzan, związanego z filomatami. Zyskał pewien rozgłos jako współpracownik „Pamiętnika dla Płci Pięknej", gdzie zamieścił 1830 „pieśń nowogr." Skon wodza Kleftów, o wyraźnej wymowie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /30.03.2012 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUBOTIN STOJAN

  SUBOTIN STOJAN, ur. 1 III 1921 w Jakowie (w Śremie), zm. 7 VII 1977 w Sutomore, serb. badacz i tłumacz literatury polskiej. Studiował slawistykę na uniw. w Belgradzie i 1947-48 na UJ. Doktorat uzyskał na podstawie rozprawy o pd.słow. powieściach T. T. Jeża (fragm. T. T. Jeż wśród Serbów i Chorwatów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /30.03.2012 Znaków /2 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STYLIZACJA

  STYLIZACJA, celowe wprowadzenie do wypowiedzi utrzymanej w określonym —> stylu pewnych istotnych właściwości stylu innego, będącego wzorcem stylizacyjnym obcym autorowi wypowiedzi. Wzorcem stylizacyjnym dla utworów lit. mogą być: 1) style hist., np. kolejne fazy rozwoju języka w przypadku archaizacji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /30.03.2012 Znaków /2 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STUDIA STAROPOLSKIE

  STUDIA STAROPOLSKIE, seria IBL PAN, wyd. od 1953 przez Ossolineum; do 1964 pod red. K. Budzyka (inicjator serii i autor pierwszej pozycji: Z dziejów renesansu w Polsce), nast. Cz. Hernasa (od 1969 red. nacz.), J. Ziomka, J. Pelca, J. Rytel, E. Sarnowskiej-Temeriusz. Obok prac badaczy starszego pokolenia (np...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /30.03.2012 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STUDENCKI WŁADYSŁAW

  STUDENCKI WŁADYSŁAW, ur. 16 XII 1910 w Żywcu, historyk literatury. Studiował na UJ (1929-32) i UJK (1933-35). Nauczyciel szkół średnich, podczas wojny prowadził tajne naliczanie, po 1945 zasłużył się jako organizator życia kult. na Śląsku, gł. w Bytomiu (założyciel 1948 i długoletni kier. Klubu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /30.03.2012 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRZELNICKI WŁADYSŁAW

  STRZELNICKI WŁADYSŁAW, ur. 1820 na Wołyniu, zm. 19 X 1846 w Tyflisie, poeta, powieściopisarz. Student uniw. kijowskiego od 1836, uwięziony 1839 w związku ze sprawąSz. Konarskiego, został wcielony do wojska ros. i wysłany na Kaukaz. Członek —» kaukaskiej grupy poetów, uprawiał lirykę refleksyjną w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /30.03.2012 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRZECHA. Pismo ilustrowane dla rodzin polskich, miesięcznik

  STRZECHA. Pismo ilustrowane dla rodzin polskich, miesięcznik, wyd. we Lwowie 1868-73 i pod red. F. H. Richtera. Poza opisami różnych ziem i ludów, zabytków architektury, pomników przeszłości i pewnych dziedzin kultury lud. (gł. zwyczaje, obrzędy) S. prowadziła rozbudowany dział lit., w którym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /30.03.2012 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRYJKOWSKI MACIEJ, pseud. Osostevitius

  STRYJKOWSKI MACIEJ, pseud. Osostevitius, ur. ok. 1547 w Strykowie pod Brzezinami (Mazowsze, dziś woj. skierniewickie), zm. przed 1593, poeta i historyk. Studiował w Akad. Krak. (1567-70), służył w wojsku (pod komendą A. Gwagnina), posłował do Turcji z A. Taranowskim (1574-75), zwiedzając Grecję i wyspy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /30.03.2012 Znaków /3 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRYJKOWSKI JULIAN, właśc. J. Stark

  STRYJKOWSKI JULIAN, właśc. J. Stark, ur. 27IV 1905 w Stryju, prozaik. Syn nauczyciela, po odbyciu studiów polonist. na Uniw. Lwow. 1932 pracował jako nauczyciel gimn. w Płocku. Działacz KP Zach. Ukrainy, 1935-36 więziony. Od 1937 w Warszawie (pracował w księgarni), po wybuchu wojny 1939 przedostał się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ktotoja Dodano /30.03.2012 Znaków /4 143

  praca w formacie txt

Do góry