Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SWINARSKI ARTUR MARYA

  SWINARSKI ARTUR MARYA, ur. 28 VII 1900 w Brodnicy, zm. 21 IV 1965 w Wiedniu, poeta, satyryk, dramatopisarz, tłumacz. Z wykształcenia germanista, a także historyk sztuki, grafik i scenograf (opracował plan inscenizacji Fausta Goethego, wyst. 1927 w przekł. E. Zegadłowicza). W 1918-20 współpracował z pozn...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /2 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUWAŁKI a literatura polska

  SUWAŁKI, miasto woj. nad Czarną Hańczą. Powstały (na d. terenach jaćwieskich) 1682-90 jako wieś kamedulska. Prawa miejskie 1710. Rozwój gosp. i kult. w okresie Królestwa Pol. (od 1816 stolica woj. augustowskiego, od 1837 guberni augustowskiej, od 1866 suwalskiej). W 1819 została tu otwarta drukarnia A...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /3 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUSPENSJA

  SUSPENSJA, zawieszenie w jakimś momencie spodziewanego przebiegu wypowiedzi, mające na celu wywołać napięcie czytelnika lub słuchacza. Jako rozwiązanie stylist. polega przede wszystkim na zakłóceniu toku zdania przynoszącego jakąś ważną informację - bądź przy pomocy uwag nawiasowych, wtrąceń...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUSKI AUGUSTYN, pseud. St. Brus

  SUSKI AUGUSTYN, pseud. St. Brus, ur. 8 XI 1907 w Szaflarach pod Nowym Targiem, zm. 26 V 1942 w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, podhalański poeta i publicysta. Pochodził z rodziny góralskiej; ukończył polonistykę na UJ. Działacz ruchu lud. i Zw. Podhalan. W 1935-39 wykładowca uniw. lud...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SURREALIZM, nadrealizm, awangardowy kierunek lit.-artyst.

  SURREALIZM, nadrealizm, awangardowy kierunek lit.-artyst. (—> awangarda) rozwijający się w okresie międzywojennym we Francji i stąd oddziałujący na in. kraje. Genetycznie wyrastał z —> dadaizmu, skrystalizował się po zakończeniu wojny świat., kiedy ukazały się jego pierwsze teksty lit. (Les champs...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /7 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SURÓWKA BRZEGOWSKI FRANCISZEK

  SURÓWKA BRZEGOWSKI FRANCISZEK, ur. 1902 w Koźmicach Małych pod Wieliczką, poeta. Ukończył studia polonist. na UW- Uczestniczył w radykalnym ruchu lud., działacz ZMW RP „Wici" i SL. Pracował jako nauczyciel w Wieliczce. Wiersze i artykuły publicyst. ogłaszał od 1930 w prasie lit. i ludowej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUROWIECKI WAWRZYNIEC

  SUROWIECKI WAWRZYNIEC, ur. 4 VIII 1769 w Imielnikach pod Gnieznem, zm. 10 VI 1827 w Warszawie, słowiano-znawca, ekonomista. Studiował prawo we Lwowie, gdzie 1795-98 redagował „Dziennik Patriotycznych Polityków" (1795 z dod. „Zbiór Pism Ciekawych"); w zakresie hist.-ekon. dokształcał się w Wiedniu i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUPRAŚL a literatura polska

  SUPRAŚL, miasto w woj. białostockim, nad Supraślą. Na pocz. XVI w. z inicjatywy A. Chodkiewicza i J. Sołtana zostali osadzeni tu bazylianie. Po ich przystąpieniu do unii brzeskiej w XVII w. S. stał się ważnym ośrodkiem rel.-kult. unitów. W 1695-1804 zakonnicy prowadzili w mieście drukarnię, tzw...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DyskotekaGra Dodano /31.03.2012 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUŁKOWSKI. Tragedia, utwór dram. w 5 aktach S. Żeromskiego

  SUŁKOWSKI. Tragedia, utwór dram. w 5 aktach S. Żeromskiego, wyd. w Krakowie 1910. Po rozczarowaniach, jakie przyniosła klęska rewolucji 1905, S. jest swoistym powrotem do dawnej, bliskiej pisarzowi idei posłannictwa wybranych i ofiarnych, samotnych jednostek, które własną wolą, urobioną heroicznym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /30.03.2012 Znaków /2 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUKERTOWA-BIEDRAWINA EMILIA, z ZACHERTÓW

  SUKERTOWA-BIEDRAWINA EMILIA, z ZACHERTÓW, ur. 29 I 1887 w Łodzi, zm. 27 XII 1970 w Pruszkowie pod Warszawą (pochowana w Olsztynie), historyk Warmii i Mazur, pisarka i działaczka społeczno-oświatowa. Uczestniczyła w pracach organizacji plebiscytowych, m. in. Komitetu Mazur.; od 1920 czynna na terenie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /30.03.2012 Znaków /2 405

  praca w formacie txt

Do góry