Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SZYJKOWSKI MARIAN

  SZYJKOWSKI MARIAN, ur. 15 XII 1883 we Lwowie, zm. 21 IX 1952 w Pradze, historyk literatury. W 1902-06 studiował filologię pol. i rom. na Uniw. Lwow. i w Genewie, 1914 habilitowany, 1919-23 prof. UJ; 1919 red. czasopisma —> „Maski . Od 1923 prof. języka i literatury pol. Uniw. Karola w Pradze, gdzie pozostał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /31.03.2012 Znaków /1 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZYDŁOWSKI IGNACY

  SZYDŁOWSKI IGNACY, ur. 1793 w Hajnie (Białoruś), zm. 12 III 1846 w Wilnie, poeta, redaktor. Syn unickiego księdza, po studiach na Uniw. Wil. nauczyciel gimn. w Świsłoczy, 1822-26 w Wilnie, 1826-28 cenzor, brał czynny udział w życiu społ. (w Tow. Dobroczynności) i kult. miasta; należał do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /31.03.2012 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZWEYKOWSKI ZYGMUNT

  SZWEYKOWSKI ZYGMUNT, ur. 7 IV 1894 w Krośniewicach pod Kutnem, zm. 11 II 1978 w Poznaniu, historyk literatury. W czasie studiów na UW (1915-20) był uczniem J. Kleinera. W 1928 habilitował się na UJK, 1929 podjął wykłady na UW. W1932 został prof. Wolnej Wszechnicy Pol. w Warszawie, nast. także w Łodzi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /31.03.2012 Znaków /2 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZWAJCARSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

  SZWAJCARSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Pierwsze kontakty intelektualne ze Szwajcarami nawiązali Polacy w dobie XV-wiecznego koncyliaryzmu, kiedy na sobór w Konstancji (1414-18) przybyli m. in. arcybiskup Mikołaj Trąba i biskup pozn. Andrzej Łaskarz oraz rektor Akad. Krak. Paweł Włodkowic, na sobór zaś w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /czesio01 Dodano /31.03.2012 Znaków /20 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZUKIEWICZ MACIEJ, pseud. Cyprian, Odrowąż, Sem

  SZUKIEWICZ MACIEJ, pseud. Cyprian, Odrowąż, Sem, ur. 13 V 1870 w Sztokholmie, zm. 28 IX 1943 w Krakowie, dramaturg, poeta, tłumacz. Studiował chemię w Pradze i we Lwowie, ukończył wydz. filoz. UJ. Od 1899 kustosz Muzeum Nar. w Krakowie, a nast. Domu Matejki. Związany z cyganerią skupioną wokół S...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZUJSKI JÓZEF

  SZUJSKI JÓZEF, ur. 16 VI 1835 w Tarnowie, zm. 7 II 1883 w Krakowie, historyk, polityk, publicysta, dramaturg, poeta, powieściopisarz. Pochodził z drobnej szlachty, studiował na UJ, nast. w Wiedniu. Początkowo szlach. demokrata, w okresie powstania styczniowego wydawał konspiracyjne pismo „Naprzód"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /3 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZTYRMER LUDWIK, pseud. Eleonora Sztyrmer

  SZTYRMER LUDWIK, pseud. Eleonora Sztyrmer, ur. 30 IV 1809 w Płońsku, zm. 4 VI 1886 w Wilnie, powieściopisarz, krytyk literacki. Syn lekarza wojsk., pochodzenia mieszcz., ukończył kaliski korpus kadetów i Szkołę Aplikacyjną (wyższą oficerską) w Warszawie (1829); debiutował w druku 1830 art. O...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /4 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZTUKA RYMOTWÓRCZA, poemat dydakt. w 4 pieśniach F.K. Dmochowskiego

  SZTUKA RYMOTWÓRCZA, poemat dydakt. w 4 pieśniach F.K. Dmochowskiego, dedykowany królowi, wyd. w Warszawie 1788 (wyd. 2 Wilno 1820), wykładający zasady twórczości poet. i konfrontujący je z dawną, a szczególnie współcz. poezją polską. Adaptacja L'art poetique N. Boileau (1674), uzup. inspiracjami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZTUKA I NARÓD (SiN), konspiracyjny miesięcznik lit.

  SZTUKA I NARÓD (SiN), konspiracyjny miesięcznik lit., wyd. w Warszawie od kwietnia 1942 do lipca 1944 przez grupę młodych polonistów, członków narodowo-radykalnej organizacji polit. Konfederacja Narodu, początkowo w postaci zeszytów powielanych, od jesieni 1943 drukiem (łącznie 16 nrów); stałe motto...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /3 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZTUKA, miesięcznik lit.-artyst.

  SZTUKA, miesięcznik lit.-artyst., wyd. (nieregularnie) w Warszawie 1911-12 i w Krakowie 1913-14, pod red. H. Juszkiewicza, przy współpracy zmieniających się komitetów red., złożonych gł. z plastyków. Będąc w znacznej mierze kontynuacją —» „Chimery", pismo głosiło postulat integracji rozmaitych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /maciana Dodano /31.03.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt

Do góry