Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ZWINGER

  (wym. cfińger) Ogromne, późnobarokowe założenie pałacowe w Dreźnie otaczające wielki prostokątny plac (117x10? m), zbudowane przez M. D. Póppelmanna w 1711-22 na miejscu dawnego placu turniejowego umieszczonego w międzymurzu (nm. Zwinger, stąd nazwa).

  W narożnikach 4 prostokątne, jednopiętrowe...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZYGMUNT I STARY

  Z dynastii Jagiellonów, 1467-1548, syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, król polski i wielki książę lit. od 1506, człowiek wykształcony, władający kilkoma językami. Wg kronikarza Marcina Bielskiego: „urody był to pan krasnej i siły wielkiej, tak iż powrozy targał, podkowy łamał;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /4 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWORNIK

  Klucz, ąrchit. środkowy, szczytowy, kamienny a. ceglany kliniec łuku lub sklepienia u styku żeber; na śrdw. zwornikach wykuwano często głowy ludzkie, godła, herby i inne znaki a. ornamenty.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZYGMUNT II AUGUST

  1520-72, Syn Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, król polski od 1529, koronowany w rok później, rządy objął w 1548, od 1522 ogłoszony księciem litewskim, poślubił w 1543 Elżbietę (Zob.) Habsburżankę, a po jej śmierci zawarł potajemnie małżeństwo z Barbarą (zob.) Radziwiłłówną, której koronację...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /2 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWÓD

  Hist. dygest, kodeks, statut, zbiór, zwł. praw, ustaw; w dawnym sądownictwie pilskim wywód, którym oskarżony starał się dowieść sądowi swej niewinności; dawn. podstęp, intryga, fortel; dawn. most zwodzony; sport, finta, ruch mylący przeciwnika.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWYCIĘSTWO

  Biada zwyciężonym! zob. Brennus. Bogowie byli po stronie zwycięzcy, ale Kato-po stronie zwyciężonego, łac. vitrix causa diis placuit, sed victa Catoni,z epopei hist. Farsalia, 1, 128, Lukana z Korduby; o Katonie, który pozostał wierny Pompejuszowi pokonanemu przez Cezara. Nie chcę kradzionego zwycięstwa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIERZĘTA

  Dla pierwotnego łowcy, dla starożytnego pasterza i rolnika-hodowcy były (dla pierwszego - dzikie, dla drugich - dzikie i oswojone) nosicielami tajemniczych sił, często o charakterze demonicznym, które mogły działać na korzyść lub niekorzyść człowieka. Usiłowano wpływać na te moce przy pomocy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /8 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIASTOWANIE

  Łac. annuntiatio, w religii chrześc. powiadomienie Marii przez archanioła Gabriela o tym, że za sprawą Ducha Św., nie tracąc dziewictwa, zostanie ona matką Jezusa (por. Biblia, Ew. wg Łuk., 1,26-38), scena często wyobrażana w sztuce (Fra Angelico, Fra Filippo Lippi, Rogier van der Weyden, D. G. Rossetti...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZEK

  Związek Jaszczurczy, Towarzystwo Jaszczurcze, tajny związek rycerstwa i miast ziemi chełmińskiej, utworzony w 1397, mający na celu wyzwolenie Prus spod ucisku Krzyżaków; po bitwie pod Grunwaldem rozprzestrzenił się również na innych ziemiach Zakonu; włączony do Związku Pruskiego po zawiązaniu w 1440...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIERCIADŁO

  Znane było już w III tysiącleciu pne. w Egipcie i w Mezopotamii, a w Grecji w okresie kultury mykeńskiej; sporządzano je z polerowanego brązu a. srebra, okrągłe ręczne z rączką z kości słoniowej, okrągłe stojące z rzeźbionym postumentem przedstawiającym często Afrodytę, od V w. pne. także...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ciechoslaw Dodano /25.04.2012 Znaków /4 725

  praca w formacie txt

Do góry