Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Literatura współczesna w programie nauczania. Nadzieje i obawy

  Problem wprowadzenia do obiegu szkolnego współczesnych utworów literackich pojawił się z chwilą odrodzenia polskiego szkolnictwa po r. 1918 i towarzyszył — w formie dyskusji, a następnie decyzji ministerialnych # całemu dwudziestoleciu. W Programie nauki w gimnazjum państwowym (Lwów 1934), wprowadzonym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /05.06.2013 Znaków /20 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIAT PRZEDSTAWIONY (PRZEDMIOT LITERACKI) I TREŚĆ UTWORU

  Gdy odczytujemy utwór literacki* zwłaszcza gdy jest to utwór epicki, gdy oglądamy na scenie dramat lub słyszymy w radio słuchowisko — mamy wówczas do czynienia z pewną rzeczywistością literacką, która bezsprzecznie składa się tylko ze słów, ale która ma tę właściwość, że wywołuje w naszej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /13 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE I GATUNKI LITERACKIE

  Wszystkie epoki kultury ludzkiej, które posiadały PIŚMIENNICTWO, a więc możność magazynowania informacji językowej w formie materialnego zapisu — .miały zawsze zasadnicze kłopoty z podziałem owych informacji. Zarazem podział ten był zawsze obdarzany uwagą i usilnie opracowywany. Najmniej kłopotu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /40 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI I PRĄDY LITERACKIE

  Ponieważ wiele nazw, szkół, prądów i kierunków literackich na stałe weszło do nauki o literaturze i ponieważ wiele z nich, niezbyt różniąc się w czasie, różniło się założeniami ideowymi, genezą społeczną lub po prostu położeniem geograficznym — więc nic dziwnego, że używanie tych pojęć...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /32 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY BADAWCZE W NAUCE O LITERATURZE

  Nauka o literaturze to rozległa dziedzina humanistyki, która dzieli się na bardzo wiele działów w zależności od tego, jakie metody Stosuje przy badaniu literatury, co konkretnie bada (warunki historyczne powstania dzieła, jego budowę, biograficzne przesłanki twórczości itp.), jaki zakres problemów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /10 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOT LITERACKI — NARRATOR I NARRACJA

  Cechą każdego utworu literackiego — jak zresztą wszelkich wypowiedzi językowych — jest to, że ktoś go opowiada., że do kogoś należy. Nie ma takich wypowiedzi, które byłyby w pełni anonimowe, co najwyżej ta osoba wypowiadająca jest nie dość jasno określona, trudno uchwytna, ale i wówczas możemy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /22 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERSZ

  W literaturze istnieją dwie zasadnicze formy wypowiedzi artystycznej: PROZA i WIERSZ. Prozą mówi się łatwiej i brzmi ona bardziej naturalnie, ale za pomocą wiersza można nieraz powiedzieć więcej i sugestywniej. Tutaj już sama melodia mowy, sam rytm dostarcza nam wrażeń estetycznych. Pisanie prozą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /24 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bohaterstwo prostego człowieka - Los człowieka

  [...] Zawsze byli tacy

  ludzie prości, świadczący

  swym życiem o dobru [...]

  (Paul Eluard)

  Los człowieka to opowieść o upartej walce wewnętrznej z cierpieniem i nieszczęściem. Bohaterem opowiadania jest Andrzej So-kołow, z zawodu kierowca samochodowy, człowiek, któremu los przygotowuje kolejne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /8 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tadeusz Breza (1905 - 1970)

  Należy on do najwybitniejszych prozaików współczesnych. Urodził się w Siekierzyńcach koło Ostroga na Ukrainie. Po ukończeniu szkoły średniej przebywał w Belgii, gdzie odbywał nowicjat u benedyktynów. Stąd m. inr jego świetna znajomość spraw dotyczących Kościoła, co znajdzie potem wyraz w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tadeusz Borowski (1922 — 1951)

  Urodził się w Żytomierzu, studiował w czasie wojny i później filologię polską. W 1942 anonimowo ogłosił w konspiracji cykl poetycki Gdziekolwiek Ziemia. W latach 1943—1945 był więziony w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. W r. 1945 opublikował w Monachium tom wierszy Imiona nurtu, a razem z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /1 163

  praca w formacie txt

Do góry