Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ŚLUBY PANIEŃSKIE, czyli Magnetyzm serca. Komedia w 5 aktach wierszem

  ŚLUBY PANIEŃSKIE, czyli Magnetyzm serca. Komedia w 5 aktach wierszem, komedia A. Fredry, powst. w red. I (wierszem nierymowanym, pt. Nienawiść mężczyzn) 1827, w red. definitywnej 1832, wyst. we Lwowie 15 II 1833, prwdr. w t. 4 Komedii, tamże 1834. Głównym tematem utworu, którego akcja rozgrywa się w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /31.03.2012 Znaków /2 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLIWIAK TADEUSZ

  ŚLIWIAK TADEUSZ, ur. 23 I 1928 we Lwowie, poeta. Do 1945 we Lwowie, nast. w Warszawie, 1947—48 studiował na wydziale lekarskim UW i UWr. Od 1948 w Krakowie, po studiach aktorskich występował od 1953 w Starym Teatrze; 1960-63 kier. lit. Teatru Rozmaitości. W 1956 z grupą poetów i plastyków utworzył...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /31.03.2012 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLIWA ALOJZY, pseud. Kuba spod Gietrzwałdu

  ŚLIWA ALOJZY, pseud. Kuba spod Gietrzwałdu, ur. 16 II 1885 we wsi Skajboty (Olsztyńskie), zm. 24 XI 1969 w Olsztynie, warmiński pisarz. Przed I wojną świat, działacz Komitetu Nar. Polaków na Obczyźnie, z siedzibą w Berlinie; 1919 uczestnik akcji plebiscytowej. Po II wojnie świat, działacz Stow...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /31.03.2012 Znaków /1 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLĄSKI INSTYTUT NAUKOWY

  ŚLĄSKI INSTYTUT NAUKOWY, placówka naukowo-badawcza, powst. 1957 pod patronatem stowarzyszenia o tej samej nazwie, od 1971 instytut naukowo-badawczy, organizacyjnie podporządkowany Urzędowi Woj., pod względem nauk. Wydziałowi Nauk Społ. PAN, od 1979 im. Jacka Koraszewskiego; sukcesor —> Instytutu Śl...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /31.03.2012 Znaków /3 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLĄSK LITERACKI, kwartalnik społ.-lit.

  ŚLĄSK LITERACKI, kwartalnik społ.-lit., ilustrowany, wyd. w Katowicach 1952-56. Redaktor nacz. Z. Hierowski. Czasopismo katów. Oddziału ZLP, prezentowało twórczość pisarzy miejscowych oraz środowiska opol. (J. Baranowicza, A. Baumgardtena, J. Brzozy, M. Klimas-Błahutowej, G. Morcinka, W. Szewczyka)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /31.03.2012 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Temat powstań śląskich w literaturze powojennej

  Temat powstań śl. w literaturze powojennej służył podkreśleniu tradycji plebejskich i rewolucyjnych. Morcinek łączył w powieściach dzieje powstań z ogółem problemów społ. i narodowościowych na Ś. (Pokład Joanny, Górniczy zakon), dokonując niekiedy uproszczeń hist. (Mat Kurt Kraus). Dyskusję z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /31.03.2012 Znaków /2 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śląsk Opolski a literatura polska

  Ś. Opolski stanowi część Górnego Ś. z ośrodkami: Bytom, Gliwice, Kluczbork, Koźle, Olesno, Prudnik, Racibórz, Strzelce, Zabrze, która została pod panowaniem niem.; nazwa wprowadzona po 1922. Ziemie te, wraz z Dolnym Ś., stanowiły Dzielnicę I Zw. Polaków w Niemczech - z centrum w Opolu. Walkę o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /31.03.2012 Znaków /11 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie literackie na Śląsku w 20-leciu międzywojennym i po II wojnie światowej.

  W 20-leciu międzywojennym stolicą woj. śląskiego zostały —> Katowice. Do roli centrum kult. nie były jednak przygotowane. G. Śląsk nie miał tradycji środowiska lit., co związane było z sytuacją polityczną. Bytom, najsilniejszy ośrodek życia pol. od Wiosny Ludów, pozostał po stronie niemieckiej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /31.03.2012 Znaków /15 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śląsk Cieszyński a literatura polska

  Na Ś. Cieszyńskim pol. życie lit. rozwinęło się równocześnie w okresie Wiosny Ludów, co było bezpośrednią zasługą P. Stalmacha. Wydawany i red. przez niego —» „Tygodnik Ciesz." (1848-51), przekształcony później w —» „Gwiazdkę Ciesz." (1851-1939), odegrał wybitną rolę w uświadomieniu nar...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /31.03.2012 Znaków /11 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚLĄSK a literatura polska

  ŚLĄSK, dzielnica hist. Polski w dorzeczu górnej i środkowej Odry. Nazwa, występująca w źródłach hist. od przełomu XI i XII w., pochodzi od słow. plemienia Ślężan (w rejonie góry Ślęża i późniejszego Wrocławia). Dzielnica, obejmująca ziemie przyłączone do państwa pol. ok. 990 przez Mieszka...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /DroidZ Dodano /31.03.2012 Znaków /29 821

  praca w formacie txt

Do góry