Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TEMBERSKI ANDRZEJ

  TEMBERSKI ANDRZEJ, ur. ok. 1662 na Podolu, zm. 25 VII 1726 w Jarosławiu, dramatopisarz, teoretyk wymowy; jezuita. W 1686-1702 prof. humaniorów m. in. w Kaliszu, Lublinie, Sandomierzu i Lwowie; 1702-09 prof. retoryki w seminarium nauczycielskim w Jarosławiu; 1714-24 rektor kolegiów w Toruniu i Jarosławiu;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEMAT utworu lit.

  TEMAT, zespół -» motywów stanowiący ośrodek świata przedstawionego utworu lit., jego gł. składnik, najwyższy w hierarchii wyróżnialnych w nim jednostek konstrukcyjnych. Zapewnia on światu przedstawionemu wewn. spójność, wiąże jego elementy i decyduje o ich strukturalnym uporządkowaniu. Stosunek do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEKSTY. Teoria literatury. Krytyka. Interpretacja, dwumiesięcznik

  TEKSTY. Teoria literatury. Krytyka. Interpretacja, dwumiesięcznik, wyd. w Warszawie od 1972 przez Komitet Nauk o Literaturze Pol. i Instytut Badań Lit. PAN, red. początkowo przez J. Błońskiego, od 1975 przez Cz. Hernasa, ponadto w składzie zespołu red. m. in. E. Balcerzan, J. Myśliński, J. Sławiński...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEKSTOLOGIA

    TEKSTOLOGIA, autonomiczny dział wiedzy o literaturze, zespół metod filol. służących badaniu i ustalaniu poprawnego brzmienia tekstu i jego pochodzenia (np. ustalaniu autorstwa i czasu powstania). Przez tekst rozumiemy zarówno ostateczny kształt językowy nadany dziełu przez autora (znaczenie prymarne)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /8 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEKA WILEŃSKA, pismo zbiorowe

  TEKA WILEŃSKA, pismo zbiorowe, wyd. i red. przez A.H. Kirkora w Wilnie 1857-58 (t. 1-6), kontynuowane - po zamknięciu przez władze zaborcze mimo ugodowej postawy wydawcy - 1859 i 1862 przez Pismo zbiorowe wileńskie. Wzorowane charakterem na —> „Bibliotece Warsz.", starannie redagowane, było w trudnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEKA STAŃCZYKA, pamflet polit.

  TEKA STAŃCZYKA, pamflet polit., ogł. w „Przeglądzie Pol." V-VII 1869, wyd. w Krakowie 1870 (odb.), przedr. w Dziełach J. Szujskiego, S. III, t. 2, Kraków 1894. Zbiorowe dzieło redaktorów „Przeglądu Pol.": J. Szujskiego, S. Tarnowskiego, L. Wodzickiego i S. Koźmiana. Składa się z 20 (w wyd. odzielnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEKA POMORSKA, czasopismo regionalne

  TEKA POMORSKA, czasopismo regionalne, poświęcone zagadnieniom kultury i sztuki, wyd. w Toruniu 1936-38; początkowo kwart., 1938 dwumiesięcznik; organ Koła Lit. Konfraterni Artystów. Redaktorzy: M. Sydow (1936) i A. Bukowski (od 1937); w zmieniającym się składzie red.: J. Bieniasz, Z.M. Bogusławska, J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEIGOVA HELENA, z domu Peślova

  TEIGOVA HELENA, z domu Peślova, ur. 12 III 1902 w Trebycinie (pow. Preśtice), czes. tłumaczka literatury polskiej. Dzieciństwo spędziła we Lwowie, nast. w Bielsku, po I wojnie świat, osiadła w Pradze. Studiowała romanistykę na Uniw. Karola, wówczas już interesując się literaturą pol., której z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEATR SZKOLNY

  TEATR SZKOLNY, typ teatru obejmujący widowiska wystawiane w średnich szkołach humanist. (założonych według wzorów J. Sturma) w XVI-XVIII w. przez nauczycieli (autorów i reżyserów) oraz uczniów (wykonawców), na użytek publiczny. Teatr ten miał na celu, obok nauki łaciny, wychowanie rel. i moralne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /7 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEATR POLSKI, czyli Zbiór komedii, dram i tragedii, z najsławniejszych autorów francuskich tłumaczonych i przez aktorów polskich na teatrze warszawskim granych

  TEATR POLSKI, czyli Zbiór komedii, dram i tragedii, z najsławniejszych autorów francuskich tłumaczonych i przez aktorów polskich na teatrze warszawskim granych, kolekcja introligatorska P. Dufoura złożona z 56 klocków w dwu seriach (t. 1-10 1779, t. 11-56 1794), obejmująca przeważną część produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /831

  praca w formacie txt

Do góry