Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO ZWOLENNIKÓW SŁOWIAŃSZCZYZNY

  TOWARZYSTWO ZWOLENNIKÓW SŁOWIAŃSZCZYZNY, niejawne stowarzyszenie literacko-samokształceniowe studentów Uniw. Lwow., działające 1825-28 (daty orientacyjne), liczące, pod przewodnictwem L. Nabielaka i A. Bielowskiego, ok. 10 członków (m. in. ,K. Cięglewicz, S. Jaszowski); znane jedynie z notatki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO WARSZAWSKIE. Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ

  TOWARZYSTWO WARSZAWSKIE. Listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ, zbiór felietonów, ogł. w odcinkach 1885-87 w „Czasie", wyd. os. t.1-2 1886-87 w Krakowie, wyd. 2 1888 tamże. Pseud. Baronowa XYZ przypisywano A. Zaleskiemu na podstawie plotki lit., która pojawiła się po jego śmierci i została utrwalona m...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO SZUBRAWCÓW, Towarzystwo Szubrawskie

  TOWARZYSTWO SZUBRAWCÓW, Towarzystwo Szubrawskie, stowarzyszenie wil. inteligencji i światłe jszych przedstawicieli ziemiaństwa działające 1817-22 (oficjalnie od 1819) jako zespół red. i grono korespondentów tygodnika satyr. —» ,,Wiadomości Brukowe"; za pomocą swego organu miało,,wyświecać szpetność...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /3 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK POZNAŃSKIE (TPN Pozn.), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN)

  TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK POZNAŃSKIE (TPN Pozn.), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (PTPN), towarzystwo nauk. ogólne, powst. 1857 z inicjatywy K. Szulca i F. Malinowskiego. Czołowa instytucja nauk. i kult. w zaborze prus., a do chwili utworzenia AU (1871-73) najpoważniejsze towarzystwo nauk. na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /5 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK (TPN), Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk (TWPN), Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk

  TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK (TPN), Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk (TWPN), Towarzystwo Królewskie Przyjaciół Nauk (od 30 IV 1808), ogólne towarzystwo nauk. w Warszawie 1800—32. Powstało w listopadzie 1800, wg tradycji z inicjatywy S. Sołtyka w jego salonie, w którym spotykała się elita...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /10 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO NAUKOWE WARSZAWSKIE (TNW)

  TOWARZYSTWO NAUKOWE WARSZAWSKIE (TNW), towarzystwo nauk. ogólne, o charakterze akademickim, działające 1907-52. Nawiązując do tradycji —» Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie, rozwiązanego po stłumieniu powstania listopadowego, miało na celu rozwijanie i popieranie badań we wszystkich gałęziach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /5 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO NAUKOWE W TORUNIU (TNT)

  TOWARZYSTWO NAUKOWE W TORUNIU (TNT), towarzystwo nauk. ogólne, powołane z inicjatywy społeczeństwa 1875 dla przeciwdziałania naporowi germanizacyjnemu i coraz liczniej powstającym na Pomorzu niem. towarzystwom naukowym. Założycielami byli: Z. Działowski, A. Donimirski, M. Sczaniecki; pierwszym prezesem -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /5 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO NAUKOWE KRAKOWSKIE (TNK)

  TOWARZYSTWO NAUKOWE KRAKOWSKIE (TNK; in. człony nazwy, potocznie nie używane, zmienne w związku ze zmianami statutu), towarzystwo nauk. ogólne działające 1815/16-72, powst. w wyniku starań J.S. Bandtkiego i rektora W. Litwińskiego (projektowane już przez H. Kołłątaja, zgodnie z jego koncepcją...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /2 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO LITERATÓW W POLSZCZE USTANOWIONE

  TOWARZYSTWO LITERATÓW W POLSZCZE USTANOWIONE, Societas litteraria ad edendos optimos et Poloniae utilissimos libros, stowarzyszenie działające w Warszawie 1765-70, zał. przez J.A. Załuskiego („promotora"), z inicjatywy W. Mitzlera de Kolof („egzekutora"), w celu sprowadzania wartościowych książek z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOWARZYSTWO LITERACKO-SŁOWIAŃSKIE

  TOWARZYSTWO LITERACKO-SŁOWIAŃSKIE, samokształceniowe stowarzyszenie studentów UWr. 1836-86, zał. z inicjatywy -> J.E. Purkynego, mające na celu „przez wspólne nauk. prace, a mianowicie [szczególnie] przez piśmienne rozprawy obeznać członków z językami, literaturą, dziejami i prawem ludów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /pocahontas85 Dodano /01.04.2012 Znaków /3 206

  praca w formacie txt

Do góry