Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TROCZYŃSKI KONSTANTY

  TROCZYŃSKI KONSTANTY, ur. 9 XII 1906 w Częstochowie, zm. 1942 w Oświęcimiu, teoretyk literatury, krytyk literacki. Wychowanek Uniw. Pozn., studiował filologię pol. (pod kier. T. Grabowskiego) i socjologię (u F. Znanieckiego, który wywarł na niego silny wpływ), 1929-32 wyjeżdżał dwukrotnie na dalsze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /2 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROCHEJ

  TROCHEJ, w —> wierszu sylabotonicznym —> stopa złożona z dwóch sylab: akcentowanej i nieakcentowanej, odpowiadająca powszechnemu w polszczyźnie paroksytonicznemu zestrojowi akcentowemu (—> akcent). Łatwość zharmonizowania układu stopowego i zestrojowego sprawia, że tok wiersza trocheicznego wykazuje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROC, Trotz, MICHAŁ ABRAHAM

  TROC, Trotz, MICHAŁ ABRAHAM, ur. prawdop. ok. 1689 w Warszawie, zm. 2 VI 1769 w Lipsku, tłumacz, wydawca i słownikarz. Pochodził z rodziny kupieckiej, zapewne protestanckiej. Przez całe życie kładł nacisk na pol. pisownię swego nazwiska, dodając do niego określenie: warszawianin. Od 1726 studiował w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRIPPLIN TEODOR

  TRIPPLIN TEODOR, ur. 1813 w Kaliszu, zm. 25 I 1881 w Warszawie, autor relacji z podróży, powieściopisarz. Uczestnik powstania 1830-31, studiował medycynę w Królewcu i Montpellier (doktorat 1840), po czym praktykował we Francji (od 1837 czł. TDP); odwiedził kilka krajów eur. (też Maroko), 1843 i 1846...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /2 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRIOLET, układ stroficzny złożony z ośmiu wersów

  TRIOLET, układ stroficzny złożony z ośmiu wersów, z których pierwszy powtarza się dokładnie lub z niewielkimi zmianami jako wers czwarty i siódmy, rymuje się zaś z trzecim i piątym, natomiast wers drugi powtarza się jako ósmy; najczęstszy układ rymowy całości: abaaabab. Forma wykształcona w poezji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRIEFOLEW LEONID NIKOŁAJEWICZ

  TRIEFOLEW LEONID NIKOŁAJEWICZ, ur. 9 (21) IX 1839 w Lubimiu, zm. 28 XI (11 XII) 1905 w Jarosławiu, ros. poeta, tłumacz literatury polskiej. Debiutował 1857 jako kontynuator programu poezji obywatelskiej N. Niekrasowa; 1859-73 związany z satyr, czasopismem „Iskra". Zainteresowania slawist T., zwł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRĘDOWATA, powieść H. Mniszkówny

  TRĘDOWATA, powieść H. Mniszkówny, wyd. w Krakowie 1909, t. 1-2. Akcja, rozgrywająca się na przełomie XIX i XX w., ukazuje tragiczne dzieje miłości, której spełnieniu stają na przeszkodzie przesądy społ. oraz różnice urodzenia i majątku. Tyt. postacią jest Stefcia Rudecka, nauczycielka w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRĘBICKI ANTONI

  TRĘBICKI ANTONI, ur. 1764 (1765?, 1766?) prawdop. w Płoszczy (Polesie), zm. 25 VIII 1834 w Łomnie pod Warszawą, publicysta, pamiętnikarz. Podczas Sejmu W. jeden z czynniej-szych działaczy lewego skrzydła obozu reformy, związanego z —> Kuźnicą Kołłątajowską (poseł w II kadencji, autor m.in...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRETIAK JÓZEF

  TRETIAK JÓZEF, ur. 23 IX 1841 w Małych Biskupicach (Wołyń), zm. 18 III 1923 w Krakowie, historyk literatury, krytyk. Brał udział w powstaniu styczniowym (naczelnik m. Kijowa, zastępca komisarza woj. Kijowskiego). Studiował w Kijowie, po powstaniu jako emigrant w Zurychu i Paryżu, potem we Lwowie, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /3 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRETER TOMASZ

  TRETER TOMASZ, ur. 1 III 1547 w Poznaniu, zm. 11 II 1610 we Fromborku, poeta, filolog, tłumacz, rytownik; jezuita. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Studiował w Braniewie, a nast. w Rzymie. Współpracownik —> S. Hozjusza, po jego śmierci (1579) sekretarz Andrzeja Batorego, Anny Jagiellonki i Zygmunta III...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 081

  praca w formacie txt

Do góry