Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TWARDOWSKI KASPER, pseud. Kasper z Sambora

  TWARDOWSKI KASPER, pseud. Kasper z Sambora, ur. ok. 1592, zm. przed 1641, poeta. Mieszczanin, studiował być może w Akad. Krakowskiej. Debiutował 1617 cyklem frywolnych erotyków Lekcje Kupidynowe (1617 wciągnięte na indeks). Poematy filoz. Łódź młodzi... (Kr. 1618) i Pochodnia miłości Bożej (Kr. 1628)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWARDOWSKI JAN

  TWARDOWSKI JAN, ur. 1 VI 1915 w Warszawie, poeta, kaznodzieja. Współred. pisma młodzieży szkolnej „Kuźnica Młodych" (1931-36), debiutował 1935, w początkach twórczości (zbiór Powrót Andersena 1937) bliski był wzorom Skamandra. Żołnierz AK, uczestnik powstania warsz.; po studiach polonist. na UW i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUWIM JULIAN

  TUWIM JULIAN, ur. 13 IX 1894 w Łodzi, zm. 27 XII 1953 w Zakopanem, poeta i tłumacz. Po ukończeniu gimn. w Łodzi (1914) studiował 1916-18 prawo i filozofię na UW. Jego młodzieńcze próby poetyckie zyskały uznanie L. Staffa (którego wiersze T. przekładał 1911 na język esperanto). Debiutował 1913...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /10 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUWIM IRENA

  TUWIM IRENA, ur. 22 VIII 1900 w Łodzi, poetka, prozaik, tłumaczka, siostra Juliana, żona S. Napierskiego, nast. J.S. Stawińskiego. Debiutowała 1916 wierszami w dzienniku łódz. „Godzina Polski". Związana ze —> Skamandrem, była m. in. współpracowniczką —> „Wiadomości Literackich". W 1939-47 przebywała...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUROWSKI KAZIMIERZ JÓZEF

  TUROWSKI KAZIMIERZ JÓZEF, ur. 3 III 1813 w Tarnowie pod Dobromilem (wsch. Galicja), zm. 28 XII 1874 w Dobromilu, wydawca, redaktor, folklorysta, poeta. Pochodził z warstwy pol.-ukr. oficjalistów dworskich; uczył się w Dobromilu i Przemyślu (gimn. i 1830-32 studium filoz.), gdzie skupił wokół siebie grupkę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUROŃ, dramat w 3 aktach S. Żeromskiego

  TUROŃ, dramat w 3 aktach S. Żeromskiego, wyd'. w Warszawie 1923, wyst. t.r. w warsz. „Reducie" w reż. J. Osterwy i M. Limanowskiego, ze S. Jaraczem w roli Szeli. Utwór osnuty jest na tle wydarzeń galie, rabacji chłopskiej 1846, w przededniu niedoszłego powstania ogólnonarodowego. Stanowi fabularną...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURNOWSKI JAN

  TURNOWSKI JAN, ur. 1567 w Wieruszowie (wg T. Wotschkego 1568 w Barczynie na Kujawach), zm. 8 IV 1629 w Toruniu, teolog i polemista reformacyjny, tłumacz, poeta, wydawca. Syn ministra braci czes., dzięki mecenatowi woj. brzesko-kujawskiego A. Leszczyńskiego studiował w szkole humanist. J. Sturma w Strasburgu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TURKOWSKI LEONARD

  TURKOWSKI LEONARD, ur. 23 IX 1914 w Poznaniu, poeta, prozaik i publicysta. Z zawodu nauczyciel. Pracę dziennikarską rozpoczął w Poznaniu. Podczas okupacji niem. w Krakowie i Warszawie czynny w tajnym nauczaniu, wielokrotnie więziony. Po wyzwoleniu zamieszkał w Olsztyńskiem, był nauczycielem w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TUREK ROMAN

  TUREK ROMAN, ur. 7 II 1898 w Woli Dalszej pod Łańcutem, zm. 20 II 1982 w Łańcucie, pisarz ludowy. Pochodził z rodziny chłopskiej, samouk. Dorywczo pracował w folwarku'Potockich, wyjeżdżał „na Saksy". Podczas I wojny świat, w armii austr., 1918-22 w wojsku pol., nast. do 1960 pracował jako palacz w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TSCHEPIUSOWIE, Trzepscy

  TSCHEPIUSOWIE, Trzepscy, pisarze, tłumacze i wydawcy książek rel., duchowni pol.-ewang. w XVII-XVIII w.: 1) SAMUEL, ur. 16 III 1678 w Działdowie, zm. 1749 tamże, od 1697 kaznodzieja, od 1726 arcyprezbiter w —» Działdowie, protektor szkolnictwa. Opracował Doskonały kancjonał pruski (Królewiec 1731, wyd. 4...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Karolinia2 Dodano /02.04.2012 Znaków /1 153

  praca w formacie txt

Do góry