Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  TYSZYŃSKI ALEKSANDER

  TYSZYŃSKI ALEKSANDER, ur. 21 V 1811 w Petersburgu, zm. 5 XI 1880 w Miassocie (Wileńszczyzna), krytyk lit., filozof. Prawnik z wykształcenia (ukończył 1829 Uniw. Wil.), pracował w Warszawie 1839-55 jako urzędnik, biorąc czynny udział w życiu lit.; należał do założycieli —» „Biblioteki Warsz.", w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYRTEUSZ, poemat W.L. Anczyca

  TYRTEUSZ, poemat W.L. Anczyca, powst. w Warszawie w lipcu 1861, prwdr. tamże 1862 w Książce zbiorowej ofiarowanej K. W. Wójcickiemu, wyd. os. w Krakowie 1883. Pisząc w atmosferze warsz. manifestacyj patriot., autor dla wyrażenia protestu przeciw ugodowej polityce niektórych środowisk i wezwania do czynu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYP, postać lit.

  TYP, postać lit. wyposażona gł. w rysy ponadindywidualne, złożona z cech właściwych bądź przedstawicielom jakiejś grupy społ., bądź wzorom osobowym zalecanym do naśladowania, bądź tradycyjnie utwierdzonym modelom bohatera literackiego. T. jest konstrukcją przeciwstawną —» charakterowi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYMOWSKI TOMASZ KANTORBERY

  TYMOWSKI TOMASZ KANTORBERY, ur. 29 XII 1790 w Łapczynej Woli (Sandomierskie), zm. 1 III 1850 w Montpellier, działacz polit. i oświat., poeta. Przerwawszy studia prawnicze w Lipsku, walczył w oddziałach pol. w Hiszpanii 1808-10; 1817-22 był wysokim urzędnikiem Komisji Oświecenia, podczas powstania...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /2 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYMINIECKI, Tymieniecki, KONSTANTY

  TYMINIECKI, Tymieniecki, KONSTANTY, ur. 22 II 1767 w Ligocie (ziemia sieradzka), zm. 17 VIII 1814 w Prażmowie (tamże), tłumacz, poeta. Po ukończeniu szkół pijarskich w Wieluniu i przerwanych studiach w Krakowie służył w gwardii konnej kor.; odznaczył się w powstaniu 1794. W Warszawie należał do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYLKA SULEJA ANDRZEJ

  TYLKA SULEJA ANDRZEJ, ur. 5 I 1855 w Kościelisku pod Zakopanem, zm. 8 IX 1915 w Zakopanem, podhalański pisarz lud., samouk, jeden z pierwszych tworzących w gwarze podhalańskiej. Rozgłos przyniosły mu opowiadania, m. in. Sabałów sen („Gaz. Podtatrzańska" 1904), Zbójnickie pieniądze („Wierchy" 1923)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYKOCIN a literatura polska

  TYKOCIN, osada w woj. białostockim, nad Narwią. Dawniej miasto (prawa miejskie 1425), od 1542 własność Zygmunta Augusta, który w wybudowanym tu 1564 potężnym zamku umieścił swój cenny księgozbiór (przewieziony z Wilna 1565). Wówczas osiadł tu Ł. Górnicki, sekretarz i bibliotekarz król., 1571 lub...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYGODNIK WILEŃSKI, dwutygodnik (początkowo tyg.)

  TYGODNIK WILEŃSKI, dwutygodnik (początkowo tyg.), wyd. w Wilnie 21 XI 1815-30 VI 1822 przez A. Żółkowskiego; zainicjowany przez J. Lelewela, który wycofał się z redakcji 1816, red. był nast. przez M. Balińskiego, od 1819 (1818?) I, Szydłowskiego, od 1821 (1822?) M. Olszewskiego. Pomyślany jako pismo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /2 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYGODNIK WILEŃSKI, czasopismo lit.

  TYGODNIK WILEŃSKI, czasopismo lit., wyd. w Wilnie 1804 przez kilkuosobową grupkę studentów (m. in. L. Borowski, S. Starzyński) przy współpracy K. Kontryma i jednego z lektorów uniw.; zarówno charakter grupy (por. niżej), jak osoba red. (najpewniej Starzyński), fakt istnienia dwu nakł.: nr 1-12 (od 23...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYGODNIK WIELKOPOLSKI, czasopismo nauk.-lit. i artyst.

  TYGODNIK WIELKOPOLSKI, czasopismo nauk.-lit. i artyst., wyd. w Poznaniu 1870-74, z inicjatywy W. Bełzy, W. Ordona, K. Kanteckiego i E. Calliera, nakładcy i red. odpowiedzialnego; 1872 nieoficjalnie przejął redakcję W. Olendzki, 1874 red. i nakładcą został W. Chotomski. Pismo o ambicjach nauk. i lit...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012 Znaków /1 665

  praca w formacie txt

Do góry