Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  MASZOPERIA

  Śrdw. spółka handlowa okrętowa, rybacka a. kombinowana (u rybaków kaszubskich do niedawna); z hol. maatschappij 'towarzystwo'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASZTALERZ

  Hist. starszy stajenny, sprawujący pieczę nad masztalnią (komorą a. wozownią, gdzie znajdowały się zaprzęgi, siodła, czapraki itd.), końmi i służbą stajenną; dziś wykwalifikowany pracownik stadniny; od czes. ma(r)sztal z nm.

  Marstąll dawn. 'masztarnia, masztalnia, stajnia'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASKA

  Zasłona na twarz a. część twarzy, przylegająca do niej, z otworami na oczy; człowiek w masce, postać przebrana, z zasłoniętą twarzą; odlew twarzy człowieka żywego a. zmarłego (maska pośmiertna); wyobrażenie twarzy ludzkiej jako dzieło sztuki (lud.) a. do celów magicznych lub relig.;

  twarz aktora...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAŚĆ

  (od mazać) Smarowidło; barwa sierści u zwierząt, zob. Koń; dawn. kolor, zwł. kolor kart do gry; zob. Karty.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASORA

  n.-Hebr. masórah 'tradycja' z hebr. masoreth, zbiór komentarzy o charakterze statystycznym, gramatycznym i semantycznym do hebr. tekstu Biblii, pierw, przekazywanych ustnie, a między VI a X w. spisanych przez uczonych żyd. zwanych masoretami.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASTABA

  W archeologii nazwa grobów egip. (okresu Starego Państwa) w kształcie ściętego ostrosłupa o podstawie prostokątnej (przekrój pionowy w kształcie trapezu), z częścią podziemną, w której chowano zwłoki; z arab. mastabah 'ława kamienna'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASZKARA

  Dawn. maska(rada), bal maskowy; brzydka gęba, poczwara, potwór, straszydło, postać wzbudzająca obrzydzenie, strach; maszkaron; z wł. mdscherone 'morda, pysk.'

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASZKARON

  Maskaron, motyw dekoracyjny w kształcie stylizowanej głowy ludzkiej a. na pół zwierzęcej, o groteskowych rysach i zazw. zawiłych splotach włosów; z wł., zob. Maszkara.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MASANIELLO

  (wym. maza...), Właśc. Tommaso Aniello, 1620-47, neapolitański sprzedawca ryb, przywódca powstania ludowego w Neapolu, które trwało tylko kilka dni, w lipcu 1647, a wywołane żostało wysokimi podatkami, nakładanymi na ludność przez wicekróla hiszp., bezpośrednio zaś - nowym podatkiem na żywność.

  Po...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MARY

  Nosze dla zmarłych; wzniesienie, na którym stawiają trumnę z ciałem zmarłego; trumna ze zwłokami na takim wzniesieniu; z czes. od nm. Bahre 'nosze'.

  Leżeć, spocząć na marach nie żyć, być martwym. Widzieć kogoś na marach widzieć (kogoś) umarłym.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Beatus Dodano /03.04.2012 Znaków /270

  praca w formacie txt

Do góry