Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  MELCHIZEDECH

  Tajemnicza i wspaniała postać biblijna „kapłana Boga najwyższego", króla sprawiedliwości, króla Salemu, króla pokoju, który „bez ojca, bez matki, bez rodowodu nie ma ani początku dni, ani końca życia", „kapłan na wieki", który występuje raz jako postać historyczna, a raz jako figura osoby (czy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MELEAGER

  Mit.gr. heros, syn Ojneusa (a. Aresa) i jego żony Altei. Istnieją dwie wersje mitu o Meleagrze: wg pierwszej, starszej (w której spotykamy jeszcze magiczne wyobrażenie o „zewnętrznej duszy" człowieka, mogącej mieścić się w dowolnym przedmiocie; obowiązek zemsty rodowej jest tam silniejszy od miłości...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEISTERSINGERZY

  (wym. maj...) Poeci i kompozytorzy nm., którzy usiłowali w XIV-XVI w. wskrzesić śrdw. kunszt minnesingerów. Prowadzili życie osiadłe, działali w Norymberdze, Moguncji, Strasburgu, Monachium, Augsburgu, Frankfurcie i Wrocławiu, zrzeszeni w gildie muz. na wzór cechów (wywodzili się zresztą zwykle ze...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKKA

  Miasto w prowincji Hidżaz w zach. Arabii Saudyjskiej, najważniejszy ośrodek religijny i cel pielgrzymek muzułmanów, święte miasto ze świątynią Kaaba (zob.), miejsce urodzenia Mahometa (zob.) ok. ,570.

  Miasto powstało dokoła przedmahometańskiego, pogańskiego miejsca kultu, tejże Kaaby; przen. miejsce...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEKSYK

  Hiszp. Ciudad de Mexico, miasto na obszarze Mesy Centralnej, na wys. ok. 2200 m npm., stolica Meksyku, zał. w 1521 na ruinach Tenochtitlanu; pierwsze miasto typu europejskiego na Półkuli Zach.

  Miasteczko uniwersyteckie słynne, ogromne, nowoczesne założenie urbanistyczno-archit., zaprojektowane w 1946-51 przez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEFISTO(FELES)

  Mefistofil(es), postać demonicznego, diabelskiego kusiciela z legendy o Fauście, mająca cechy zarówno demonologii chrześc., w której jest jednym z siedmiu gł. diabłów, jak i pogańskiej 'tradycji germańskich koboldów, nigdy jednak nie identyfikuje się z upadłym aniołem Lucyferem.

  W pierwszej zapisanej...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /2 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDIOLAN

  Wł. Milano, stare osiedle celtyckie, od 222 pne. rzymskie Mediolanum; w 313 cesarz Konstantyn Wielki wydaje edykt mediolański, gwarantujący chrześcijanom swobodę wyznania. Po inwazjach barbarzyńców Mediolan staje się wolną komuną i popada w konflikt z Fryderykiem Barbarossą, stając na czele Ligi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /2 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEGALITY

  Monumentalne obeliski a. budowle cyklopowe z wielkich brył kamiennych, przeważnie neolityczne, zazw. służące celom kultowym a. jako grobowce, spotykane na całym świecie z wyjątkiem Ameryki, zwł. jednak we Francji, Anglii, Irlandii i na Malcie; zob. Dolmen; Kromlech; Menhir; z gr. megas 'wielki' i lithos...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDUZA

  Mit. gr. jedna z trzech Gorgon (zob.), śmiertelna; Perseusz ściął jej głowę, kiedy spała; dokonał tego posługując się zwierciadłem, aby uniknąć jej wzroku, który by go zmienił w kamień, po czym głowę tę podarował Atenie. Ta odtąd nosiła ją na napierśniku a. na egidzie.

  Sztuka archaiczna...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /1 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEININGEŃCZYCY

  (wym. maj...) Nadworny zespół teatralny księstwa Meiningen, działający w latach 1860-1908, odznaczający się wysokim poziomem reżyserskim, aktorskim i scenograficznym, z repertuarem gł,. klasyki nm., fr. i ang. (Szekspir, Molier, Goethe, Schiller, Kleist), ale także i współczesnym (Ibsen). W latach 1874-90...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /415

  praca w formacie txt

Do góry