Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  METOJKOWIE

  Metekowie, wolna ludność napływowa w miastach staroż. Grecji, nie mająca pełnych praw obywatelskich; gr. mćtoikoi l.mn. od metoikos 'przesiedleniec'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ninogniew Dodano /03.04.2012 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MESSALKA

  Przydomek Lucyny Messal, właśc. Lucyny Mischal-Sztukowskiej, 1886-1953, niezmiernie popularnej i łubianej śpiewaczki i tancerki od 1909, wielkiej gwiazdy operetki warszawskiej, o pięknym głosie sopranowym i bujnym temperamencie.

  Łaźnia pod Messalką dawna pop. nazwa łaźni mieszczącej się w podziemiach...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ninogniew Dodano /03.04.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METRO - GOLDWYN - MAYER

  Amer. koncern filmowy w Hollywood powstały w 1919 z połączenia Metro Pictures Corporation i Goldwyn Company, oraz od 1924 Louis B. Mayer Pictures; zob. też Lew.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ninogniew Dodano /03.04.2012 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MESSIDOR

  Dziesiąty miesiąc francuskiego kalendarza republikańskiego, czerwiec-lipiec; por. Kalendarz; z łac. messis 'żniwa' i gr. doron 'dar'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ninogniew Dodano /03.04.2012 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEROWINGOWIE

  Dynastia panująca w państwie Franków, nazwana od Meroweusza, wodza Franków salickich, który stał się królem wszystkich Franków.

  Po jego śmierci w 457 królestwo podzielono między jego 4 synów, ale wnuk, Chlodwig, zjednoczył je i znacznie rozszerzył, po czym znów zostało podzielone między trzech jego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MENDOG

  Mindowe, książę litewski, od 1253 król, w 1223-36 zjednoczył ziemie litew., przyłączył Ruś Czarną, w 1251 przyjął chrzest, zyskał poparcie Zakonu i tytuł królewski od papieża Innocentego IV. W 1260 porzucił chrześcijaństwo, zerwał z Zakonem i pomógł Żmudzi, która odniosła zwycięstwo nad...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEROPE

  Mit.gr. małżonka Kresfontesa, króla Messenii, którego wraz z dwoma synami zamordował Polifontes, po czym zmusił Meropę do małżeństwa z sobą.

  Tymczasem Merope ukryła swego trzeciego syna, Ajpytosa (a. Kresfontesa), w Eto lii, aby tam wyrósł na mściciela ojca i braci. Polifontes najął morderców, którzy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MENTOR

  Mit.gr. w Odysei Homera mieszkaniec Itaki, stary przyjaciel Odyseusza, który, odpływając na wojnę trojańską, pozostawia pod opieką Mentora swój dom.

  Postać Mentora przybierała Atena towarzysząc Telemachowi w podróży na Pylos i udzielając młodzieńcowi rad (jako wcielenie mądrości), a także...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MENELAOS

  Mit. gr. król Sparty, syn Atreusza, młodszy brat Agamemnona; wybrany przez Helenę spośród licznych zalotników, którzy zaprzysięgli sobie wzajemną pomoc. Po uprowadzeniu Heleny przez Parysa w czasie pobytu jej męża na Krecie Agamemnon na żądanie brata wzywa byłych zalotników do wyprawy na Troję, która...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /1 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MENUET

  Francuski taniec lud. (Poitou, Limousin, Prowansja) w takcie 3/4, w tempie umiarkowanym, od ok. 1650 taniec dworski, tańczony parami, otwarty, o ruchach posuwistych, krokach drobnych, z ukłonami, później pop. taniec towarzyski; od końca XVII do końca XVIII w. taniec stylizowany w suicie barokowej (J. S. Bach)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Maur Dodano /03.04.2012 Znaków /458

  praca w formacie txt

Do góry