Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WANTUŁA LEON

  WANTUŁA LEON, ur. 4 V 1928 w Strumieniu pod Cieszynem, prozaik. Z zawodu górnik, od 1942 pracuje w kopalni w Chwałowicach. Poseł na Sejm (1965-69). Otrzymał lit. nagrody woj. katowickiego (1967,1972). Twórczość pisarską rozpoczął 1962; podejmuje w niej tematykę górniczą, problemy społ.-obycz. i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WANTUŁA JAN, pseud. Jan Gojański

  WANTUŁA JAN, pseud. Jan Gojański, ur. 20 IX 1877 w Ustroniu (Śląsk Ciesz.), zm. 29 VII 1953 tamże, śl. pisarz lud. i publicysta, bibliofil. Ukończył 3 klasy szkoły ludowej. Z zawodu hutnik i sadownik, pracował w Ustroniu, nast., usunięty za działalność patriot. i radykalną postawę społ., w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /3 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WANDURSKI WITOLD

  WANDURSKI WITOLD, ur. 8 IV 1891 w osadzie Granica, nad Białą Przemszą (Kieleckie), zm. po 1937 w ZSRR, dramaturg, poeta, publicysta, tłumacz, działacz polit. i kulturalno-oświatowy. W1916-21 przebywał w ZSRR, studiował prawo, od 1919 wykładowca w Wolnej Wszechnicy Sztuki, reż. i kierownik amatorskiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /3 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WANDA. Wiązanie na rok 1825, płci pięknej, naukom i sztukom wyzwolonym poświęcone, noworocznik

  WANDA. Wiązanie na rok 1825, płci pięknej, naukom i sztukom wyzwolonym poświęcone, noworocznik, wyd. w Warszawie przez A. Brzezinę. Zawartość tomu, w którym najwięcej jest poezji, zdradza bliskie związki bezim. „redakcji" (nieidentycznej z wydawcą) ze środowiskiem młodych romantyków; wskazuje na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WANDA. Tygodnik polski płci pięknej i literaturze poświęcony

  WANDA. Tygodnik polski płci pięknej i literaturze poświęcony, tygodnik rozrywkowo-literacki, wyd. w Warszawie VII 1820 - XII 1822 przez B. Kicińskiego jako kontynuacja —» „Tygodnika Pol. i Zagr."; red. przez F.S. Dmochowskiego i D. Lisieckiego, od października 1821 przez Kicińskiego. Jedno z pierwszych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WANDA. Rzecz w obrazach sześciu, misterium C. Norwida

  WANDA. Rzecz w obrazach sześciu, misterium C. Norwida, dedykowane ,,mogile Wandy pod Krakowem" powst. jesienią 1851 jako wersja II (po zaginięciu I, powst. 1847, dedykowanej J.B. Zaleskiemu), prwdr. w „Chimerze" 1902, wyst. 1928 w Warszawie w Placówce Żywego Słowa. Motyw Wandy, popularny w dramaturgii pol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA Z SZATANEM, trylogia S. Żeromskiego

  WALKA Z SZATANEM, trylogia S. Żeromskiego, złożona z powieści: Nawracanie Judasza, prwdr. w piśmie „Naprzód" i „Sfinksie" 1914 (druk przerwany), wyd. os. w Warszawie 1916, Zamieć, prwdr. w „Myśli Pol." (druk przerwany) i w „Nowej Reformie" 1916, wyd. os. w Warszawie t. r., Charitas, wyd. tamże...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /3 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALKA O TREŚĆ, książka eseistyczno-teoretyczna K. Irzykowskiego

  WALKA O TREŚĆ. Studia z literackiej teorii poznania, książka eseistyczno-teoretyczna K. Irzykowskiego, wyd. w Warszawie 1929. Składa się na nią rozprawa Zdobnictwo w poezji. Rzecz o metaforze (prwdr. „Museion" 1913) oraz obszerna polemika z S.I. Witkiewiczem Treść i forma. Studium z literackiej teorii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALEWSKA CECYLIA, pseud. Colonna, Marek Derwid, Selika

  WALEWSKA CECYLIA, pseud. Colonna, Marek Derwid, Selika, ur. 1859 w Noworadomsku (obecnie Radomsko), zm. 1940 w Warszawie, powieściopisarka, nowełistka, publicystka, działaczka ruchu kobiecego. Nauczycielka muzyki, wieloletnia współpracowniczka czasopism kobiecych, m.in. „Bluszczu" (1899-1927), „Tygodnika Mód...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALETA, utwór poet.

  WALETA, utwór poet. stanowiący odmianę > elegii, wyrażający przeżycie spowodowane odjazdem, oddaleniem od ukochanej, przyjaciół, miejsc rodzinnych (nazwa pochodzi od łac. vale - żegnaj). Forma spokrewniona ze staroż. propemptikon-utworem dedykowanym odjeżdżającemu (Tibullus, Propercjusz, Stacjusz)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /1 015

  praca w formacie txt

Do góry