Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Warszawa i jej związki z literaturą w latach 1864-1918

  Represje zaborcy po upadku powstania zapoczątkowały długie lata brutalnego ucisku narodowościowego i stopniową rusyfikację życia publicznego. W 1869 zamknięto Szkołę Główną. Na jej miejsce powstał Ces. Uniwersytet Warsz. z ros. językiem wykładowym (dopiero 1881 utworzona została katedra historii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /33 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warszawa i jej związki z literaturą w latach 1832-63

  Klęska powstania zapoczątkowała w W. okres nazywany nocą paskiewiczowską, od nazw. zdobywcy miasta i namiestnika Królestwa Pol. do 1856, I. Paskiewicza, którego rządy cechował terror polit. (1833-56 obowiązywał stan wojenny) oraz dążność do rusyfikacji i stałe ograniczanie resztek odrębności...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /blondi2121 Dodano /03.04.2012 Znaków /16 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIZERYKORDIA

  W śrdw. krótki sztylet o zwężającej się ku końcowi klindze, używany .do walki i do dobijania konającego przeciwnika „miłosiernym" ciosem; z łac. misericordia 'litość; współczucie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl333666 Dodano /03.04.2012 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITRA (1)

  Indoeuropejski bóg światła, wspomniany już w najstarszej z indyjskich Wed (XIV w. pne.), czczony w staroż. Persji za Achemenidów, ok. 550-330 pne., jako bóg słońca i opiekun dynastii, ale również za Sasanidów, III—VII w. ne., kiedy religią państwową był mazdaizm. WI w. kult Mitry zaczął się szerzyć w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl333666 Dodano /03.04.2012 Znaków /2 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIZOGIN

  Mężczyzna czujący antypatię, niechęć do kobiet; z gr. misos 'nienawiść', gyrie 'kobieta'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl333666 Dodano /03.04.2012 Znaków /97

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITRA (2)

  Infuła biskupia; uroczyste nakrycie głowy dawnych panujących a. kapłanów na Wschodzie; korona, czapka książęca, również jej wizerunek w herbie; z łac., 'przepaska na głowę; turban'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl333666 Dodano /03.04.2012 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MJÓLLNIR

  Mit. skand, straszliwy Młot boga Thora (zob.), którym bronił Asgardu (zob.) przed wszystkimi wrogami; jest to zarazem piorun i symbol falliczny; ta podwójna natura symboliki Młota ujawnia się wyraźnie w opowieści o podróży Thora do Utgardu (zob.) i o jego walce z Thrymem.

  Olbrzym Thrym skradł Mjollnira i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl333666 Dodano /03.04.2012 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITRYDATES VI Eupator

  ok. 132-63 pne., Syn króla Pontu Mitrydata V, uciekł od matki i tułał się przez 7 lat, po czym nagle zawładnął stolicą Pontu, Sinope, uwięził matkę, zabił brata, poślubił swą siostrę Laodice (jako pierwszą z licznego haremu, w którym znalazła się też słynna Greczynka Monime), zasiadł na tronie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl333666 Dodano /03.04.2012 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MLEKO

  Jedyna substancja naturalna na Ziemi będąca przede wszystkim pożywieniem. Człowiek nauczył się pić, częstokroć nie bez oporów i początkowego obrzydzenia, mleko wielu gatunków zwierząt oswojonych, gł. kopytnych, jak: bydło domowe, koza, owca, klacz, bawolica, renifer, wielbłądzica, jak, karibu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl333666 Dodano /03.04.2012 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITZLER DE KOLOF Wawrzyniec

  1711-78, Lekarz, wydawca i drukarz, przybył z Lipska do Polski w 1743, zamieszkał w Warszawie w 1749.

  Był redaktorem i wydawcą pierwszych w Polsce czasopism nauk., wydawcą pierwszego w Polsce pisma obyczajowego „Patriota Polski" (1761), wydawcą i współredaktorem „Monitora" (zob.), wydawcą pierwszych w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl333666 Dodano /03.04.2012 Znaków /576

  praca w formacie txt

Do góry