Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Literatura polska od początku wieku XVI aż do roku 1543 - Poezja polsko - łacińska

  Przy końcu wieku XV, za panowania Olbrachta, zaszły w Polsce bardzo ważne wypadki. Szlachta, mając coraz większą świadomość swojej potęgi politycznej i dążąc ciągle do pomnożenia majątków i bogactw, zazdrosnym okiem patrzyła na bogatych mieszczan, a z chłopów pragnęła uczynić narzędzie do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /19.09.2012 Znaków /15 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja polska XV wieku

  Poezja polska XV wieku jest o wiele oryginalniejsza od prozy: kiedy na prozę składają się dosłowne przekłady z łaciny, utwory poetyckie bywają często mniej lub więcej wolną przeróbką tekstów łacińskich. Najbogatszy dział poezji religijnej stanowią pieśni. Układano je dla tych nade wszystko, co...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /19.09.2012 Znaków /25 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powieści XV wieku

  Lecz pobożnym ludziom średniowiecznym nie wystarczały do zaspokojenia uczucia religijnego ani psałterze, ani modlitwy, ani żywoty świętych, ani nawet Ewangelia: pragnęli oni poznać życie Chrystusa i Matki Boskiej w najdrobniejszych szczegółach, a nie znajdując ich w Piśmie świętym, znajdowali je...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /19.09.2012 Znaków /6 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Literatura polska XV wieku

  Rozkwit Akademii Krakowskiej. Początki humanizmu

  Wiek XV to epoka największej potęgi państwa polskiego. Ślub Jagiełły z Jadwigą i ślub Litwy z Polską, zawarty przy końcu wieku XIV, teraz dopiero wydał owoce: dnia 15 lipca roku 1410 na polach Grunwaldu i Tannenberga połączone wojska polskie i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /18.09.2012 Znaków /63 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LITERATURA ŚREDNIOWIECZNA - Od przyjęcia chrześcijaństwa aż do wieku XV

  Początki literatury

  1. Dwa były wielkie ogniska cywilizacji w Europie średniowiecznej: na Wschodzie - Bizancjum, które karmiło się resztkami kultury starożytnych Greków, na Zachodzie - Rzym, który odziedziczył cywilizację po starożytnych Rzymianach. Dwa te ogniska, początkowo połączone jednością...

  Ocena / Kategoria / Średniowiecze

  Autor /Saleta Dodano /17.09.2012 Znaków /47 822

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  wizerunek polaków-Jan Kochanowski Pieśń V

  Wśród Pieśni Jana Kochanowskiego znajdują się utwory, w których pojawił się wizerunek patrioty . Postawa patriotyczna, obywatelskie zaangażowanie i oddanie w służbie krajowi otrzymały miejsce najwyższe. Kochanowski najwyższy hołd składał „Tym, co służą ojczyźnie”. Wyznaczył sobie również...

  Ocena /5.0 Kategoria / Barok

  Autor /michalkaczmarczyk Dodano /31.05.2012 Znaków /5 096

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  referat

  twórczość literacka pokolenia pozytywistów a rozwój prasy,w związku z tym temtem omów wybrane utwory pod kątem tematyki i cech gatunkowych 

  Ocena /5.0 Kategoria / Pozytywizm

  Autor /ewelinab01 Dodano /21.05.2012 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kate Millet

   

  Wpływ Simone de Beauvoir na późniejsze pokolenie feministek potwierdziła Amerykanka Kate Millet, przyznając iż lektura Drugiej płci wywarła tak wielki wpływ na mentalność wielu kobiet należących do jej pokolenia, „że potem nigdy już nie widziały pewnych problemów tym samym świetle co...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /15.05.2012 Znaków /4 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Germaine Greer

  Jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci ruchu feministycznego była pochodząca z Australii Germaine Greer. Urodziła się 29 stycznia 1939 r. Ukończywszy klasztorną szkołę żeńską, podjęła studia na uniwersytecie w Melbourne, a po uzyskaniu dyplomu kontynuowała naukę na uniwersytecie w Sydney...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /15.05.2012 Znaków /3 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Simone de Beauvoir

  Twórczość Simone de Beauvoir wpłynęła na zmianę mentalności wielu kobiet należących do jej pokolenia i utorowała drogę nieco późniejszym, pod pewnymi względami bardziej radykalnym, wystąpieniom feministek, w tym takie Germaine Greer i Kate Millet.

  Twórczość Simone de Beauvoir wpłynęła...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /larina Dodano /15.05.2012 Znaków /7 519

  praca w formacie txt

Do góry