Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Jan Kochanowski - Poezja w języku łacińskim

  Jako zapalony humanista, rozkochany w literaturze starożytnej," posługiwał się Kochanowski często w poezji językiem łacińskim, naśladując poetów rzymskich. Podczas pobytu za granicą pisał za przykładem Tybullusa i Propercjusza elegie miłosne, w których opiewał swą miłość ku jakiejś Lidii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /27.09.2012 Znaków /4 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja Jana Kochanowskiego - Muzy

  Poetą był Kochanowski z bożej łaski: urodził się nim i ten dar boży poczytywał za szczęście. Dla zysku nie tworzył nigdy, dla cudzego pożytku - tylko wyjątkowo: prawie wszystkie jego poezje wypłynęły z żywiołowego pędu do twórczości, która była mu tym, czym śpiew dla ptaka; o sławę poety...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /21.09.2012 Znaków /12 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kochanowski (1530—1584)

  Dzięki Rejowi, Orzechowskiemu, Górnickiemu i innym jeszcze pisarzom proza polska już za panowania Zygmunta Augusta osiągnęła wysoki stopień doskonałości; lecz do zupełnego rozkwitu literatury brakowało jeszcze wielkiej poezji: na rymach wprawdzie nie zbywało już za Zygmunta Starego; byli i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /21.09.2012 Znaków /14 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łukasz Górnicki (1527-1603)

  Młodzież polska kształcąca się we Włoszech przywoziła z sobą do Polski nie tylko wiedzę, zwłaszcza znajomość literatury starożytnej, ale nadto obyczaje, ogładę towarzyską i w ogóle cywilizację włoską, którą się starała potem krzewić we własnym kraju. Otóż jednym z jej najgorliwszych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /20.09.2012 Znaków /54 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Orzechowski

  Żywy udział społeczeństwa polskiego w życiu publicznym stworzył nową, prawie zupełnie nie znaną w wiekach średnich gałąź literatury, mianowicie publicystykę; prasy periodycznej nie było jeszcze w Polsce XVI wieku, ale ukazywało się za to całe mnóstwo pisemek ulotnych i broszur, których...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /20.09.2012 Znaków /33 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andrzej Frycz Modrzewski - O naprawie Rzeczypospolitej

  Żywy ruch religijny, jaki ogarnął Polskę XVI wieku, przyczynił się nie tylko do rozwoju umysłowego wielu jednostek, ale i do uszlachetnienia ich uczuć, do przejęcia się zasadami moralności chrześcijańskiej. Jednym z najlepszych i najpiękniejszych tego objawów jest znakomite dzieło łacińskie O...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /20.09.2012 Znaków /59 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin Kromer

  Kronika świata Bielskiego, zawierająca w sobie i kronikę Polski, umożliwiła ogółowi społeczeństwa poznanie przeszłości własnego kraju; ludziom średnio wykształconym wystarczała zupełnie, ale humanistów raziła zarówno swoją krótkością, jak naiwnością i prostotą. Obszernej i znakomitej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /20.09.2012 Znaków /15 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin Bielski

  Zasługi około utrwalenia języka ojczystego w literaturze dzieli z Rejem ziemianin i rycerz, szlachcic sieradzki Marcin Bielski (1495-1575). Nie posiadał on ani wybitnego talentu, ani tej łatwości pisania, co Rej, ale przepadając za książkami, usilną pracą nabył więcej wiadomości i wyrobił sobie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /20.09.2012 Znaków /30 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikołaj Rej - Przypowieści przypadłe

  Odrębne stanowisko wśród utworów Reja zajmują wierszowane facecje, czyli dykteryjki, wydane w roku 1562 pod tytułem Przypowieści przypadłe, a po śmierci Reja pod tytułem Figliki albo rozlicznych ludzi przypadki dworskie, które sobie po zatrudnionych myślach dla krotofile, wolny będąc, czytać możesz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /20.09.2012 Znaków /3 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikołaj Rej - Spólne narzekanie wszej Korony na porządną niedbalość naszę

  Bo że Rej kochał Polskę, tego dowodem jest jego piękny utwór, mieszczący się również w Zwierciadle, pt. Spólne narzekanie wszej Korony na porządną niedbalość naszę. Unosi się tutaj Rej nad Polską, nad jej wielkością i potęgą, dostatkami i bogactwem, odwagą i męstwem narodu, ale gorzkimi łzami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /20.09.2012 Znaków /5 482

  praca w formacie txt

Do góry