Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WIERSZ DO LEGIÓW POLSKICH, utwór poetycki C. Godebskiego

  WIERSZ DO LEGIÓW POLSKICH, utwór poetycki C. Godebskiego, wyd. w Warszawie 1805, poprzedzony przez autora wstępem prozą i opatrzony przypisami. W 470 13-zgłoskowcach zawarł Godebski poet. kronikę legionów, a zarazem podsumowanie ich doświadczeń i odzwierciedlenie panujących w ich szeregach nastrojów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERSZ, mowa w celowy sposób zorganizowana brzmieniowo

  WIERSZ, mowa w celowy sposób zorganizowana brzmieniowo, przeciwstawna prozie jako mowie niezorganizowanej. Podstawą organizacji wierszowej jest przede wszystkim: 1) powtarzalność ekwiwalentnych segmentów wypowiedzi funkcjonujących jako jednostki miary wierszowej (inaczej: jednostki wierszowe); są nimi np...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /5 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERNE PŁOMIENIE, konspiracyjna antologia poezji wojennej

  WIERNE PŁOMIENIE, konspiracyjna antologia poezji wojennej, wyd. w Warszawie 1943 (przy zachowaniu pozorów edycji i druku we Lwowie) przez środowisko związane z SN, pod red. S. Skwarczyńskiej. Tomik w objętości 64 s. zawiera 36 wierszy zgrupowanych w 5 częściach opatrzonych krótkimi wstępami. Autorami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERNA RZEKA. Klechda domowa, powieść S. Żeromskiego

  WIERNA RZEKA. Klechda domowa, powieść S. Żeromskiego, prwdr. we lwow. „Gazecie Wieczornej" i warsz. „Kurierze Porannym" 1912, wyd. os. w Krakowie t.r. Utwór stanowi ostatnie ogniwo zamierzonego i tylko częśc. zrealizowanego cyklu hist., zaczynającego się od —> Popiołów. Początkowe określenie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /2 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERCZYŃSKI, Vrtel, Vrtel-Wierczyński, STEFAN

  WIERCZYŃSKI, Vrtel, Vrtel-Wierczyński, STEFAN, ur. 26 XII 1886 w Hanowcach pod Stryjem, zm. 3 II 1963 w Poznaniu, historyk literatury, bibliograf, edytor; pochodził z rodziny czesko-morawskiej, spolszczoną formę nazwiska przybrał 1919. W 1905-09 studiował filologię pol., słow. i klas. oraz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /3 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERCHY. Rocznik poświęcony górom

  WIERCHY. Rocznik poświęcony górom, czasopismo wyd. od 1923 (z przerwą 1939-46), początkowo we Lwowie (przy współpracy H. Altenberga), od 1927 w Krakowie; organ Pol. Tow. Tatrzańskiego, od 1950 - PTTK (wyd. przez Komisję Turystyki Górskiej). W. nawiązywały do „Pamiętnika Tow. Tatrzańskiego"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /2 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIENIEC-PSZCZÓŁKA, tygodnik (początkowo dwutyg.)

  WIENIEC-PSZCZÓŁKA, tygodnik (początkowo dwutyg.), wyd. kolejno we Lwowie, Cieszynie, Wiedniu, Czacy (Słowacja), Bielsku-Białej, Warszawie 1875-1933; z powodu utrudnień austr. prawa prasowego pismo ukazywało się na przemian pt. W. lub P., od 1900 pt. W. i P. (często z dodawanym określeniem „Nowy" lub...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /2 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIENIAWSKI JULIAN, pseud. Jordan

  WIENIAWSKI JULIAN, pseud. Jordan, ur. 5 II 1834 w Lublinie, zm. 23 IX 1912 w Warszawie, prozaik, komediopisarz. Brat skrzypka i kompozytora Henryka oraz pianisty Józefa. Studiował w Instytucie Rolniczym w Marymoncie; był właścicielem majątku w Hniszowie (pow. chełmski) i dzierżawcą w Górach (pow...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /2 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIENIARSKI ANTONI

  WIENIARSKI ANTONI, ur. 21 I 1823 w Wierzchowinie (Lubelskie), zm. 30 V 1869 w Warszawie, prozaik. Bystry obserwator, osiadłszy 1848 w Warszawie na urzędniczej posadzie, zamieszczał w czasopismach (gł. w „Bibliotece Warsz.", „Gazecie Codz." i „Tygodniku Ilustr.") cieszące się powodzeniem bezpretensjonalne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELOPOLSKA MARIA JEHANNE, z COLLONA-WALEWSKICH, 2 v. STRZEMIĘ-JANOWSKA

  WIELOPOLSKA MARIA JEHANNE, z COLLONA-WALEWSKICH, 2 v. STRZEMIĘ-JANOWSKA, ur. 16 II 1882 w Suchodole na Kijowszczyźnie, zm. 1940 w ZSRR, pisarka i publicystka. Pochodziła z rodziny ziemiańskiej po wyjściu za mąż przeniosła się do Lwowa, gdzie debiutowała opowieściami hist. w,, Gazecie Lwow.''; 3-aktowy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /antetkasasetka Dodano /04.04.2012 Znaków /2 090

  praca w formacie txt

Do góry