Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  NECHO II

  Król Egiptu od ok. 609 do 594 pne. z XXVI dynastii; po zwycięstwie pod Megiddo nad królem Judei Jozjaszem dotarł do Eufratu; pokonany przez Nebokadnezara II (zob. Nabuchodonozor) pod Karkemisz, utracił posiadłości azjatyckie.

  Próbował odkopać kanał łączący Nil z M. Czerwonym. Jeśli wierzyć Herodotowi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAZARET

  Miasto w dolnej Galilei (płn. Izrael); wg Biblii odbyło się tu Zwiastowanie, a Jezus Chrystus spędził tu pierwsze 30 lat życia aż do chwili rozpoczęcia działalności publ.

  Nazarejczyk Jezus Chrystus. Nazarejczycy starożytna, gr.-rz., nazwa chrześcijan, zwł. nawróconych Żydów; sekta w pierwotnym...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAVARINO

  Miasto i port na Peloponezie (płd. Grecja) nad M. Jońskim, zwane w staroż. Pyłos, obecnie Pilos, Navarino, a lokalnie także Neókastro; w zatoce Navarino 20 X 1827, w czasie greckiej wojny o niepodległość, flota ang.-fr.-ros. (65 okrętów) rozgromiła połączone floty tur. i egip. (26 okrętów), co...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /04.04.2012 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERSZ WOLNY

  WIERSZ WOLNY, rodzaj —> wiersza pozostającego w podwójnej opozycji: do prozy oraz do wierszy regularnych; występuje w wielu postaciach, których formy pograniczne zbliżają się z jednej strony do —> wiersza nieregularnego, z drugiej zaś do —> prozy rytmicznej. W.w. nie wytworzył jednolitego systemu reguł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /4 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERSZ TONICZNY, rodzaj wiersza regularnego

  WIERSZ TONICZNY, rodzaj wiersza regularnego (—> wiersz) opartego na zasadach systemu wersyfikacyjnego zw. tonizmem; jego konstantą rytmiczną (—> rytm) jest równa liczba zestrojów akcentowych (—> akcent) w odpowiadających sobie wersach, przy równoczesnym swobodnym rozkładzie akcentów i zmiennej, choć mało...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /2 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERSZ ŚREDNIOWIECZNY

  WIERSZ ŚREDNIOWIECZNY, charakterystyczny dla pol. poezji średniowiecza i wczesnego renesansu wiersz zdaniowy, zw. również wierszem składniowo-intonacyjnym, odznaczający się zgodnością rozczłonkowania zdaniowego i wersowego przy nienormowanej sylabicznie długości —> wersów (wiersz asylabiczny). Ramy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /3 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERSZ SYLABOTONICZNY, rodzaj wiersza regularnego

  WIERSZ SYLABOTONICZNY, rodzaj wiersza regularnego (—> wiersz), opartego na zasadach systemu wersyfikacyjnego zw. sylabotonizmem; jego konstantami i podstawą —> rytmu są: 1) stała liczba sylab w odpowiadających sobie —> wersach, 2) stałe umiejscowienie sylab iakcentowanych, a w rezultacie ustalony porządek...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /4 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERSZ SYLABICZNY, rodzaj wiersza regularnego

  WIERSZ SYLABICZNY, rodzaj wiersza regularnego (—> wiersz), opartego na zasadach systemu wersyfikacyjnego zw. sylabizmem; jego konstantami i podstawą —> rytmu są: 1) stała liczba sylab w poszczególnych —> wersach, 2) —> średniówka w wersach dłuższych niż 8-zgłoskowe, 3) stały —> akcent paroksytoniczny w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /4 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERSZ O ZABICIU ANDRZEJA TĘCZYŃSKIEGO

  WIERSZ O ZABICIU ANDRZEJA TĘCZYŃSKIEGO (inc. „A jacy to źli ludzie mieszczanie krakowianie"), utwór nieznanego autora, powst. zapewne 1462, wyd. przez J.S. Bandtkiego w edycji Kroniki —> Galla, W. 1824. Wiersz epicki, zw. też Pieśnią o zabiciu..., zawiera cechy wierszowanej publicystyki społecznej. Powst...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /1 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERSZ NIEREGULARNY, rodzaj wiersza

  WIERSZ NIEREGULARNY, rodzaj wiersza powstały w rezultacie modyfikacji zasad któregoś z trzech regularnych systemów wersyfikacji pol.: —> wiersza sylabicznego, —> wiersza sylabotonicznego lub wiersza fonicznego. Zachowuje fundamentalną dla nich zasadę numerycznej ekwiwalencji jednostek wierszowych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /04.04.2012 Znaków /3 296

  praca w formacie txt

Do góry