Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Maciej Stryjkowski

  Oprócz Pamiętników Heidensteina ukazało się za panowania Stefana Batorego inne jeszcze, zupełnie odmienne dzieło historyczne, napisane po polsku, pod szum­nym i długim tytułem: Która przedtem nigdy światła nie widziała, kronika polska-litewska, zmodzka i wszystkiej Ruń: kijowskiej, moskiewskiej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /04.10.2012 Znaków /18 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reinhold Heidenstein

  Świetne czasy króla Stefana, unieśmiertelnione w historii politycznej szeregiem triumfów wojennych nad Moskwą, a w historii literatury - najpiękniejszymi utwo­rami Jana z Czarnolasu, znalazły godnego siebie historyka w osobie Reinholda Heidensteina (1556-1620). Rodem Niemiec (z Prus Zachodnich), wyznania...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /04.10.2012 Znaków /19 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikołaj Sęp Szarzyński

  Tej przedziwnej jasności i prostoty, którą jaśnieje poezja Jana z Czarnolasu, Rytmy Szarzyńskiego, na ogół biorąc, nie posiadają: ich styl jest tak kunsztowny, że się często wydaje nienaturalnym, zwłaszcza dzięki przekładniom (nierównie częs­tszym niż w poezji Kochanowskiego) i w ogóle dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /04.10.2012 Znaków /9 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kochanowski - Treny

  Treny wyszły w roku 1580 z taką dedykacją: Orszuli Kochanowskiej, wdzięcznej, ucieszonej, niepospolitej dziecinie, która cnót wszy tkich i dzielności panieńskich począt­ki wielkie pokazawszy, nagle nieodpowiednie, w niedoszłym wieku swoim, z wielkim a nieznośnym rodziców swych żalem zgasła - Jan...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /27.09.2012 Znaków /11 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kochanowski - Psałterz Dawidów

  Najwyżej wzniósł się talent Kochanowskiego w Psałterzu Dawidowym i w Trenach.

  Już w wiekach średnich psałterz był najulubieńszą książką do nabożeństwa w całym chrześcijańskim świecie, ale na niezwykłej piękności psalmów poznano się dopiero w wieku XVI; wprawdzie ogół szukał w nich po...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /27.09.2012 Znaków /13 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kochanowski - Pieśni

  Jak Fraszki, tak i Pieśni tworzył Kochanowski w różnych chwilach swego życia, ale kilka zaledwie ogłosił drukiem; całość ukazała się dopiero po jego śmierci. Głów­nym wzorem był mu Horacy; niektóre Pieśni są wręcz przekładami albo też prze­róbkami jego ód. Od Fraszek różnią się Pieśni nie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /27.09.2012 Znaków /24 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kochanowski - Fraszki

  Najwyżej wzniósł się talent Kochanowskiego w utworach lirycznych - we Frasz­kach, w Pieśniach i w Trenach.

  Na Fraszki (1584) składa się blisko trzysta króciutkich i dłuższych utworów (po dwa do trzydziestu wierszy). Wzorował się w nich Kochanowski trochę na Anakreoncie, więcej na Katullusie, a nade...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /27.09.2012 Znaków /10 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kochanowski - Odprawa posłów greckich

  Do utworów patriotycznych Kochanowskiego należy także, ze względu na swo­ją tendencję, tragedia pt. Odprawa posłów greckich, podana na theatrum przed Królem Jego M. i Królową Jej M. w Jazdowie pod Warszawą dnia 12 stycznia roku Pańskiego 1578. Na feście u Jego Mści Pana Jana Zamoyskiego, naonczas...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /27.09.2012 Znaków /7 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kochanowski - Satyr albo dziki mąż i Proporzec albo hołd pruski

  Lecz nie tylko przeszłość, ale i teraźniejszość Polski żywo interesowała Kocha­nowskiego, czego dowodem są jego utwory polityczne, tchnące duchem obywatel­skim. Na ich czele stoi Satyr albo dziki mąż, satyra napisana podczas obrad sejmo­wych w Warszawie, w końcu roku 1563.

  Od razu poznać, że...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /27.09.2012 Znaków /6 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Kochanowski - Szachy i inne poemaciki

  Do najwcześniejszych polskich utworów Kochanowskiego (sprzed roku 1561) należy poemacik Szachy. Poniekąd jest to naśladowanie poematu łacińskiego (Scacchia ludusy to jest Gra w szachy), którego autorem poeta włoski Marek Vida; ale nie brak tu własnych, samodzielnych pomysłów. Obydwaj poeci szczegółowo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /27.09.2012 Znaków /7 216

  praca w formacie txt

Do góry