Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  NIHIL NOVI

  Łac. 'nic nowego', pot. nazwa konstytucji sejmu radomskiego w 1505, stwierdzającej, że król bez zgody sejmu nie może stanowić nic nowego, co by „zmierzało ku zmianie prawa ogólnego i wolności publicznej", tzn. co by godziło w prawa i interesy szlachty.

  Obaliła ona przywilej mielnicki z 1501 i dawała...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutomir Dodano /05.04.2012 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIMB

  Okrągły obłok światła otaczający głowy staroż. bogów, cesarzy i bohaterów. Wiara w to, że osoby święte czy boskie wydzielają promienie światła, jest dawna i powszechna, a nimb jest tylko jedną z jej form, rozwiniętą w antycznych religiach i sztuce. Sztuka asyryjska przedstawiała np. niektórych...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutomir Dodano /05.04.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKA

  (od gr. okrzyku widzów w czasie walk cyrkowych: 'zwyciężaj!') Groźne powstanie ludu zorganizowanego w stronnictwa Niebieskich (zob.) i Zielonych w 532 w Konstantynopolu przeciw uciskowi i nadużyciom nieuczciwych urzędników cesarza Justyniana.

  Cesarzowa Teodora zdołała odwieść stronnictwo Niebieskich od...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutomir Dodano /05.04.2012 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEZNANY

  Grób Nieznanego Żołnierza zob. Grób. Nieznanemu bogu zob. Bóg. Nieznane nie nęci, łac. ignoti nulla cupido ze Sztuki kochania, 3, 397, Owidiusza.

  Wszystko, co nieznane, uchodzi za wspaniałe, łac. omne ignotum pro magnifico, z Żywota Juliusza Agrykoli, 30, Tacyta; jeden z wodzów brytyjskich, Kałgakus, w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutomir Dodano /05.04.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIFLHEIM

  Mit. skand, mglista, mroźna i ciemna kraina na dalekiej Północy, zamieszkała przez olbrzymów; skandynawskie piekło bogini Hel (zob.); w przeciwieństwie do Walhalli, gdzie przebywają padli w boju wojownicy, mieści ono zmarłych ze starości i z chorób; w samym jego środku znajduje się źródło Hvergelmir, z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutomir Dodano /05.04.2012 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIGDY

  Wiele jest żartobliwych omówień, tego pojęcia w językach staroż. i nowożytnych, np.: na greckie (zob.) Kalendy; kiedy Pluton pozwoli zmarłym opuścić Acheron; gdy świat zuczciwieje; gdy się zejdą dwa piątki; na święty Nigdy; kiedy muły się oźrebią; kiedy diabeł oślepnie; kiedy kurom zaczną się...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutomir Dodano /05.04.2012 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEWOLNIK

  Niewolnik zrywąjący pęta a. Zbuntowany niewolnik rzeźba (ok. 1513) Michała Anioła, Paryż, Luwr.

  Umierąjący (a. Spętany) niewolnik rzeźba (ok. 1513) Michała Anioła, Paryż, Luwr. Obie rzeźby przeznaczone pierw, dla grobowca papieża Juliusza II; por. Ignudi; Jeńcy.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutomir Dodano /05.04.2012 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEWÓD

  Sieć rybacka do połowu ryb na (zamarzniętych) jeziorach, w której osadzone na 2 linach 2 długie skrzydła sieciowe zbiegają się do wora sieciowego zwanego matnią; rozszerz, długa, ciągniona sieć rybacka.

  Przed niewodem ryby łowić przysł., cieszyć się przedwcześnie z niepewnego jeszcze wyniku...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Lutomir Dodano /05.04.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEWIASTA

  Dawn. żona, synowa; kobieta wchodząca do cudzej rodziny; przest, kobieta (zob.). Dwie gęsi, trzy niewieście uczyniły jarmark w mieście dawne przysł. Niewiasta niech milczy w kościele, łac. mulier taceat in ecclesia, wg Wulgaty, List 1. do Koryntian, 14, 34.

  Niewiasta odmienna rzecz dawne przysł.; por...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /05.04.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEWIDY

  Dawn. rzeczy nigdy nie widziane, niesłychane, niestworzone, duby smalone, koszałki opałki.

  Pleść troje niewidy bajdurzyć, pleść bzdury, mówić trzy po trzy, zmyślać, bajać.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Enoch Dodano /05.04.2012 Znaków /191

  praca w formacie txt

Do góry