Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Szymon Zimorowic (Zimorowicz)

  W tym samym roku, w którym umarł Szymonowicz (1629), zgasł podczas stu­diów w Krakowie, w dwudziestej pierwszej wiośnie życia, utalentowany liryk, tak­że mieszczanin lwowski, Szymon Zimorowicz. Od dziecka niemal rwał się do poezji, a marząc, że mu ona da nieśmiertelną sławę na świecie, marzył o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /05.10.2012 Znaków /10 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595-1640)

  Oprócz Szymonowicza poezja pierwszej połowy XVII wieku posiada jednego jeszcze wielkiej miary artystę, o którym w Europie zachodniej było bez porównania  głośniej niż o Szymonowiczu. Artystą tym jest «Horacy sarmacki», jak go nazywano za granicą, jezuita Maciej Kazimierz Sarbiewski z Mazowsza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /05.10.2012 Znaków /15 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szy­mon Szymonowicz (1558-1629)

  Najznakomitszym poetą pierwszej połowy wieku XVII jest uszlachcony mie­szczanin lwowski, autor najpiękniejszych w literaturze staropolskiej sielanek, Szy­mon Szymonowicz (1558-1629). Nie tylko młodość, ale i większa część jego życia przypada na wiek XVI, kiedy to literatura i oświata rozwijała się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /04.10.2012 Znaków /29 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fabian Birkowski

  Lecz nie tylko kaznodzieje przeciętni upodobali sobie styl barokowy: świad­czą o tym wymownie kazania innego dominikanina, obdarzonego olbrzymim ta­lentem kaznodziejskim. Jest nim Fabian Birkowski (1566-1636), rodem ze Lwowa, wychowaniec i profesor Akademii Krakowskiej, kaznodzieja nadworny królewicza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /04.10.2012 Znaków /15 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jacek Mijakowski

  W żadnej innej gałęzi literatury XVII wieku zanikanie mądrości i piękna nie uwydatniło się tak wyraźnie jak w kaznodziejstwie; najbardziej zaś typowym przedstawicielem wszystkich ujemnych cech stylu barokowego jest dominikanin Jacek Mijakowski (urodzony około roku 1600, zmarły w 1647). Kocha się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /04.10.2012 Znaków /8 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Literatura sowizdrzalska XVII wieku

  Do najciekawszych i najoryginalniejszych nowości literackich XVII wieku na­leży tak zwana Literatura sowizdrzalska. Ochrzcił ją tym imieniem najwięk­szy znawca piśmiennictwa staropolskiego, Aleksander Brückner, nie tylko z tego względu, że składają się na nią głównie utwory humorystyczne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /04.10.2012 Znaków /31 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Literatura wieku XVII - zanikanie mądrości i piękna, styl barokowy

  Literatura nasza w wieku XVII nie utrzymała się na tym wysokim poziomie, na jaki się wzniosła w stuleciu XVI: posiada wprawdzie utwory tak piękne jak poe­zje łacińskie Sarbiewskięgo, Sielanki Szymonowicza, Roksolanki Szymona Zimorowicza i Psalmodia Kochowskiego, tak kunsztowne jak liryki Jędrzeja...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /04.10.2012 Znaków /32 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr Skarga - Kazania sejmowe

  Na czoło kazań i w ogóle wszystkich pism Skargi wysuwają się Kazania sejmowe (1597).

  Sejmy w dawnej Polsce rozpoczynały się od uroczystego nabożeństwa w ko­ściele, mianowicie od tak zwanej «mszy o Duchu Swiętym», podczas której kazno­dzieja królewski wygłaszał stosowne kazanie; na nabożeństwie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /04.10.2012 Znaków /21 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr Skarga

  Jedną z najznamienniejszych cech literatury naszej wieku złotego jest mądry i szlachetny duch obywatelski, który bije z pism i Modrzewskiego, i Górnickiego, i Kochanowskiego, i Klonowicza. Wszyscy, sami kochając Polskę, chcą wpoić jej miłość w serca współbraci, wskazują im drogę do służby...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /04.10.2012 Znaków /37 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Seba­stian Klonowicz

  Odrębne stanowisko wśród poetów ostatniej ćwierci XVI wieku zajmuje Seba­stian Klonowicz (urodzony około roku 1550, zmarły 1602), mieszczanin wielko­polski, (z Kaliskiego). W młodym wieku osiadł na Rusi Czerwonej, we Lwowie, a później zamieszkał w Lublinie, gdzie piastując kolejno różne urzędy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /04.10.2012 Znaków /32 975

  praca w formacie txt

Do góry