Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ODZIOMEK

  (wym. od-ziomek) Dawn. odrośl, pęd rośliny; dolna, nie mająca gałęzi część pnia drzewnego; pień po ściętym drzewie, pniak; wystająca z ziemi część ułamanego słupa, zrujnowanego muru itd.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODWACH

  Dawn. siedziba warty głównej garnizonu wraz z biurami komendy i aresztem; areszt; wartownia; straż; warta; z nm. Hauptwache 'warta główna'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OFIARA

  Gdy się kto nazbyt ofiaruje, abo już zdradził, abo się gotuje dawne przysł. Kozioł ofiarny zob. Azazel; Kozioł. Niemiła księdzu ofiara... zob. Ksiądz. Ofiara Izaaka zob. Abraham.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODWIECZERZ

  Przest. czas od południa do wieczora; na odwieczerz - pod wieczór, przed wieczorem.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /91

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OFIAROWANIE

  Kośc. rz.-kat. czynność spełniania ofiary w znaczeniu dosłownym, łac. immolatio; część mszy następująca po Credo, łac. oblałio.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODWIECZNE PIEŚNI

  Tryptyk symfoniczny opus 10 (1904-06, wyk. Berlin 1907) Mieczysława Karłowicza, złożony z 3 ustępów: Pieśń o wiekuistej tęsknocie, Pieśń o miłości i śmierci, Pieśń o wszechbycie. Napisany, jak się zdaje, pod wpływem przeżyć kompozytora w czasie wędrówek po Tatrach.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRZYKOŃ

  Wieś w woj. krośnieńskim, na płd. od Krosna. Kamieniec ruiny zamku z XIV-XVI w.; znalezione tam akta sprawy sądowej trwającej przez ok. 30 lat między wojewodą Firlejem a kasztelanem Skotnickim, właścicielem zamku w XVII w., natchnęły Aleksandra Fredrę do napisania komedii Zemsta za mur graniczny...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OFFICINA FERRARIA ABO HUTA I WARSTAT Z KUŹNIAMI SZLACHETNEGO DZIEŁA ŻELAZNEGO

  Wyjątkowy w lit. starop. utwór poezji „zawodowej", niezwykła na tle lit. szlacheckiej pochwała pracy fizycznej, pracy hutnika, poemat opisowy (1612) Walentego Roździeńskiego (właśc. Walenty Brusek a. Brusiek, ok. 1560-przed 1622), kuźnika, później zarządcy kuźnic, ze starej śląskiej rodziny...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODYN

  Jeden z głównych bogów mit. skand., odpowiednik anglosas. Wodena i zach.-germ.Wodana (Wotana, Wuotana), władca bogów skand, panteonu, bóg wojny i zwycięstwa (oraz poległych w boju wojowników), poezji i mądrości, rolnictwa (zwł. zasiewów), wielki mag i mistrz czarów.

  Stał się Wszechmądrym, gdy napił się...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /1 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRODZENIE

  Renesans (wł. Rinascita), okres rozwoju kultury europ, od schyłku średniowiecza do początków doby nowożytnej, od pocz. XIV do pocz. XVII w., ale niemal do poł. XV w. jest to zjawisko wyłącznie włoskie, które w XVI w., gdy zanika we Włoszech, rozkwita na płn. od Alp.

  Charakteryzuje się m.in. odrodzeniem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /1 547

  praca w formacie txt

Do góry