Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Samuel Twardowski - Dafnis, Nadobna Paskwali­na, Kupidyn

  Inny zupełnie charakter niż poematy historyczne Twardowskiego mają dwa jego utwory: sielanka dramatyczna (czyli komedia pasterska) i «romania». Obydwa, podobnie jak Banialuka i Psyche, są owocem wpływu literatur romań­skich na polską.

  Już w XV wieku poeta włoski Poliziano napisał sielankę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /06.10.2012 Znaków /26 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samuel Twardowski - poematy historyczne

  Nie Satyr jednak, nie poezje liryczne i nie wierszydła panegiryczne dały Twar­dowskiemu rozgłos i sławę, tylko trzy poematy historyczne; za nie to właśnie okrzy­knięto go Wirgiliuszem polskim, chociaż przypomina on raczej autora Farsalii -Lukana, ale i jemu nie dorównywa talentem.

  Tytuły trzech...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /06.10.2012 Znaków /26 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samuel Twardowski - Satyr na twarz Rzeczypospolitej

  Niemałą chwałę poezji XVII wieku stanowi bogata epika historyczna. Już w początkach tego stulecia ukazują się opowiadania i pamiętniki wierszowane o różnych wypadkach, później zaś, pod wyraźnym wpływem Jerozolimy wyzwo­lonej Tassa w przekładzie Piotra Kochanowskiego, powstają obszerne, czasem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /06.10.2012 Znaków /5 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Andrzej Morsztyn (Jędrzej Morsztyn)

  Z poetów, którzy się wzorowali na poezji włoskiej i francuskiej, największy talent posiadał poeta miłości, Jędrzej Morsztyn z Sandomierskiego (urodzony około roku 1613, zmarły 1693), wielki bywalec, który zjeździł całą niemal Europę zachodnią, dworzanin Władysława IV i Jana Kazimierza, gładki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /06.10.2012 Znaków /21 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hieronim Morsztyn

  Zawitały do nas z Włoch i Francji także «romanie», jak u nas nazywano baśni i powieści fantastyczne - o królewnach zaczarowanych, o królewiczach błędnych, o awanturach nadzwyczajnych; głównym ich przedmiotem była miłość dwojga młodych, wieńcząca się najczęściej, ale nie zawsze, szczęściem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /06.10.2012 Znaków /6 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr Kochanowski (1566--1620)

  Wielu pisarzów pierwszej połowy XVII wieku wzoruje się jeszcze na litera­turze wieku złotego: Szymonowicz na przykład piękność swego języka zawdzięcza po części Kochanowskiemu; Roksolanki Zimorowicza są w pomyśle swoim naślado­waniem Sobótki Kochanowskiego; Starowolski często powtarza myśli...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /06.10.2012 Znaków /8 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Andrzej Maksymilian Fredro (1621-1679)

  Na nieszczęście nie posłuchała szlachta ani zacnych rad Starowolskiego, ani mądrych przestróg Opalińskich. Do serca przypadł jej za to inny pisarz, marszałek owego nieszczęsnego sejmu roku 1652, obrońca złotej wolności i liberum veto, ka­sztelan lwowski i wojewoda podolski Andrzej Maksymilian...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /06.10.2012 Znaków /10 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łukasz Opaliński (1612-1662)

  Satyrykiem był i brat Krzysztofa Opalińskiego, marszałek nadworny Łukasz Opaliński (1612-1662), rozumem i nauką bratu nie ustępujący, a przewyższający go wartością moralną: i on wprawdzie wichrzył przeciwko królowi (na sejmie ro­ku 1638), ale się potem opamiętał i był wiernym sługą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /06.10.2012 Znaków /7 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzysztof Opaliński (1610-1656)

  Smutniejsze jeszcze świadectwo niż Starowolski w Reformacji obyczajom wy­stawił swemu społeczeństwu magnat wielkopolski, wojewoda poznański, smu­tnej pamięci Krzysztof Opaliński (1610-1656), najznakomitszy satyryk XVII wieku. Był to człowiek zdolny, rozumny, bardzo wykształcony, oczytany w pi­sarzach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /06.10.2012 Znaków /18 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szymon Starowolski

  Sielanki Szymonowicza i Roksolanki Zimorowicza dowodzą, że tradycja pięk­nej poezji XVI wieku nie od razu zaginęła w XVII. Nie od razu też ulotniła się z literatury mądrość i szlachetność myśli: widać to z pism kanonika krakowskiego Szymona Starowolskiego (urodził się w końcu wieku XVI, umarł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /05.10.2012 Znaków /22 444

  praca w formacie txt

Do góry