Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  OKTAWA

  Muz. odległość (interwał) między dwoma dźwiękami, z których wyższy notowany jest na 8. miejscu w stosunku do niższego; lit. stanca, stanza, strofa złożona z ośmiu wersów 11 -zgłoskowych o układzie rymowym abababcc; okres ośmiu dni od jakiejś daty; ósmy dzień tego okresu; kośc. rz.-kat. uroczyście...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKO

  (1. mn. oczy) Narząd wzroku; (1. mn. oka) drobny przedmiot okrągły, krążek, kółko, pierścień, pętelka, pętla (sieci, liny), krążek tłuszczu na powierzchni cieczy; niewielka, okrągła powierzchnia wody, staw; punkt liczonej wartości karty; rodzaj hazardowej gry w karty, 21; dawna miara wagi - 3 funty...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /3 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKTAWIAN AUGUST

  Caius Iulius Caesar Octavianus Augustus, 63 pne.-14 ne., wnuk siostry Cezara, który Oktawiana testamentem usynowił i mianował gł. spadkobiercą. Po śmierci Cezara tworzy wraz z Antoniuszem i Lepidusem tzw. II triumwirat; aby pozbyć się prawdziwych czy rzekomych nieprzyjaciół, triumwirowie ogłaszają...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /5 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKOP

  Dawn. szaniec, reduta; rów, wykop, z wałem, przedpiersiem, chroniący przed ogniem nieprzyjaciela.

  Okopy św. Trójcy warownia przy ujściu Zbrucza do Dniestru wzniesiona przez Jana Sobieskiego w 1692 (i nazwana przez niego Okopem Góry Św. Trójcy) jako baza operacyjna do ataku na Kamieniec Podolski zajęty przez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OJCZYZNA

  Dawn. dziedzictwo, ojcowizna, spadek po ojcu, sukcesja (zwł. ziemia, grunt), strony rodzinne; w dzisiejszym znaczeniu 'kraj ojczysty, rodzinny' od 2. pol. XVI w. w poezji Reja i Kochanowskiego, w prozie Piotra Skargi. Dla króla - często, dla ojczyzny - zawsze, łac. pro rege saepe, pro patria semper, dewiza J. B...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKOWITA

  Od XVI w. nazwa znanej w Europie od XIII w. mocnej wódki, pędzonej początkowo z wina, uważanej za lek; później nazywano ją gorzałką, a wreszcie wódką; pot. przest. wódka nie oczyszczona, surowy spirytus; z śrdw. łac. aqua vitae 'woda życia'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKAZOWAĆ

  Dawn. pokazywać, ujawniać, prezentować, manifestować.

  Okazowanie w dawnej Polsce parada, przegląd, łac. lustratio, coroczny popis wojenny szlachty jako stanu rycerskiego, połączony z krótkimi ćwiczeniami gotowości wojsk, jako pierwszej powinności szlacheckiej, nakazywany przez sejmy od 1545.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRĄGŁY

  Okrąglak pop. nazwa kościoła ewangelicko-augsburskiego w Warszawie; wzniesiona w 1777-79 przez Szymona Bogumiła Zuga pierwsza w Polsce i najmonumentalniejsza w Warszawie budowla wcźesnoklasycystyczna, w kształcie rotundy krytej kopułą. Używany też jako sala koncertowa (występował tu m.in. Chopin);...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /3 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OJCIEC

  Do końca XVI w.: ociec, oćca, oćcu; potem ociec, ojca, ojcu; wreszcie ojciec. Ojcem jest ten, kogo wskazuje (legalne) małżeństwo, łac. is pater est, quem nuptiae demonstrant, zasada prawa rzymskiego; dziecko, nawet nie poczęte w małżeństwie, ma za ojca-w braku dowodu przeciwnego - męża matki.

  Ojciec...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /7 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OJCÓW

  Wieś w dolinie Prądnika, w woj. krakowskim, jedno z najstarszych letnisk w Polsce; gotycki zamek z XIV w. od 1826 w ruinie; w dokumentach Kazimierza Wielkiego z 1370 Oczecz od Ocice 'potomkowie Otta' a. od Ottów 'osiedle Otta'; wg etymologii lud. rzekomo nazwany przez Kazimierza Wielkiego na cześć ojca...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt

Do góry