Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WISZNIEWSKI MICHAŁ

  WISZNIEWSKI MICHAŁ, ur. 27 IX 1794 w Firlejowie pod Rohatynem, zm. 22 XII 1865 w Nicei, historyk literatury, filozof. Ukończywszy Liceum Krzemienieckie, studiował 1818-22 we Włoszech, Francji i Szkocji; 1823-24 był prof. filozofii w tymże Liceum, od 1831 - historii powsz. (od 1833 także literatury) UJ...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WISŁA. Tygodnik ilustr., poświęcony literaturze, sztuce i sprawom społ.

  WISŁA. Tygodnik ilustr., poświęcony literaturze, sztuce i sprawom społ., pismo wyd. wKrakowie 1912; red. i wydawca W. Zapała, kierownik lit. W. Prokesch, kierownik artyst. W. Wodzinowski. Pismo miało charakter eklektyczny, a jego współpracownicy pochodzili gł. z Galicji. W W. drukowano m. in. wiersze A...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WISŁA, czasopismo geogr.-etnogr.

  WISŁA, czasopismo geogr.-etnogr., wydawane w Warszawie 1887-1905, początkowo pod red. A. Gruszeckiego, 1888-99 J. Karłowicza i nast. E. Majewskiego; podejmowano próby wznowień 1916 i 1922. Wydawnictwo ważne dla rozwoju pol. ludoznawstwa, dzięki Karłowiczowi osiągnęło wysoki poziom nauk. i skupiło...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIRZBIĘTA, Wierzbięta, MACIEJ

  WIRZBIĘTA, Wierzbięta, MACIEJ, ur. 1523, zm. przed 17 VI 1605 w Krakowie, drukarz, księgarz. Mieszczanin krak., początkowo katolik, przeszedł później na kalwinizm, 1571 był seniorem zboru krak.; 1554 nabył urządzenie drukarni po —> B. Wojewódce z Brześcia; 1565 uzyskał tytuł typografa królewskiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /05.04.2012 Znaków /2 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIRYDARZ POETYCKI

  WIRYDARZ POETYCKI, pierwsza obszerna antologia poezji XVII-wiecznej w Polsce, zawierająca gł. materiały nie druk. ,zebrane skrzętnie i ułożone systematycznie: bądź w blokach autorskich, poprzedzonych często osobną kartą tyt., bądź w grupach zbiorczych: Collectanea, to jest Zbierana drużyna...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /05.04.2012 Znaków /2 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIRY, powieść polit. H. Sienkiewicza

  WIRY, powieść polit. H. Sienkiewicza, prwdr. w „Głosie Warsz." 1909, wyd. os. w Warszawie 1910, poświęcona rewolucji 1905, oglądanej ze stanowiska ziemianina, zaniepokojonego jej pogłosami na prowincji, zwł. po wsiach. Sienkiewicz zapożyczył pomysł z powieści pisarza amer. Bret Harte'a Gabriel Conroy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIRTEMBERSKA MARIA, właśc. Maria Anna z Czartoryskich księżna von Wurttemberg-Montbeliard

  WIRTEMBERSKA MARIA, właśc. Maria Anna z Czartoryskich księżna von Wurttemberg-Montbeliard, ur. 15 III 1768 w Warszawie, zm. 21 X 1854 w Paryżu, córka Adama Kazimierza i Izabeli, siostra Adama Jerzego, filantropka, powieściopisarka, pisarka dla ludu. Wychowana w kult. atmosferze warsz. dworu rodziców...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /05.04.2012 Znaków /2 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIOSNA I WINO, tom wierszy K. Wierzyńskiego

  WIOSNA I WINO, tom wierszy K. Wierzyńskiego, wyd. w Warszawie 1919 jako debiut książkowy poety. Najgłośniejsza i bodaj najbardziej reprezentatywna książka poetycka Wierzyńskiego ze względu na tonację, odbiegającą jaskrawo od dominującego w uprzednich latach nastroju liryki polskiej. Ową...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ewelina50 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLEŚNICA

  Miasto na Równinie Oleśnickiej w woj. wrocławskim, dawne osiedle przy słynnym szlaku bursztynowym, w 1247 kasztelania piastowska, w 1255 otrzymała prawa miejskie (nm. Oels), w 1312-1492 stolica piastowskiego księstwa oleśnickiego, do 1647 w rękach potomków króla czeskiego Jerzego z Podiebradu, do 1792...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLĘDRZY

  Osadnicy przybywający z Fryzji, Nadrenii i Niderlandów płn., lokowani od poł. XVI w. w Prusach Książęcych i Królewskich, zwł. na Żuławach i nad dolną Wisłą, odnoga wielkiego ruchu osadniczego skierowanego także na wybrzeża duńskie i płn.-niemieckie, rządzący się własnymi prawami, wyznający...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Izaak Dodano /05.04.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt

Do góry