Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Jan Chryzostom Pasek

  Jak chwałę poezji XVII wieku stanowi epika, tak prozy - pamiętniki. Naj lepsze pozostawił po sobie szlachcic z Rawskiego, Jan Pasek (urodzony około ro­ku 1636, zmarły 1701), wychowanek szkół jezuickich.'W młodym wieku zaciąg­nął się do wojska jako towarzysz pancerny chorągwi Stefana Czarnieckiego;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /08.10.2012 Znaków /12 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Herakliusz Lubomirski - Poezje

  Z utworów poetyckich Lubomirskiego największą wartość mają poezje reli  gijne oparte na tekstach Pisma świętego, po części Nowego, ale głównie Starego Testamentu. 

  Upodobał on sobie zwłaszcza księgę Salomona pt. Kaznodzieja (Ecclesiastes), ujrzał w niej bowiem częściowo zwierciadło własnej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /08.10.2012 Znaków /12 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Herakliusz Lubomirski - O ułudzie rad księga jedna...

  Większą jeszcze sławę niż Rozmowy Artaksesa i Ewandra przyniosło Lubomirskiemu jego pismo łacińskie, wydane po raz pierwszy w roku 1699: De vanitate consiliorum liber unuss in quo vanitaset Veritas rerum humanarum politicis et moralibus rationibus clare demonstratur et dialogice exhibetur (O ułudzie rad...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /08.10.2012 Znaków /6 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Herakliusz Lubomirski (1642-1702) - Rozmowy Artaksesa i Ewandra...

  Ani jeden pisarz XVII wieku, nie wyłączając Krzysztofa Opalińskiego i Fredry, nie cieszył się taką poczytnością i sławą za życia i długo jeszcze po śmierci, fak mar­szałek wielki koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski (1642-1702), autor wielu pism polskich i łacińskich, prozą i wierszem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /08.10.2012 Znaków /33 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wespazjan Kochowski - Psalmodia Polska

  Z biegiem czasu Kochowski, chociaż nie tracił przyrodzonej pogody ducha, stawał się jednak człowiekiem coraz poważniejszym; poniechał żartobliwych pieśni i fraszek i uprawiał jedynie poezję poważną, głównie religijną: napisał całe mnóstwo pobożnych wierszy na cześć Chrystusa i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /08.10.2012 Znaków /18 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wespazjan Kochowski (1633-1700)

  Jak Wojna okocimska stanowi najpiękniejszą ozdobę epiki XVII wieku, tak oz­dobą najpiękniejszą jego liryki jest Psalmodia polska. Jej autorem jest sandomierzanin Wespazjan Kochowski (1633-1700). Poprzestał na ukończeniu szkół średnich, skąd wyniósł znajomość łaciny oraz poezji, mitologii i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /08.10.2012 Znaków /21 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wacław Potocki - Zbiory wierszy (Moralia abo rzeczy do obyczajów, nauk i przestróg...,Ogród, ale nie plewiony...)

  Prócz utworów większych pozostawił po sobie Potocki nieprzebrane mnóstwo drobnych, które pisywał od młodu aż do późnej starości. Większą ich część zgroma­dził w dwóch olbrzymich zbiorach, obejmujących przeszło sto tysięcy wierszy. Pierwszy (wykończony przez autora w roku 1688, ale ogłoszony...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /08.10.2012 Znaków /24 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wacław Potocki - Wojna chocimska

  Najpiękniejszy dział poezji Potockiego stanowi poezja historyczna, a na jej czele stoi obszerny poemat rycerski w dziesięciu częściach, obejmujący blisko dwa­naście tysięcy wierszy: Transakcyja wojny okocimskiej, gdzie Osman, cesarz turecki, wszytkie państw swoich z Afryki, z Azyi i z Europy na Polaki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /08.10.2012 Znaków /31 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wacław Potocki (1625-1696)

  Najznakomitszym epikiem XVII wieku i w ogóle jednym z najznakomitszych poetów niepodległej Polski jest autor Wojny chocimskiej, Małopolanin Wacław Potocki (1625-1696) z Woli Łużeńskiej (w powiecie bieckim), arianin. Wyż­szego wykształcenia nie otrzymał: za granicą nigdy noga jego nie postała, do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /08.10.2012 Znaków /19 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Józef Bartłomiej Zimorowic (Zimorowicz) (1597-1673)

  Wojny kozackie, które szczegółowo opisał Twardowski w poemacie Wojna domowa, odbiły się także głośnym echem w sielankach Józefa Bartłomieja Zimorowicza (1597-1673), mieszczanina lwowskiego, starszego brata autora Roksolanek. Był to człowiek bardzo zacny i ogromnie energiczny; własną pracą do­robił...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /06.10.2012 Znaków /14 807

  praca w formacie txt

Do góry