Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  de ORELLANA Francisco

  (wym. oreljąna), ok. 1490-ok. 1546, Konkwistador hiszp., wziął udział w zdobyciu Peru i w wyprawie Gonzala Pizarra, brata Francisca, do obszarów na wschód od Kordylierów, gdzie miałoby się jakoby mieścić daremnie dotychczas poszukiwane Eldorado.

  Wyruszyli w 1538; nad rzeką Napo oddział Orellany...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDON Julian Konstanty

  Kapitan wojsk polskich, w czasie powstania listopadowego dowodził 6 IX 1831 baterią artylerii w forcie 54 (dziś przy ul. Mszczonowskiej) na Woli, gdy Warszawę oblegały siły ros. pod dowództwem Iwana Paskiewicza. Na wieść, że Rząd Narodowy postanowił poddać miasto, Ordon rozkazał wysadzić prochy na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORBIS PICTUS

  Właśc. Orbis sensualium pictus łac., 'Świat zmysłowy w obrazach', tytuł łac. czytanki obrazkowej, ilustrowanej 150 drzeworytami (1658, tł. pol. 1667), ułożonej jako podręcznik nauki o rzeczach, przeznaczony do nauki poglądowej, której domagał się Tommaso Campanella, dzieło Jana Amosa Komensky'ego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORCHESTRA

  Gr., okrągły placyk na przodzie proscenium, na którym występował chór w starożytnym teatrze greckim.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORATORIUM

  Dawn. rodzaj samodzielnej kaplicy; muz. wielka, epicka, wokalno-instrumentalna forma muzyczna, zbliżona do opery, ale pozbawiona akcji scenicznej, dawniej o treści relig., później również mit., hist. i in., wykonywana na estradzie koncertowej a. w kościele, bez dekoracji i charakteryzacji...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE (WSiP)

  WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE (WSiP), placówka powst. 1974 w Warszawie z połączenia Państw. Zakładów Wydawnictw Szkolnych (zał. 1945) i Państw. Wydawnictw Szkolnictwa Zawodowego (zał. 1951). Wydaje podręczniki szkolne, książki pomocnicze dla uczniów i nauczycieli, słowniki, czasopisma pedag. i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /1 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCHOWANKA. Sztuka w 5 aktach wierszem, utwór dram. A. Fredry

  WYCHOWANKA. Sztuka w 5 aktach wierszem, utwór dram. A. Fredry, powst. prawdop. 1854-55, wyst. w Krakowie 29 IX 1877, prwdr. w t. 8 Dzieł, Warszawa 1880. Akcja rozgrywa się współcześnie w zamożnym dworze ziemiańskim; pewne jej elementy oparte zostały na autentycznej sytuacji w rodzinie barona Konopki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /1 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYBÓR PISARZÓW POLSKICH, seria dzieł klasyków i wybitnych pisarzy współcz.

  WYBÓR PISARZÓW POLSKICH, seria dzieł klasyków i wybitnych pisarzy współcz., wyd. przez T. Mostowskiego 1803-05 w jego drukarni, przy współpracy J. Adamczewskiego, J. Lipińskiego i F.K. Dmochowskiego. Z zaplanowanych 20 „oddziałów", po 5 t. każdy, ukazało się 261., obejmujących m. in. utwory J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Elwirka Dodano /05.04.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O POWSTAWANIU GATUNKÓW DROGĄ DOBORU NATURALNEGO

  Ang. On the Origin of Species by means ofNatural Selection, słynne dzieło (1859)Charlesa Darwina. W przeciwieństwie do powszechnie panującego wówczas poglądu, że każdy gatunek został oddzielnie stworzony, było to pierwsze sformułowanie teorii, głoszącej, że wszystkie istoty żywe są wynikiem ewolucji...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPRAWA

  Dawn. zabezpieczenie majątkowe żony w postaci zapisu (podwójnej zazw.) wartości jej posagu na części dóbr męża; dawn. zaopatrzenie, wyposażenie; okładka książki, albumu itp.; rama, obramowanie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /218

  praca w formacie txt

Do góry