Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ORENDA

  Niewidzialna, nadprzyrodzona potęga, która wg wierzeń Indian Irokezów przepaja z różną intensywnością całą ożywioną i nieożywioną przyrodę w postaci energii duchowej, mogącej wywierać wpływ zgodnie z wolą jej posiadacza; por. Manitu; z jęz. Huronów.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDONANSE

  Hist. dekrety o mocy ustawy, w Anglii do XV w., we Francji od XII w. do 1791, w okresie Restauracji 1815-30, rządów Petaina 1941-45 i de Gaulle'a VI 1958-IV 1959; z fr. ordonnance 'układ; rozporządzenie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDUNEK GÓRNY

  Śląska kodyfikacja prawa górniczego z 1528, wydana przez księcia opolskiego Jana i margrabię brandenburskiego Jerzego dla kopalń srebra i ołowiu w Tarnowskich Górach.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORCHESTRION

  Najpopularniejsza „szafa grająca" XIX w., działająca automatycznie po wrzuceniu monety, która puszczała w ruch walec kolczasty; obracając się, uruchamiał kolcami młoteczki, które uderzały w struny, bębenki i dzwonki; używany w lokalach rozrywkowych do czasu wprowadzenia grających automatów płytowych;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDYNACJA

  Ustawa, regulamin, zbiór przepisów, zarządzeń prawnych dotyczących jakiejś dziedziny, np. ordynacja wyborcza; dawn. wielki majątek rodowy, niepodzielny i niezbywalny, dziedziczony przez jednego spadkobiercę, zazw. pierworodnego syna; ustawa, regulująca taki sposób dziedziczenia, majorat; kośc. rz.-kat...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORCZYK

  Drążek u wozu a. u pługa zawieszony poziomo i poprzecznie, na którego końce zakłada się postronki zaprzęgu końskiego; z nm. Ortscheit.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDYNARIA

  Część zarobków pracowników rolnych wypłacana w naturze, np. w zbożu, drzewie itd.

  Ordynariusz robotnik rolny pracujący za ordynarię; kośc. rZ.-kat. zwierzchnik duchowny mający jurysdykcję zwyczajną, np. biskup na terenie swojej diecezji; z łac. ordinarius 'zwyczajny'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDA

  Hist. obóz, koczowisko Tatarów, wojsko tatarskie; (Złota, Wielka, Nogajska, Krymska, Kipczacka Orda) feudalne państwo a. księstwo pasterskie ludów mongolskich i tureckich, państwo tatarskie; chanat, zjednoczenie różnych plemion mong. i tur. pod wodzą chana; pierw, jurta, dwór, kwatera władcy mongolskiego; z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDYNEK

  Dawn. ustalony ład, porządek; dawn. piast, styl; dawn. szereg, rząd;przest. szyk, formacja, rozstawienie, zwł. wojska; z nm. Ordnung 'porządek'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORDER

  Wysokie odznaczenie, wyróżnienie honorowe w postaci gwiazdy, krzyża a. medalu; fr. ordre, nm. Orden, ang. order znaczą nie tylko 'order', ale i 'zakon, regułę (zgromadzenia zakonnego)'; zwano tak w śrdw. stowarzyszenie szlacheckie wzorowane na zakonach kawalerskich (rycerskich), ale wolne od ślubów...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Witomir123 Dodano /05.04.2012 Znaków /1 705

  praca w formacie txt

Do góry