Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  OSTRÓW

  Przest. wyspa; kępa, wySpa rzeczna, porosła roślinnością.

  Ostrów Lednicki wyspa na Jeziorze Lednickim w woj. poznańskim, gdzie w VII w. powstała osada prapolska; X-XII w. kolisty gródek, naprzód drewniany, od pocz. XI w. kamienny, z zamkiem książęcym i kościołem; zamek zniszczony w 1038 przez ks...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTRÓG

  Hist. niewielka (zwykle czworokątna, z narożnymi basztami i dwurzędowym ostrdkołem) warownia, umocnienie z wałem ziemnym i rowem, częste w Słowiańszczyźnie, a w Polsce od wczesnego średniowiecza do XVIII w.; dawn. więzienie w Rosji carskiej; dawn. palisada.

  W Ostrogu na rogu trąbili trębacze: tra, ra...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTATKI

  Ostatnie dni karnawału; zob. Mięsopust); Zapusty. Jak ostatki, to ostatki, popijmy se, stare babki przysł.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTATNI

  Na ostatnią przyszło dawne przysł. o krytycznej, niebezpiecznej sytuacji. Na ostatnich nogach (być) ledwo się trzymać na nogach, być strudzonym, wyczerpanym.

  Ostatni poemat (1847) Zygmunta Krasińskiego, przedśmiertna wieszcza wizja rewolucji społ., którą ogląda bezimienny, zapomniany przez wybawców...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /7 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTEW

  Ostrew, rogal, w okolicach (pod)górskich wysoka, Wbita pionowo w ziemię żerdź, tyczka, z umocowanymi na niej a. przetykanymi przez nią poprzecznie i naprzemianlegle żerdkami, na których układa się, a potem suszy siano łąkowe a. koniczynowe, niekiedy też zboże.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTRAKON

  Gr., 'skorupka', skorupka gliniana, kawałek stłuczonego naczynia glinianego, który w staroż. służył do drobnych notatek, kwitów podatkowych, rachunków, a także przy głosowaniu zwanym ostracyzmem; zob. Sąd (skorupkowy).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTROKÓŁ

  Częstokół, palisada, ogrodzenie z grubych, zaostrzonych u góry pali drewnianych; w staroż. i śrdw. część obwarowania grodów, zamków, często z wyciętymi strzelnicami.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTROŁĘKA

  Miasto nad Narwią blisko ujścia Omulwi, na Równinie Kurpiowskiej, stolica województwa; prawa miejskie w 1373, przejściowy upadek po pożarze w 1563.

  Pod miastem rozegrała się 26 V 1831 decydująca bitwa powstania listopadowego między wojskami polskimi pod wodzą Jana Skrzyneckiego a armią ros. dowodzoną...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTAP BENDER

  Gł. bohater satyrycznych powieści pisarzy ros. Ilii Ilfa, 1897-1937, i Eugeniusza Piętrowa, 1903-42, 12 krzeseł (1928) i Złote cielę (1931); przen. wielki kombinator, arcysprytny szalbierz.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSMAN II

  1604-22, Sułtan tur. od 1618, wojnę z Polską rozpoczął zwycięską bitwą pod Cecorą, a po daremnym oblężeniu Chocimia zawarł pokój. Zrzucony z tronu przez zbuntowanych janczarów, po czym zamordowany przez wielkiego wezyra Dawuda Paszę.

  Osman poemat epicki w 20 pieśniach poety chorwackiego Ivana...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt

Do góry