Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PALAMON I ARCITE

  Dwaj młodzi rycerze tebańscy, przyjaciele, bohaterowie poematu w 12 pieśniach Teseida (1340) Giovanniego Boccaccia; temat zaczerpnięty z Tebaidy (zob. Siedem: Siedmiu przeciw Tebom) Stacjusza i z Powieści (zob.) o Róży, przejęli następnie m.in. Chaucer w Opowieści (zob.) Rycerza, Fletcher i Dryden.

  Po...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAKŁAK

  Przest. grube, proste sukno a. płótno; gruba tkanina z pakuł; part, ubranie z takiej tkaniny; przest. pakuły, odpady z lnu a. konopi. Tak w pakłaku, jak i w purpurze jedna wełna przysł., biedni i bogaci są sobie równi.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALANT

  Gra sportowa, w której dwie drużyny po 12 graczy, na boisku wymiarów 25x60 m, podbijają kijami twardą, małą piłkę palantową; kij do tej gry; z wł. palla 'piłka; kula'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAKTOL

  Gr. Paktolós, rzeka w Lidii przepływająca przez Sardes, w starożytności, aż do czasów Augusta, złotodajna; zob. Midas (i złoto).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALATYN (1)

  Łac. Mons Palatinus, jedno z siedmiu (zob. Siedem) wzgórz Rzymu, najstarsza zamieszkała część miasta, dziś jeszcze z resztkami bardzo starych budowli. W czasach republiki zamożna dzielnica willowa (m.in. Cicero, Krassus, Antoniusz), później pałaców Augusta, Tyberiusza, Kaliguli, Nerona, Flawiuszów; w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALADYN

  Znakomity, sławny rycerz (wędrowny); adherent, obrońca śrdw. księcia; nazwa nadawana w śrdw. poematach epickich rycerzom towarzyszącym Karolowi Wielkiemu. Dwunastu najsłynniejszych, ang. The Twelve Peers, fr. Les Douze Pairs, wg Pieśni o Rolandzie (zob. Roland) to: Roland (Orlando), Oliwier(zob.)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PACIERZ

  Pierw, 'miara czasu („we dwa pacierze"); brewiarz, gałka szklana, koralik', dziś 'modlitwa'; jeszcze w XIX w. też: 'kość kręgosłupa („stos pacierzowy")'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAJACE

  Wł. I Pagliacci, opera w 2 aktach (Mediolan 1892, wyst. pol. Warszawa 1894) Ruggiera Leoncavalla, z librettem kompozytora, która wraz z Rycerskością wieśniaczą Mascagniego zapoczątkowała we wł. muzyce operowej kierunek zwany weryzmem, przeciwstawiający się romantycznej koncepcji dramatu muzycznego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAENULA

  (wym. pen...) Łac., starorzymska obszerna peleryna podróżna z grubego sukna, zwykle z kapturem, noszona także przez wojsko, niewolników i wczesnych chrześcijan, prototyp śrdw. ornatu.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PACTA CONVENTA

  (wym. pącta konwenta) Łac., 'warunki uzgodnione'; w dawnej Polsce-układ zawierany pomiędzy przedstawicielstwem narodu (tzn. szlachty) i elektem, określający warunki, na jakich otrzymywał koronę.

  Zaprzysiężenie paktów konwentów, sformułowanych po raz pierwszy w czasie elekcji Henryka Walezego w 1573...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Przybywoj Dodano /06.04.2012 Znaków /404

  praca w formacie txt

Do góry