Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PANTEON

  W staroż. świątynia poświęcona wszystkim bogom (gr. p&ntheion z pan- 'wszech-' i theios 'boski'); przen. ogół (głównych) bogów jakiejś religii a. narodu; ogół najwybitniejszych przedstawicieli narodu a. jakiejś dziedziny sztuki, a. nauki; budowla mieszcząca zwłoki a. pomniki wielkich, sławnych ludzi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gaspar Dodano /06.04.2012 Znaków /2 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANTERA

  Lampart, leopard. W śrdw. uważano ją zazwierzę przyjazne wszystkim zwierzętom z wyjątkiem smoka, przyciągające je swą szczególnie miłą wonią. W gr. zbiorze alegorii zwierzęcych Physiológos (II w.) panterę przedstawiano jako Chrystusa zwierząt, później jednak, kiedy szerzej rozeszła się wiadomość...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gaspar Dodano /06.04.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAN STAROSTA POJECHAŁ NA KRAKOWSKIE POLE

  Jedna z najstarszych (XIII w.) pieśni lud. polskich, ballada o panu, który na polowaniu dowiaduje się od pacholęcia pozostawionego w domu, „aby dworu pilnował", że małżonka zdradza go z krawcem; pan wraca i mimo błagań i zaklęć zabija wiarołomną; por. Ludgarda.

  Pan starosta pojechał na krakowskie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gaspar Dodano /06.04.2012 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANTOMIMA

  Mimodram, przedstawienie sceniczne częste w teatrze ludowym i jarmarcznym, wyrażające treść i akcję bez słów, jedynie przy pomocy gestów, ruchów i mimiki twarzy, pokrewne baletowi; z gr. pantómimos 'aktor, mim(iczny)'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gaspar Dodano /06.04.2012 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANTAGRUEL

  Główny bohater powieści satyrycznej Gargantua i Pantagruel (zob.) Rabelais'go. Imię to w misteriach śrdw. oznaczało diabła sypiącego pijakom sól do gardła, aby w nich wzbudzić pragnienie, a jako imię pospolite - silny ból gardła; w powieści ma ono znaczyć 'Wszechspragniony', gdyż bohater urodził się...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gaspar Dodano /06.04.2012 Znaków /1 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANTA KOINA

  Gr., 'wszystko wspólne', Związek Przyjaciół, tajny, radykalny, samokształceniowy, później niepodległościowy, 20-osobówy związek studencki w Warszawie, istniejący w 1817-22, z 9-osobowym oddziałem w Berlinie (1819-22), założony przez Ludwika Mauersbergera.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gaspar Dodano /06.04.2012 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANTALONE

  Pantalon, wenecka postać bufona włoskiej commedia delFarte: chudy, stary, kochliwy ramol w okularach, kupiec, który się wycofał z interesów, skąpiec. Nosi ciżmy i obcisłe spodnie.

  Jedna z najstarszych postaci (co najmniej od 1565) tego gatunku; imię od San Pantaleone 'lekarz z IV w., patron lekarzy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gaspar Dodano /06.04.2012 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANTAŁYK

  Wyraz niepewnego pochodzenia; dziś tylko w zwrocie:

  Zbić z pantałyku z konceptu, z tropu, z tonu, wywołać u kogoś dezorientację, zmieszanie, skonsternować, skonfundować.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gaspar Dodano /06.04.2012 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANGLOSS

  Zob. Kandyd; przen. nieuleczalny, obłędny optymista, któremu los przynosi niekończące się nieszczęścia.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Aureli Dodano /06.04.2012 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANOPLIA

  W sfaroż. Grecji kompletny rynsztunek ciężkozbrojnego hoplity (zob. Hoplici); motyw dekoracyjny złożony z elementów uzbrojenia (hełmy, lance, tarcze, miecze) i trofeów wojennych (chorągwie, buńczuki); gr. z pan 'wszystko' i hóplon 'narzędzie; broń; zbroja'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Aureli Dodano /06.04.2012 Znaków /288

  praca w formacie txt

Do góry