Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Franciszek Dionizy Kniaźnin (1750-1807)

  Drugim preromantykiem i utalentowanym lirykiem XVIII wieku jest Franci­szek Dionizy Kniaźnin z Białej Rusi (1750-1807), wychowaniec jezuitów, dwo­rzanin i sekretarz księcia generała ziem podolskich, nauczyciel jego dzieci i poeta nadworny, wierny przyjaciel całego domu Czartoryskich. W poglądach na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /15.10.2012 Znaków /49 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek Karpiński - PIEŚŃ MAZURSKA, ŻALE SARMATY, O NARODZENIU PAŃSKIM

  Lecz umiał się on wczuwać w dusze ludzinie tylko sobie współczesnych, ale i dawnych, nawet bardzo dawnych. Nauczyły go tego Pieśni Osjana, opiewające uczucia i czyny starodawnych bohaterów, a pełne melancholii, która mu była zawsze tak droga. Podobały mu się zwłaszcza, jak to widać z rozprawy O...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /15.10.2012 Znaków /17 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek Karpiński - Sielanki i pieśni miłosne

  Utwory swoje wypuszczał Karpiński w świat niewielkimi tomikami: nasamprzód wyszły Zabawki wierszem i przykłady obyczajne (1780), potem Zabawki wierszem i prozą (siedem tomików: pierwszy - 1782, ostatni -1792), wreszcie Pieśni nabożne (1792).

  W Zabawkach mieszczą się pomiędzy innymi Sielanki, Pieśni i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /15.10.2012 Znaków /26 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek Karpiński (1741-1825)

  Najwybitniejszym preromantykiem polskim XVIII wieku jest «poeta serca», <spiewak Justyny> (jak go nazwali już współcześni), autor pieśni Kiedy ranne i Wszystkie nasze, Franciszek Karpiński, urodzony 4 października roku 1741 w Hołoskowie na Pokuciu, zmarły 16 września roku 1825 w Chorowszczyźnie na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /12.10.2012 Znaków /44 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz Kajetan Węgierski (1756-1787)

  Pochlebstwa, jakimi okadzał króla i magnatów Naruszewicz i Trembecki, nie były odosobnione w poezji stanisławowskiej, na co prócz odziedziczonej po wieku XVII i czasach saskich tradycji panegiryków wpłynął niemało przykład dworskiej poezji francuskiej. Nie wszyscy jednak ulegli tej zarazie. Oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /12.10.2012 Znaków /33 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Trembecki - Poematy: Polanka, czyli poema wiejskie - Powązki, idylla - Sofiówka, w sposobie topograficznym opisana wierszem

  Odrębne stanowisko wśród utworów Trembeckiego zajmują trzy poematy opisowe, wszystkie pisane wierszem trzynastozgłoskowym: krótka, obejmująca nie­całe sto pięćdziesiąt wierszy Polanka, czyli poema wiejskie, nieco dłuższe (przeszło dwieście wierszy) Powązki, idylla i najdłuższa (przeszło...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /12.10.2012 Znaków /9 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Trembecki - Wierszyki ulotne oraz listy i odezwy poetyckie

  Z oryginalnych utworów Trembeckiego zasługują na wyróżnienie wierszyki ulotne oraz listy i odezwy poetyckie.

  Wierszyki ulotne należą przeważnie do poezji anakreontycznej, którą nazwa­no tak od poety greckiego Anakreonta (w VI wieku przed Chrystusem), śpiewaka radości życia: nade wszystko miłości i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /12.10.2012 Znaków /13 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Trembecki - Bajki

  W pełnym swoim blasku zajaśniało władztwo Trembeckiego nad językiem i stylem w niektórych jego przekładach, zwłaszcza w tłumaczeniu komedii Woltera Syn marnotrawny (1780) oraz w bajkach. Napisał ich Trembecki niecałe piętnaście, ale stanowią one wspaniałą ozdobę poezji stanisławowskiej i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /12.10.2012 Znaków /6 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanisław Trembecki (1739 - 1812)

  Gdyby prawdą było, że jak uczył Boileau, ideałem poezji jest, aby była piękną prozą, to największym poetą polskim za Stanisława Augusta byłby jego szambelan i wierny sługa, Stanisław Trembecki, z ziemi proszowskiej (urodzony w roku .

  Figura to bardzo pod względem moralnym nieciekawa: umysł -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /12.10.2012 Znaków /27 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franci­szek Zabłocki - Sarmatyzm (1785)

  Nierównie mocniej niż rozluźnienie obyczajów i lekkomyślność «postępowej» Warszawy raził Zabłockiego sarmatyzm zacofanej prowincji, zwłaszcza zaułków i zaścianków zamieszkanych przez drobną szlachtę, której ciemnota i nieobyczajność, zawadiactwo i warcholstwo, samowola i lekceważenie prawa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Saleta Dodano /12.10.2012 Znaków /24 862

  praca w formacie txt

Do góry