Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ZALESKI ZYGMUNT, LUBICZ

  ZALESKI ZYGMUNT, LUBICZ, ur. 27 IX 1882 w Klonowcu pod Radomiem, zm. 15 XII 1967 w Paryżu, krytyk i historyk literatury, poeta. Uczestnik konspiracji niepodległościowej, więziony przez władze carskie, 1914 osiadł we Francji. Studiował m. in. na uniw. w Monachium i Paryżu, 1929 habilitował się na UW...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZALESKI WACŁAW, pseud. Wacław z Oleska

  ZALESKI WACŁAW, pseud. Wacław z Oleska, ur. 18 IX 1799 w Olesku (wsch. Galicja), zm. 24 II 1849 w Wiedniu, folklorysta. Studiował 1818-25 na Uniw. Lwow.; karierę urzędniczą w administracji galic. zakończył jako gubernator Galicji 1848. Pisał w języku niem. do 1821, kiedy „z przekonania stał się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZALESKI JÓZEF BOHDAN

  ZALESKI JÓZEF BOHDAN (mn.w. od poł. lat trzydziestych pierwsze imię nie używane), ur. 14 II 1802 w Bohatyrce (Kijowszczyzna), zm. 31 III 1886 w Villepreux pod Paryżem, poeta. Najmłodszy z 13 dzieci niezamożnego szlachcica, osierocony w niemowlęctwie przez matkę, wychowywał się u dalszej rodziny; jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /8 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZALESKI ANTONI

  ZALESKI ANTONI, ur. 2 V 1858 w Stodulcach (Podole), zm. 9 VIII 1895 w Warszawie, publicysta, prozaik. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Studiował w Pradze, nadsyłał Listy z Pragido „Gazety Polskiej". Od 1877 w Krakowie współpracował z „Czasem" i „Przeglądem Pol.", gdzie anonimowo ogłosił pracę Teatr...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZALESKA MARIA JULIA, z PERŁOWSKICH

  ZALESKA MARIA JULIA, z PERŁOWSKICH, ur. 1831 w Medwedówce pod Czehryniem (Ukraina), zm. 10 IV 1889 w Warszawie, autorka książek dla dzieci. Od 1880 red. —> „Wieczorów Rodzinnych". Popularność zyskały pionierskie, beletryzowane pogadanki przyr.: Wieczory czwartkowe (1871), z zakresu fizyki, Wędrówki po...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZALESKA KRYSTYNA, SARYUSZ, pseud. K. Laskeza, Nagoda-Saryusz

  ZALESKA KRYSTYNA, SARYUSZ, pseud. K. Laskeza, Nagoda-Saryusz, ur. 25 IV 1874 w Pustowarni (Ukraina), zm. 1 I 1945 w Krakowie, poetka, tłumaczka. Współpracowniczka wielu czasopism (1889-1933), gł. „Czasu", „Głosu Narodu", „Kraju" (petersb.) „Przeglądu Powsz.", w których zamieszczała prozę, wiersze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKRZEWSKI BOGDAN

  ZAKRZEWSKI BOGDAN, ur. 25 IX 1916 w Poznaniu, historyk literatury, folklorysta. W 1934-39 studiował filologię pol. na Uniw. Pozn., 1945 rozpoczął tu pracę naukową. W 1952 przeniósł się do Wrocławia, od 1958 prof. UWr., kierownik katedry literatury pol. (1955-69) i dyr. Instytutu Filologii Pol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /1 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKOPANE i jego związki z literaturą

  ZAKOPANE, miasto w woj. nowosądeckim, u podnóża Tatr i na ich pn. stokach. Pierwszą wzmiankę o polanie zw. Zakopane zawiera testament (1651) Stanisława Marszałka Łętowskiego, sołtysa z Czarnego Dunajca (straconego z A. Kostką Napierskim). Najstarszym dokumentem hist. dotyczącym nazwy Z. jest...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /26 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKLĘTY DWÓR. Powieść w 2 częściach, powieść Walerego Łozińskiego

  ZAKLĘTY DWÓR. Powieść w 2 częściach, powieść Walerego Łozińskiego, prwdr. w „Dzienniku Lit." 1859, wyd. os. we Lwowie 1860, t. 1-2, dedykowana J. Zachariasiewiczowi. W kostiumie już hist. (akcja toczy się na przełomie 1845 i 1846) autor przedstawia program demokratów lwow. skupionych wokół...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /2 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKLĘTE REWIRY, powieść H. Worcella

  ZAKLĘTE REWIRY, powieść H. Worcella, wyd. w Warszawie 1936. Sensacyjny debiut kelnera samouka, któremu start lit. ułatwił M. Choromański. Wyłącznym tematem utworu jest życie restauracji, psychologia kelnera i jego sprawy zawodowe. Narracja prowadzona jest w formie pamiętnikarskiej, autor operuje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /andzi Dodano /06.04.2012 Znaków /1 176

  praca w formacie txt

Do góry